Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Americké CDC potvrdilo „pravdepodobný“ súvis myokarditídy s očkovaním. Dáta ukazujú až 200-násobný nárast u mladých

Prípady zápalu srdcového svalu sa vyskytujú u mladých a deťoch po očkovaní proti covid-19 oveľa častejšie, ako je bežný výskyt. Zverejnené údaje z USA varujú pred očkovaním zdravých detí vakcínou, ktorá nesie toto riziko

 

Kvôli medializovaným, hospitalizovaným a nahláseným prípadom myokarditídy a perkarditídy zvolalo americké CDC najprv urgentné stretnutie minulý piatok, no pre náhle ohlásenie štátneho sviatku ho muselo zrušiť.

Včera začalo riadne stretnutie expertov tejto vládnej agentúry so sídlom v Altante. Z neho boli zverejnené údaje v tabuľkách, z nich vyberáme len túto jednu stranu.

myokarditída
Na snímke tabuľka o prehľade výskytu myokarditídy po očkovaní

 

V tabuľke sú červenou označené čísla, ktoré predstavujú viac prípadov tohto ochorenia po očkovaní ako CDC očakávalo ako prijateľné vzhľadom na riziko vyskytujúce sa v populácii. Prvý stĺpček sú ženy, druhý muži. U oboch pohlaví v mladom veku sa vyskytujú zvýšené čísla, ktoré vyplývajú z hlásenia prípadov do amerického systému VAERS, ktorý monitoruje nežiaduce účinky po očkovaní. Samotný systém podľa harvardského výskumu zachytáva len 1-10% skutočne vyskytujúcich sa prípadov.

Takže pri tomto podreportovaní je tu obrovský nárast prípadov myokarditídy hlavne u mužov. Vo vekovej skupine 18-24 rokov do 7 dní po očkovaní je až 30 až 200-násobne vyšší, a do 21 dní po očkovaní stále 10 až 100-násobne vyšší. 100-násobne vyšší je aj u detí vo veku 12-17 rokov v oboch časových intervaloch. Izrael hlásil zvýšený výskyt tohto ochorenia u mladých v intervale až 1 prípad na 3 000 až 6 000 zaočkovaných.

 

Zaujímavé je si však pozrieť aj ďalšie vekové skupiny. Dokonca aj muži v stredných rokoch 40 až 49-roční hlásia 2 až 15-násobne vyššiu mieru prípadov prvý týždeň po očkovaní a tridsiatnici 3 až vyše 30-násobne vyššiu mieru prípadov počas 3 týždňov po zaočkovaní. To, že nie sú hlásené prípady myokarditídy u starších si možno vysvetľovať tým, že v tomto veku človek môže mať zriedkavo nejakú bolesť v hrudi alebo dýchavičnosť.

Dáta CDC sú však obmedzené len na 3 týždne. CDC však vo svojej tlačovej správe zo včera zavádza, keď tvrdí, že myokarditída je častejšia, „keď ty dostaneš covid-19″. Tá sa však nevyskytuje u detí po covide, ale starších. Problém s myokarditídou po očkovaní hlásia však hlavne deti a mladí. Vlastne tvrdia, že na tých prípadoch myokarditídy u mladých nezáleží, lebo sa tým chránia rizikoví pred myokarditíou. U Američanov možno na tom nezáleží, ale SR je signatárom Dohovoru o právach detí, ktorý jasne vyžaduje dať záujem dieťaťa na prvé miesto.

K tejto téme sa hodí spomenúť štúdiu JAMA Kardiológie spred roka, do ktorej bolo vybraných 100 pacientov bez príznakov bolesti srdca po prekonaní covid-19. Mali hlavne iné príznaky a niektorí boli aj hospitalizovaní, 2 i na ventilácii. Tých monitorovali na MRI v čase 2 až 3 mesiace po prekonaní covid. Zistili, že 78% účastníkov malo abnormality v srdci a 60% pokračujúci zápal srdcového svalu. Štúdia zistila vysokú úroveň krvného enzýmu troponin, ktorý je indikátorom srdcového poškodenia u 76% pacientov, ktorí boli testovaní, hoci srdce riadne fungovalo.

Poškodenia neboli tak vážne, aby vyžadovali hospitalizáciu u žiadneho z testovaných pacientov. Výskumníci vysvetlili, že ich cieľom bolo zistiť príčinu únavy u uzdravujúcich sa pacientoch, či je to pre pľúca alebo srdce, ktoré bolo zasiahnuté covidom. Dnes vieme dobre, že covid je krvné ochorenie, ktoré zasahuje pľúca ale nielen to. Mnohí v štúdií sa uzdravili prirodzene, niektorí dostali lieky. Lekárom bolo odporúčané pýtať a pacientov po prekonaní na tieto symptómy zápalu srdcového svalu a venovať im pozornosť.

Výskumníci odporúčajú urobiť viac takýchto štúdií, ktoré by odhalili skryté problémy. No a nebolo by treba podobné štúdie aj u zaočkovaných, aby sme odhalili možné skryté problémy. Tie v žiadnom prípade ani nemohla odhaliť klinická štúdia Pfizera na 1131 zaočkovaných deťoch 12-15 ročných. V takejto nesmierne malej vzorke sa nevyskytol ani len jeden prípad zápalu srdca, zato 4 paralýzy tváre a polovica detí potrebovala lieky od bolesti po 2. dávke, hoci väčšina detí prekonáva covid dokonca aj bez príznakov. U pol percenta detí sa objavili závažne nežiaduce účinky na úrovni hospitalizácie či poškodenia.

 

A na základe tejto klinickej štúdie slovenskí vládni odborníci svorne tvrdia, že vakcína je bezpečná a ideme ju podávať plošne zdravým deťom, hoci výrobca priznáva, že neskúmal dopad na plodnosť ani karcinogenitu. Diskusia sa u nás nepripúšťa, ako to demonštrovala aj televízia TA3 v relácii „Pozrime sa na to“ k očkovaniu detí.

Treba pripomenúť, že 3. júna 2021 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že očkovanie detí neodporúča. Riziká sú známe a mnohé ostávajú neznáme. Našťastie sú tu aj iní odborníci, ktorí apelujú na opatrnosť pri deťoch, u ktorých zdravotné benefity z očkovania sú doslova nulové. K ním sa možno pridať podpísaním petície Za deti.