Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Deklarácia princípov

Za desaťročie existencie CBR sme nikdy nežiadali ani nedostali granty od štátu. Naše aktivity sú financované z dobrovoľných príspevkov našich podporovateľov. Vnímame to tak, že podstatou občianskeho združenia je mať podporu občianskej spoločnosti aj finančne a vždy dobrovoľne. Ako ďalšie mimovládne organizácie sa venujeme vzdelávaniu s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku a politickému aktivizmu. Nútiť tých, ktorí sú proti našim ideám, aby nás podporovali prostredníctvom štátu, ktorý násilne berie z ich príjmu a majetku, považujeme za nemorálne.

Sme proti všetkým formám násilia – tak všetkým násiliam proti životu ako aj násiliu na vlastníckych právach. Rešpekt k životu a súkromnému majetku je základom pre udržanie spravodlivej spoločnosti a pre fungovanie rodiny. Z toho dôvodu sme proti nedobrovoľnému zdaneniu, ktoré je predpokladom pre ďalšie prerozdeľovanie štátom, dokonca aj cez organizácie nazývajúce sa mimovládne. Toto nedobrovoľné zdanenie tolerujeme nateraz, nakoľko financuje aktivity štátu, ktoré zatiaľ nie je dovolené financovať slobodnou interakciou slobodných ľudí, hoci mnohé možno financovať aj ináč ako prostredníctvom štátu. Nielen občianske združenia, ale aj divadlá, športové kluby, filharmónie, televízie, škôlky, školy a cirkvi by mali byť financované z dobrovoľných príspevkov svojich podporovateľov. Predstaviť si takú situáciu nie je ťažké, nakoľko v iných rozvinutých krajinách sú práve tieto financované dobrovoľne.