Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

17 konzervatívnych štátov USA zakazuje covid pasy, len 3 liberálne štáty zvýhodňujú zaočkovaných. Testovať sa musia aj očkovaní pri vstupe do USA

17 konzervatívnych štátov USA covid pasy zakázalo, väčšina nemala ani žiadne lockdowny a vo väčšine štátov USA nebolo povinné nosenie rúšok. Pritom mali nižšiu celkovú úmrtnosť na milión ako Slovensko.

 

Američania sa sami zariadili podľa svojho zdravotného stavu, či sa chceli samoizolovať, zaočkovať alebo riskovať ochorenie, ktorého prekonanie má benefit dlhoročnej imunity. Vykazovanie covid úmrtí je v USA asi najliberálnejšie a liečba cenzurovaná, čo hlasito kritizujú odborné kapacity svetového formátu. Neexistencia liečby bola podmienkou núdzového schválenia experimentálnych vakcín proti covid…

 

Pravidlá pre imigráciu a docestovanie do USA určuje však federálna vláda vo Washington, D.C. Všetci bez ohľadu na vakcinačný status musia sa preukázať negatívnym PCR alebo Ag testom. Rozdiely robia zatiaľ len tri štáty New York, Hawai a Oregon, kde vládnu demokrati.

 

mapaMapa štátov USA podľa politiky preukazovania zaočkovanosti. Žlté štáty majú zákaz vakcinačných pasov exekutívnym príkazom guvernéra, Modré štáty prijali zákaz covid pasov v zákone. K tým sa od dnes pridáva Florida. Tyrkysové štáty umožňujú zákonne zvýhodňovať zaočkovaných.

 

 

Republikánski guvernéri v 10 štátoch zakázali diskrimináciu čo i len dožadovaním sa dôkazu o zaočkovaní v exekutívnom príkaze. Ďalšich 7 štátov prijalo už zákony, ktoré museli schváliť kongres a senát každého štátu jednotlivo. Republikánski guvernéri vládnu v 27 štátoch a preto je možné očakávať, že podobné legislatívy budú nasledovať.

 

 

Pozrime sa však na jednotlivé štáty, ako zavádzali zákaz preukazovania sa zaočkovaním v čase, keď mali istú zaočkovanosť. Tá bola u prvých ôsmych, ktorí zákaz prijali ešte v apríli, podstatne nižšia ako u nás dnes, keď máme 29% plne zaočkovaných a parlament dnes ide narýchlo a rovnako pod tlakom schváliť covid pasy, ako mu to včera prijala vláda.

 

Americké zákazy očkovacích preukazov sa vzťahujú na prevádzky, školy, úrady a pod. Jediné rozdiely robia niektorí provakcinačne aktivistickí biskupi Katolíckej cirkvi, ktorí od nezaočkovaných vyžadujú nosiť rúška v kostoloch. Nikto však také opatrenie nekontroluje. Podobné pravidlo totiž zaviedli v americkej armáde, kde tretina vojakov odmieta vakcínu proti covid.

 

Očkovania proti iným chorobám sú v USA dobrovoľné. Síce sú odporúčané, no akceptuje sa tzv. náboženská a filozofická výhrada. Tá bola spolu s kontraindikáciami zrušená len v dvoch najsocialistickejších a najliberálnejších štátoch Kalifornii a New Yorku, kde pred 3 rokmi zaviedli povinné očkovania ako podmienku pre školskú dochádzku. Vo väčšine štátov, kde bol predložený návrh podmieňovať školu očkovaním, bol aj zamietnutý.

 

Celková zaočkovanosť proti covid je v USA cca 50% a tiež stagnuje. Taká je však preočkovanosť aj proti chrípke každoročne. V SR je proti chrípke rok čo rok zaočkovaných menej ako 5% populácie. Dnešná zaočkovanosť proti covid 37% je maximum, v podstate dôsledok vystrašenia ľudí obrovskou úmrtnosťou pre zanedbanú včasnú liečbu a neefektívnu nemocničnú liečbu. Najmenej ďalších 25% podľa štúdie protilátok z mája na UPJŠ v Košiciach je premorených. V novembri 2020 štúdia premorenia v 3 rómskych osadách ukázala, že až 44% otestovaných malo protilátky.

 

Ďalší nátlak k zaočkovaniu je v rozpore s konceptom ľudských práv. MZV SR najnovšie hovorí o 90% zaočkovanosti pre kolektívnu imunitu, ktorú prehlásilo za svoj cieľ. Vydieranie ale aj uplácanie finančnými bonusmi či lotériou je však v rozpore so základnou požiadavkou slobodného a informovaného súhlasu. Zhoršuje to aj to, že ide o experimentálnu vakcínu, ktorej bezpečnosť bola len veľmi krátko sledovaná a 3. fáza klinických skúšok prebieha do konca 2022.