Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Bukovského chyba o potratoch v štúdii zaočkovaných tehotných mohla byť podsunutou dezinformáciou na zdiskreditovanie kritikov Covid vakcín ako jediného riešenia

MUDr. Igor Bukovský prišiel s bombastickým odhalením o štúdii z New England Journal of Medicine (NEJM), kde sa viacero autorov podľa neho pomýlilo vo výpočte miery spontánnych potratov po zaočkovaní tehotných proti covid-19. Prvýkrát sa táto správa objavila v americkej HighWire reportáži Dela Bigtree. Tento režisér je nositeľom ceny Emmy za 6 rokov produkcie televízneho seriálu Lekári, odkiaľ odišiel pre pochybnosti o bezpečnosti vakcín. Bukovský sa spoľahol na HighWire reportérov a urobil chybu. Otázka je, či to nebolo niekoho zámerom

Igor Bukovský
Na snímke MUDr. Igor Bukovský

Pred dvoma týždňami odvysielala HighWire reportáž informáciu o omyle v štúdii, ktorá mala dokazovať, že vakcíny proti Covid-19 nemajú žiaden dopad na tehotenstvo. Štúdia ukázala, že potratovosť bola 12,6% a teda v rámci bežnej normy. No HighWire reportéri tvrdili, že išlo o zlý prepočet a odvolali sa na list šéfredaktorovi odborného časopisu, ktorý otvoril diskusiu medzi odborníkmi. Je otázne, či list vôbec bol časopisu zaslaný, alebo bol zaslaný len reportérom HighWire, ktorí sú jednými z najhlasnejších kritikov bezpečnosti experimentálnych vakcín proti Covid-19.

Tento list poukazoval na zlý výpočet percenta potratov v databáze zaočkovaných tehotných žien, ktoré štúdia vyhodnocovala. Z udávanej spontánnej potratovosti 827 žien, ktoré ukončili tehotenstvo (potratom alebo pôrodom) bolo podľa HighWire (a listu šéfredaktorovi) až 82% spontánnych potratov v 1. trimestri, teda 104 prípadov. Spontánna potratovosť je bežne 10 až 25% v 1. trimestri. Lenže zaočkovaných žien v 1. trimestri bolo oveľa viac ako len 127, z ktorých HighWire reportéri počítali percento potratovosti. Do konca prvého trimestra až 1224 tehotných (1132 už tehotných a 92 v čase počatia) dostalo aspoň prvú dávku.

reportáž HighWire
Na snímke reportáž HighWIre odkazuje na list šéfredaktorovi odborného časopisu, ktorý spochybnil opublikovanú štúdiu

Takže HighWire reportéri percentá počítali zo zlého základu a ich omyl vyplýval z nepochopenia alebo skôr neprečítania celej štúdie, ktorá za základ všetkých „ukončených tehotenstiev“ v štúdii brala len zlomok, keďže vyhodnocovala hlásenia len za 2,5 mesiaca a potom ešte mesiac tehotné dosledovala. Mnohé za ten čas neukončili tehotenstvo pôrodom. Niektoré ho síce ukončili spontánnym potratom, percento však bolo v norme. Otázka je, aké by bolo v prípade dosledovania všetkých tehotenstiev matiek, zaočkovaných v 1. trimestri. Zo štúdie nie je zrejme, či sa nejaké problémy nevyskytnú po nejakej dlhšej dobe pred pôrodom či po.

Každopádne vakcína sa nezdá byť potratovou vakcínou, hoci stále ostáva otvorené, aký môže mať dopad na vývoj dieťaťa a to nielen prenatálny ale aj vývin tínedžera, ktorého reprodukčné orgány dozrievajú. Výrobca vakcíny potvrdil, že neskúmal dopad na plodnosť ani karcinogenitu. Bombastické zistenie Bukovského, či amerického HighWire znelo až príliš neuveriteľne, aby bolo pravdivé. NEJM mohol už publikovať vysvetlenie, no zdá sa, že tento hoax nechali chvíľu žiť, aby potom overovatelia pravdy mohli udrieť na anti-vaxerov. Tí sú v skutočnosti pro-health aktivisti poukazujúci na fakt, vakcíny nie sú 100% bezpečné, keď sa podávajú zdravým na rozdiel od liekov, kde je riziko prijateľné.

Tentokrát sa Bukovský spoľahol na reportérov HighWire, ktorí týždeň čo týždeň už tri roky poukazujú na problematické aspekty vývoja a podávania vakcín z hľadiska bezpečnosti vždy s odvolaním na štúdie a tvrdé dáta. Tentokrát to chlapci podcenili, v Texase už pár týždňov užívajú prázdniny bez obmedzení, dalo by sa to pripísať akejsi letnej letargii. No zároveň niet pochýb, že existujú aj stratégie plánovačov vakcinačnej totality na vytváranie hoaxov a diskreditovanie tzv. radikálov. Píše o tom aj Laura Dodsworth, autorka knihy Štát/stav strachu (A State of Fear) opisujúc kreovanie inštitúcií a pandemických politík v Británii manipulatívnymi technikami.

O obdobných praktikách CIA vytvárania hoaxov, šírenia dezinformácií a navigovania verejnej mienky pod falošnou vlajkou existuje už dostatočne veľa záznamov. Hrá sa dnes o veľa, ide o technologickú kontrolu populácie, ktorá prichádza s digitálnymi covid pasmi. Nič nie je ponechané na náhodu, ideológovia sú už nastúpení a tí si len ťažko priznajú chybu. Budú sa skrývať za expertízu, hoci bez štúdií pretláčajú svoje nátlakové opatrenia, napr. nosenie rúšok či lockdowny a potom popierajú fakty o účinnosti liečby covid, ktorú podporujú stovky recenzovaných a randomizovaných štúdií a kvantá vyliečených ľudí. Od ideológov ťažko čakať priznanie chyby, politici by si ju však mali priznať, že podľahli ich ideológii.
 

Podrobnejšie odkrútenie HighWire omylu a vysvetlenie štúdie v angličtine spracoval môj manžel tu. Nemám pochýb o tom, že chybu si uzná aj MUDr. Bukovský.