Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Ako dešifrovať čo prezradilo ministerstvo o očkovaní detí v škole

Obsah tohto blogu si môžete pozrieť alebo vypočuť aj v tomto videu.

video Jana Tutková

Pred pár dňami parlament schválil novelu školského zákona, ktorá zavádza pôsobenie zdravotníka na škole. Pôvodne v návrhu zákona sa poskytnutie zdravotnej starostlivosti v škole mohlo udiať aj len so súhlasom riaditeľa školy alebo len žiaka. Proti tomuto sa zdvihla v parlamente vlna odporu a toto znenie odtiaľ vypadlo. Napriek tomu, čo ostalo je dostatočne problematické, čo sme si azda uvedomili až teraz, keď sa k novému zákonu vyjadrilo ministerstvo zdravotníctva pre Hl. správy.

Bude môcť zdravotník v škole aj deti očkovať? Odpoveď: Nie nebude očkovať, avšak v rámci zdravotnej výchovy bude deti a žiakov edukovať o prevencii, ktorej súčasťou je aj očkovanie.

Všimnite si, že sa vyhli odpovedi, čo bude môcť alebo nie. Povedali že nebude. Ako už poznáme vyjadrenia ministerstva z minulosti, nateraz nebude očkovať, pokiaľ sa stratégia očkovania nezmení a možno nebude treba zavádzať k tomu ani povinné očkovanie deti. Napokon očkovanie patrí do zdravotnej starostlivosti obdobnej tej, akú ministerstvo uvádza ako náplň práce zdravotníka:

Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár budú môcť deťom alebo žiakom v školách napr. podávať lieky cez ústa, do svalu aj podkožia (napr. deti s epilepsiou, cukrovkou), merať telesnú teplotu, krvný tlak, hodnotiť hladinu cukru v krvi, ošetrovať rany pri úrazoch, monitorovať zdravotný stav, poskytovať prvú pomoc, edukovať ich o zdravom životnom štýle, atď.“

A teraz, ako sa informovaný súhlas rodiča bude poskytovať? No paušálne na všetko, čo sa dieťaťu pritrafí alebo čo škola rozhodne, ako uvádza ministerstvo – napr. testovanie dieťaťa. Prečo by to nemohlo byť časom aj očkovanie. MZ pripomína, že informovaný súhlas možno aj stiahnuť, len aby už nebolo po tom, čo dieťa bolo poočkované.

Každopádne propaganda bude môcť teraz legálne pokračovať aj na školách, hoci v zákone zdá sa niet žiadnej literi na základe čoho. Je však v právomoci každého riaditeľa určiť predmety ako zdravotnú výchovu a teraz škola bude už mať platenú osobu na tento účel a tak ju nepochybne bude využívať na vyučovanie takéhoto predmetu.

Ak ste však doteraz mali obavu o to, čo vakcíny proti covidu môžu spôsobiť deťom z dlhodobého hľadiska, teraz spozornite. Áno, už vieme, že môžu spôsobiť zápal srdca, dokonca i infarkt, trombózy, neurologické poruchy a dokonca aj poškodenie DNA. Pričom ochorenie na covid deti prekonávajú veľmi ľahko a získavajú dlhoročnú imunitu. Naproti tomu u vakcín netestovali ich dopad na plodnosť, teda hrozí, že Vaše dieťa mốže ostať neplodné.

Ak by ste však aj očkovaniu svojho dieťaťa v škole zabránili, neochránite ho pred propagandou, ktorá ho bude navádzať na životný štýl samopoškodzovaním vlastnej plodnosti a sexuality, ohrozovaním svojho reprodukčného zdravia a pod. Zavedenie zdravotnej výchovy je už dlho cieľom mimovládok, ktoré obhajujú legálne potraty, antikoncepčný životný štýl a LGBT praktiky.

MZ to ešte raz spomína v odpovedi na otázky HS: Verejný zdravotník môže monitorovať výskyt prenosných aj neprenosných ochorení v škole (pozn. autorky možno aj sexuálne prenosných)… realizovať osvetu o zdravom životnom štýle.

Čo sa stane v prípade, že rodič si nepraje takúto osvetu či výchovu? Rodič informovaný súhlas zoberie späť na všetkú zdravotnú starostlivosť v kompetencii školy alebo len čiastkovú? Nevieme, ako sa to bude riešiť na jednotlivých školách, no rodičia budú musieť byť znova v strehu, ak si neprajú očkovanie alebo aj sexuálnu výchovu, ktorá neučí o dizajne ľudskej sexuality ale o tom, ako ju potlačiť antikoncepciou, odmietnuť homosexuálnym životným štýlom alebo zneuctiť potratom.

Deti potrebujú porozumieť biológii a dizajnu ľudskej sexuality, ktorá je však úzko prepojená s plodnosťou. Nezáväzný sex hoci i s ochranou poškodzuje mladého človeka aj psychicky a emocionálne a môže viesť neskôr k odmietaniu seba, opačného pohlavia alebo i manželstva a detí. Nenechajte škole a ideológom ohroziť zdravie vašich detí ale aj deformovať ich myslenie. Zdá sa mi, že je najvyšší čas zvážiť domáce vzdelávanie a prispôsobiť tomu prácu i životný štýl rodičov.