Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Aj genetická vakcína Johnson&Johnson proti Covid-19 je vyvinutá na bunkách z potratených plodov

Americké FDA 24.2. vyhlásilo J&J vakcínu za bezpečnú a účinnú. Je pravdepodobné, že čoskoro bude schválená pre USA a následne EÚ. Po AstraZeneca vakcíne je to ďalšia, ktorá bola vyvinutá na bunkách z potratených plodov. Kultúry buniek z potratených detí, mnohé zabité zaživa čiastočným pôrodom, sú dnes široko používané vo farmaceutickom priemysle a niet vakcíny proti COVID-19, ktorá by na nich nebola vyvinutá alebo aspoň testovaná

Vakcína od Johnson&Johnson
Na snímke vakcína od Johnson&Johnson

Len dva mesiace klinických skúšok postačujú, aby vakcína získala núdzové alebo tzv. podmienenčné schválenie. Podľa FDA vakcína má 66% účinnosť predchádzať miernemu a ťažkému priebehu COVID-19, ale bola menej účinná proti novému variantu z Južnej Afriky. Mala účinnosť iba 42,3% mesiac po tom, čo bola podaná ľuďom starším ako 60 rokov s predchádzajúcimi chorobami.

Kým ostatné vakcíny vyžadujú dve dávky, tejto stačí jedna dávka. USA sa zaviazalo kúpiť 100 mil dávok tejto vakcíny. Výrobca má pripravených 4 milióny dávok na distribúciu. Vakcína obsahuje adenovirus typu 26, SARS-CoV-2 spike-ový proteín a tieto neaktívne zložky: monohydrát kyseliny citrónovej, trisodium citrát dihydrát, etanol, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), polysorbat 80, chlorid sodný, hydroxid sodný a kyselinu chlórovodíkovú. Adenovírus bol kultivovaný na bunkovej línii z potratených plodov PER.C6®

Hoci FDA nezistila žiadne problémy s bezpečnosťou vakcíny, J&J dočasne pozastavil tretiu fázu klinických skúšok vakcíny proti COVID-19 po tom, čo jeden účastník zaznamenal „nevysvetliteľnú chorobu“, ktorá, ako sa zdalo, súvisela s experimentálnou vakcínou. Zástupca firmy bol tlačený Poradnou komisiu k imunizačným praktikám, aby uviedol, o akú chorobu išlo, no ten odmietol. Polysorbát 80 ako zložka vakcíny môže spôsobovať anafylaktické reakcie. Štúdie ukazujú, že polysorbát 80 narúša normálne ochrannú bariéru medzi krvou a mozgom.

Adenovírus vtlačí svoju DNA do jadra bunky ľudského tela. Adenovírus je tak zostrojený, že nemôže robiť svoje kópie, ale jeho gén pre koronavírusový spike proteín je prečítaný ľudskou bunkou a skopírovaný molekulou nazývanou mRNA. Niektoré spikové proteíny produkované ľudskou bunkou potom vytvárajú spiky a migrujú na povrch bunky a pripoja sa na ňu. Zaočkované bunky tiež rozložia niektoré proteíny na čiastočky, ktoré sa dostanú na povrch. Tie potom rozpozná imunitný systém a spúšťa reakciu.

Aj táto vakcína bude mať súdnu imunitu, ktorú garantuje výrobcom vakcín proti COVID-19 legislatíva z marca 2020.