Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Americká lieková agentúra: Po očkovaní nemáte právo poznať svoje protilátky. Zato máte pseudoprávo nebyť nakazený?

Americká lieková agentúra FDA neodporúča testy na protilátky pre tých, ktorí sa nechali zaočkovať. Vraj by sa mohli nesprávne interpretovať. Zato odporúča očkovanie pre všetkých pre dosiahnutie mýtickej kolektívnej imunity, aby sa vraj žiaden očkovaný už nemohol nakaziť… O čo tu ide?

FDA
Ilustračné foto

V čase moderného vedeckého poznania a rozmachu testov je zaočkovanému odmietané poznať svoje hladiny protilátok. FDA v máji vyhlásila, že ich neodporúča, lebo vraj „v súčasnosti autorizované testy na protilátky proti SARS-CoV-2 neboli vyhodnotené na stanovenie hladiny ochrany imunitnej reakcie po očkovaní proti covid-19.“

Tie sú však považované za jediné kritérium merania prirodzenej imunity po prekonaní, hoci nie protilátky ale T-lymfocyty dávajú oveľa lepší obraz o prekonaní a ochrane. Podľa doc. Ireny Koutnej z brnenskej univerzity vyššie hladiny T-lymfocytov boli namerané u tých, ktorí covid prekonali ľahko, hoci im nevyšli protilátky v krvi, čo dokazuje silnú mukozálnu imunitu na slizniciach. Ak teda ide o imunitu po prekonaní covid, testy na protilátky sú postačujúce, hoci už FDA zaregistrovala aj prvý test pamäťovej T-bunkovej imunity T-Detect.

No ak chce zaočkovaný poznať hladinu svojich protilátok, aby vedel, či vakcína uňho zaúčinkovala, vtedy to americká vládna agentúra neodporúča lekárom a zdravotníckym zariadeniam. Hoci to je práve to, čo má vakcína garantovať podľa údajov výrobcu, že na 6 mesiacov zaočkovaný bude mať dosť protilátok. A keďže účinnosť nie je 100 %, je logické, že si zaočkovaný potrebuje overiť tvorbu protilátok, len nemôže. Jednoducho musí iba veriť. Zaváňa to viac ideológiou ako vedou.

Toto rozhodnutie ide proti 100-ročnej imunologickej vede, hovorí Dr. Hooman Noorchashm, ktorý dal zaočkovať aj svoje dcéry. Len to robil práve na základe poznania protilátok s väčším odstupom, ako je odporúčaný, aby sa minimalizovali nežiaduce účinky. Dr. Noorchashm toto vyhlásenie FDA proti používaniu údajov o protilátkach na vyhodnotenie imunity považuje za tak absurdné, ako keby NASA odporúčala verejnosti, že naďalej by nemali predpokladať, že zem je guľatá, kým to znova neprehodnotia.

 

Dr. Noorchashm ešte v zime ponúkal možnosť otestovať sa, aby si logicky človek mohol overiť, či covid už náhodou prekonal, lebo potom vakcínu nepotrebuje. Keďže toto ide proti vládnym odporúčaniam jednej dávky pre tých, čo covid prekonali, dostal aj varovanie od prokurátora, že ak bude pokračovať s takými praktikami, môže čeliť stíhaniu. Takto sú zastrašovaní pro-vakcinační lekári, aby nevybočili ani o málinko z vládneho programu, ktorého kritika vyžaduje tiež dávku odvahy a nezávislosti, čo si hociktorý lekár pre vlastné prežitie nemôže dovoliť.

Na snímke Hooman Noorchashm

Cieľom totiž nie je individuálny prístup, osobná zodpovednosť a reálna ochrana. Vakcinačná kampaň je zameraná na zaočkovanie más a pristupuje sa k tomu kolektívne. Celá zemeguľa sa musí zaočkovať, aby sme sa vraj vírusu zbavili pod heslom ZeroCovid a nenakazili sa ním práve tí, u ktorých sa protilátky nevytvoria. Tí však majú falošný pocit istoty, že sú chránení, hoci nie sú. U nás zatiaľ ako samoplatca si môžete dať protilátky otestovať, čo špeciálne za týmto účelom ponúka zatiaľ táto sieť laboratórií. Očkovaní sa tak nemusia nezaočkovanými cítiť ohrození, netreba polarizáciu ani segregáciu.

Namiesto vedeckého prístupu chcú nútiť všetkých, ktorí to ani nepotrebujú, sa dať očkovať. Podsúva sa pseudoprávo zaočkovaných nebyť infikovaný iným človekom, teda predovšetkým nezaočkovaným. Ako keby teraz v USA v rámci práva nebyť fyzicky napadnutý, zakázali prístup do prevádzok všetkým černochom, pretože štatistika vykazuje u nich vyššiu mieru násilia. Alebo najlepšie obmedziť spolužitie žien s mužmi, lebo každá piata žena je obeťou násilia od partnera a predsa má právo nebyť ohrozená.

Je to presne taká blbosť, ako je blbosť diskriminovať nezaočkovaných len na základe akéhosi mediánu virálnej nálože, ktorú vraj vakcíny redukujú o čosi. To je len spriemerovanie v rámci nejakej skupiny, čo sa porovnáva s priemerom inej skupiny. Realita však ukazuje, že aj zaočkovaný obézny, u koho vakcína má menej ako 50% účinnosť, ak vôbec, môže nielenže zomrieť, ale byť aj superšíriteľom vírusu, kým nezaočkovaný mladý alebo dieťa so super mukozálnou imunitou prekoná covid s minimálnymi alebo žiadnymi príznakmi a nemusí ani nikoho nakaziť.

Jednoducho ľudské práva sú postavené na právach jednotlivcov a ľudskej dôstojnosti a nie na kolektívnych výpočtoch, ktoré vedú k diskriminácii a segregácii skupiny občanov pre iné zmýšľanie o ochrane svojho zdravia, čo býva prvým štádium v genocídach. Navyše keď očkovanie nie je jediná ochrana zdravia proti covid-19. Alternatívou je profylaxia a včasná liečba, ktorá v priemere až o 80% zlepšuje priebeh a tak zabraňuje hospitalizácii.

Bezpečné prekonanie covid vytvára superiórnu a dlhoročnú imunitu, nepochybne znižuje aj prenos šírenia vírusu. Lenže farmafirmy nemajú záujem porovnávať schopnosť šírenia vírusu u tých s prirodzenou imunitu k tým s napichanou. Najradšej by prirodzenú imunitu zakázali, len to robia veľmi sofistikovane.