Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Konferencia 2015 - Levoča

Konferencia "OCHRANA PRÁV RODINY" sa konala 4. júla 2015 v Levoči.
 

PRÍSPEVKY PREDNÁŠAJÚCICH

CBR pripravilo zborník prednášok PDF, ktoré na konferencii odzneli. Zároveň zhotovilo videozáznamy prednášok, ktoré Vám tu ponúka.


Predslov
Andrew Ray


Téma: Sociálna a rodinná podpora –
štát vs. dobrovoľná spolupráca

Mgr. Juraj Karpiš


Téma: Ideologické nástrahy kontroly rodiny štátom

Ing. Jana Ray-Tutková, M.A. riaditeľka CBR


Téma: Práva rodičov v štátnom vzdelávacom systéme

Mgr. Viera a Branislav Krajčovičoví, Domáca škola v SR


Téma: Eticky prijateľné alternatívy v reprodukčnej medicíne v prospech rodiny

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD, bioetička, prorektorka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety


Téma: Vplyv médií vo výchove detí a zodpovednosť rodiny

o. Teodor M. Kosť, OSBM, šéfredaktor časopisu Blahovistnik

 

 

 

 


 

FOTOGALÉRIA

Marek IskraTeodor M. KostKrajcovicoviEva GreyJana Ray-Tutkova

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

(PDF subor)

 

CIEĽ

Konferencia v náväznosti na referendum o rodine nastolila urgentné otázky týkajúce sa rodičovských práv a ochrany rodiny pred manipuláciou štátom, politikmi, či ideológiami. 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

K diskusii sme pozvali kresťanských lídrov, predstaviteľov kresťanskej politickej, akademickej a novinárskej obce, zástupcov kléru, či pro-family aktivistov, ale aj  angažovaných rodičov či mladých aktívnych v spoločenstvách, pre ktorých bola táto konferencia určená.

 

MIESTO KONANIA

Aula katolíckej  univerzity

Bottova 15, Levoča