Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

500 eur mesačne rodičom namiesto škôlok: Rómsky problém má iné riešenie

Povinná škôlka nevyrieši problém rómskych detí, je to šikana zodpovedných rodičov. Riešenie je pritom dávno známe. Ide len o zámienku indoktrinovať deti od najskoršieho veku, ako si žiada Brusel. A zároveň „emancipovať“ ženy – odradením od rodenia detí a tlačením ich zarábať.

Zatiaľčo náš „sociálny“ štát zamestná kopec úradníkov a vychovávateliek, aby sa za 630 eur mesačne o vaše dieťa v škôlke postarali… Na 5. ročné dieťa už teraz plánujú minúť okolo 900 eur. A ty, matka, prečo sa netešíš lacnej škôlke a nejdeš robiť za pás!?!

Rómske deti zaostávajú v prvej triede a ak teraz všetky deti naženieme akože do nultého ročníka v škôlke, tak znova len tie isté deti budú
zaostávať. V tomto akosi logika inkluzivistov zlyháva, ale načo logiku? Stokrát opakované klamstvá, sa stanú pravdou. Sami vychovávatelia podľa prieskumu vidia, že niektoré deti príliš zaostávajú a natlačiť ich k ostatným deťom bude kontraproduktívne. Sami rodičia škôlkarov vidia, že to bude problém, keď nebude miesta pre menšie deti a ak aj bude, tak tie budú azda aj šikanované staršími, napr. s poruchami správania.

Už je dostatočný odpor voči tomuto predraženému pokusu sociálneho inžinierstva, ktorého výsledkom bude odradenie rodičov od ochoty prijať deti. Tí, ktorých to neodradí, budú azda o to viac odradení od škôlok. Budú zvažovať, či pre ich dieťa je najlepšie zdieľať spálňu a jedáleň s deťmi bez hygienických návykov, ktoré sa hneď tak rýchlo nezmenia. Hlavne sa však ako spoločnosť zamyslíme nad nákladmi tohto návrhu, ktoré obmedzuje slobodu rodičov a ich detí.

Ak rodičia majú potrebu odložiť dieťa, tak to rovnako efektívne zabezpečí trh, ako zabezpečuje aj ďalšie potreby, napr. obuv. Ak si rodina nemôže dovoliť súkromnú škôlku, tak logicky jeden rodič ostane s dieťaťom alebo viacerými deťmi doma. Niektorí tak robia aj bez ohľadu na ušlý zisk práve pre dobro detí a ďalší dokonca zámerne ostanú doma deti aj vzdelávať.

Ak však polovica príjmu ide štátu, tak potom menej peňazí ostáva v rodine. Oveľa efektívnejším riešením je dať sumu, ktorá ide na dieťa v škôlke, priamo rodine. Namiesto príspevku, dajme rodičom oslobodenie od daní a odvodov každý mesiac do výšky 500 eur na dieťa vo veku 3 – 6 rokov, čo pre tých s minimálnou mzdou bude znamenať takmer zdvojený príjem.

Štátne dotácie škôlkam sa zrušia a rodina sa rozhodne, či si radšej peniaze nechá a pripraví deti na školu, alebo ich zverí starými rodičmi či zaplatí tých „odborníkov“ v škôlke. „Odborníci na predprimárne vzdelávanie“ by chceli Vaše deti formovať už od narodenia! Nateraz si za cieľ stanovujú 33% mieru participácie detí v jasliach a 95% v škôlkach. Zároveň nám dávajú za vzor Škandináviu, kde polovica a viac detí do dvoch rokov /*okrem Fínska*/ je v jasliach a počet pôrodov na ženu sa prepadáva. A to napriek obrovskej vlne prisťahovalectva, ktoré to ešte ako tak drží.

Zdá sa, že Rómovia sú v návrhu povinnej škôlky pre 5-ročných znova raz použiteľná zámienka. Pritom už dnes vieme, čo je efektívne. Štúdia SIRONA Ústavu etnológie „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ z roku 2010 ukázala pozitívny efekt v živote Rómov, ktorí sú nábožensky formovaní. Zlepšila sa dochádzky detí do vzdelávacich zariadení, znížila miery zadlženosti, úžery, drobnej kriminality, problémov s alkoholizmom a inými návykovými látkami, gamblerstva a zvýšenie aktivity pri hľadaní práce, uplatnenie na trhu práce, gramotnosti, nárast komunikačných zručností, frekvencie pozitívnych kontaktov s inými Rómami a s majoritou.

Už dávno kresťania podporujú kňazov či iných misionárov medzi Rómami, ktorí svojím nasadením pomáhajú. Štát by síce mohol tiež zaplatiť tzv. misijných pracovníkov alebo vytvoriť obdobnú pozíciu, ale môže sa spoľahnúť, že ak peniaze ľuďom nechá, tak aj sami prispejú na zmysluplnú charitu. Vieme, že úspechy sú tam, kde sa učitelia, či obdobní misionári naučia rómštinu. A stále nechápem, prečo by toto etnikum nemohlo mať svoje školy pre prvý stupeň v rómštine, keď maďarská menšina má školy na všetkých stupňoch vzdelania. To by nesmierne pomohlo prekonať zaostávanie, ak sa deti budú v škole učiť slovensky od osoby, ktorej rozumejú.