Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Americké CDC potvrdilo „pravdepodobný“ súvis myokarditídy s očkovaním. Dáta ukazujú až 200-násobný nárast u mladých

Prípady zápalu srdcového svalu sa vyskytujú u mladých a deťoch po očkovaní proti covid-19 oveľa častejšie, ako je bežný výskyt. Zverejnené údaje z USA varujú pred očkovaním zdravých detí vakcínou, ktorá nesie toto riziko

 

Kvôli medializovaným, hospitalizovaným a nahláseným prípadom myokarditídy a perkarditídy zvolalo americké CDC najprv urgentné stretnutie minulý piatok, no pre náhle ohlásenie štátneho sviatku ho muselo zrušiť.

Včera začalo riadne stretnutie expertov tejto vládnej agentúry so sídlom v Altante. Z neho boli zverejnené údaje v tabuľkách, z nich vyberáme len túto jednu stranu.

myokarditída
Na snímke tabuľka o prehľade výskytu myokarditídy po očkovaní

 

V tabuľke sú červenou označené čísla, ktoré predstavujú viac prípadov tohto ochorenia po očkovaní ako CDC očakávalo ako prijateľné vzhľadom na riziko vyskytujúce sa v populácii. Prvý stĺpček sú ženy, druhý muži. U oboch pohlaví v mladom veku sa vyskytujú zvýšené čísla, ktoré vyplývajú z hlásenia prípadov do amerického systému VAERS, ktorý monitoruje nežiaduce účinky po očkovaní. Samotný systém podľa harvardského výskumu zachytáva len 1-10% skutočne vyskytujúcich sa prípadov.

Takže pri tomto podreportovaní je tu obrovský nárast prípadov myokarditídy hlavne u mužov. Vo vekovej skupine 18-24 rokov do 7 dní po očkovaní je až 30 až 200-násobne vyšší, a do 21 dní po očkovaní stále 10 až 100-násobne vyšší. 100-násobne vyšší je aj u detí vo veku 12-17 rokov v oboch časových intervaloch. Izrael hlásil zvýšený výskyt tohto ochorenia u mladých v intervale až 1 prípad na 3 000 až 6 000 zaočkovaných.

 

Zaujímavé je si však pozrieť aj ďalšie vekové skupiny. Dokonca aj muži v stredných rokoch 40 až 49-roční hlásia 2 až 15-násobne vyššiu mieru prípadov prvý týždeň po očkovaní a tridsiatnici 3 až vyše 30-násobne vyššiu mieru prípadov počas 3 týždňov po zaočkovaní. To, že nie sú hlásené prípady myokarditídy u starších si možno vysvetľovať tým, že v tomto veku človek môže mať zriedkavo nejakú bolesť v hrudi alebo dýchavičnosť.

Dáta CDC sú však obmedzené len na 3 týždne. CDC však vo svojej tlačovej správe zo včera zavádza, keď tvrdí, že myokarditída je častejšia, „keď ty dostaneš covid-19″. Tá sa však nevyskytuje u detí po covide, ale starších. Problém s myokarditídou po očkovaní hlásia však hlavne deti a mladí. Vlastne tvrdia, že na tých prípadoch myokarditídy u mladých nezáleží, lebo sa tým chránia rizikoví pred myokarditíou. U Američanov možno na tom nezáleží, ale SR je signatárom Dohovoru o právach detí, ktorý jasne vyžaduje dať záujem dieťaťa na prvé miesto.

K tejto téme sa hodí spomenúť štúdiu JAMA Kardiológie spred roka, do ktorej bolo vybraných 100 pacientov bez príznakov bolesti srdca po prekonaní covid-19. Mali hlavne iné príznaky a niektorí boli aj hospitalizovaní, 2 i na ventilácii. Tých monitorovali na MRI v čase 2 až 3 mesiace po prekonaní covid. Zistili, že 78% účastníkov malo abnormality v srdci a 60% pokračujúci zápal srdcového svalu. Štúdia zistila vysokú úroveň krvného enzýmu troponin, ktorý je indikátorom srdcového poškodenia u 76% pacientov, ktorí boli testovaní, hoci srdce riadne fungovalo.

Poškodenia neboli tak vážne, aby vyžadovali hospitalizáciu u žiadneho z testovaných pacientov. Výskumníci vysvetlili, že ich cieľom bolo zistiť príčinu únavy u uzdravujúcich sa pacientoch, či je to pre pľúca alebo srdce, ktoré bolo zasiahnuté covidom. Dnes vieme dobre, že covid je krvné ochorenie, ktoré zasahuje pľúca ale nielen to. Mnohí v štúdií sa uzdravili prirodzene, niektorí dostali lieky. Lekárom bolo odporúčané pýtať a pacientov po prekonaní na tieto symptómy zápalu srdcového svalu a venovať im pozornosť.

Výskumníci odporúčajú urobiť viac takýchto štúdií, ktoré by odhalili skryté problémy. No a nebolo by treba podobné štúdie aj u zaočkovaných, aby sme odhalili možné skryté problémy. Tie v žiadnom prípade ani nemohla odhaliť klinická štúdia Pfizera na 1131 zaočkovaných deťoch 12-15 ročných. V takejto nesmierne malej vzorke sa nevyskytol ani len jeden prípad zápalu srdca, zato polovica detí potrebovala lieky od bolesti po 2. dávke, hoci väčšina detí prekonáva covid dokonca aj bez príznakov. U pol percenta detí sa objavili závažne nežiaduce účinky na úrovni hospitalizácie či poškodenia.

 

A na základe tejto klinickej štúdie slovenskí vládni odborníci svorne tvrdia, že vakcína je bezpečná a ideme ju podávať plošne zdravým deťom, hoci výrobca priznáva, že neskúmal dopad na plodnosť ani karcinogenitu. Diskusia sa u nás nepripúšťa, ako to demonštrovala aj televízia TA3 v relácii „Pozrime sa na to“ k očkovaniu detí.

Treba pripomenúť, že 3. júna 2021 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že očkovanie detí neodporúča. Riziká sú známe a mnohé ostávajú neznáme. Našťastie sú tu aj iní odborníci, ktorí apelujú na opatrnosť pri deťoch, u ktorých zdravotné benefity z očkovania sú doslova nulové. K ním sa možno pridať podpísaním petície Za deti.