Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Česká analýza: Najviac úmrtí tento rok na Covid je u ľudí po prvej dávke očkovania

Údajne až 80% hospitalizovaných sú neočkovaní, hoci k ním sa rátajú aj tí, ktorí majú len 1. dávku. V USA sa za „neočkovaných“ považujú dokonca aj tí po 2. dávke, ktorí ešte prvých 14 dní nemajú vyvinutú dostatočnú imunitu. To, že práve krátko po 1. sa objavujú značné prípady covidov, sa deje naprieč krajinami. U nás to nebude ináč ako u našich susedov

 

Na českom portáli Združenia mikrobiológov, imunológov a štatistov SMÍŠ sa minulý týždeň objavila analýza dát čerstvo publikovaných MZ ČR pod názvom: „Zvýšená úmrtnosť po prvej dávke vakcíny?“ Autor v nej prezentuje tieto grafy úmrtnosti podľa vakcinačného statusu, z ktorých jasne vyplýva záver, že najohrozenejšou skupinou, ktorá tento rok od januára doteraz zomierala na covid, boli práve ľudia s prvou dávkou očkovania.

graf úmrtia v ČR
Na snímke graf úmrtia v ČR
graf úmrtia v ČR detail
Na snímke graf úmrtia v ČR detail

Autor sa zamýšľa nad žltými stĺpikmi v grafe, ktoré ukazujú počet covid úmrtí na 100 tisíc u tých, ktorí si prišli po 1. dávku a mali najvyššiu mieru umierania na covid. Pýta sa, či by to nemalo byť naopak? Ľudia totiž netušia, že takéto riziko existuje, keď sa idú očkovať.

Uzatvára tým, že „zverejnené dáta sú tak podivuhodné, že by občania mali vyžadovať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, či nie je dôvod k obavám ohľadom bezpečnosti vakcín“. Dalo by sa to porovnať k tomu, že vláda kričí, ukryte sa do bunkra, ale nepovie nič o tom, aké veľké riziko je zomrieť pri úteku do tohto bunkra.