Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Čo sa na nás valí z Ameriky od výrobcov vakcín?

Americký chlapec Ameer Hamideh má 9 rokov a bola mu odmietnutá kontraindikácia pre očkovanie po tom, čo v New Yorku bol v júni 2019 schválený zákon, ktorý odstraňuje všetky výhrady voči očkovaniu na základe svedomia a prikazuje očkovanie ako nutnú podmienku pre navštevovanie školy. Ameer sa narodil predčasne a mal mozgovú príhodu pri narodení. Vo veku 3 rokov bol diagnostikovaný na mozgovú obrnu a zvláštnu záchvatovú poruchu, zvanú Lennox Gastaut syndróm. Ameerove záchvaty začali hneď po prvých dávkach vakcín vo veku 5 mesiacov. Jeho rodičia si mysleli, že to súvisí s komplikáciami pri jeho narodení a tak poslušne išli podľa odporúčaného očkovacieho kalendára, ako im radili lekári. Až keď v 2. roku života dostal vakcínu proti chrípke, začali pochybovať, či jeho zhoršujúci sa stav nemôže súvisieť s očkovaním.

 

 

Po tom všetkom je len prirodzené, že Ameer získal medicínsku výnimku od neurológa, že má kontraindikácie pre ďalšie očkovania.V septembri však škola informovala rodičov Ameera, že nemôže do školy, pretože škola obdržala list od riaditeľky Úradu pre imunizáciu v New Yorku, ktorá tvrdí, že Lennox Gastaut syndróm so záchvatmi nie je platnou kontraindikáciou. Rodičia sa samozrejme obávajú, že ďalšie očkovanie spustí také záchvaty, že ich syn môže zomrieť. V interview rodičia uviedli, že vďaka ketonickej diéte a CBD oleju sa ich syn dostal z 20-30 záchvatov za deň na nulu. Rodičia vidia pokrok a nechcú synovi uškodiť ďalšou dávkou kombinovanej vakcíny proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu.

 

Globálny vakcinančný trh bol v roku 2018 ohodnotený na 35,8 mld USD, predpokladá sa však, že do roku 2024 sa jeho hodnota zdvojnásobí. Hlavný dôvod pre exponenciálny rast je stratégia, aby vakcíny boli nutnou podmienkou pre prijatie do škôl, škôlok, kým na druhej strane majú byť výhrady svedomia voči vakcínam úplne odstránené z legislatív štátov, ako má napr. USA. Po rozsudku Najvyššieho súdu USA v roku 2011, výrobcovia vakcín sú jedinými korporáciami, ktoré predávajú v USA výrobky, proti ktorým sa nedá súdiť sa, dokonca aj keď existujú dôkazy, že výrobok mohol byť bezpečnejší. Po tom, čo Kongres novelizoval Zákon o detskom poškodení vakcínami v roku 1987, lekári a zdravotníci, podávajúci federálne odporúčané vakcíny, ktoré poškodili alebo zabili deti, rovnako nemôžu byť súdne stíhaní. Tento ochranný plášť garantovaný štátom je kľúčový pre ohromné zisky výrobcov vakcín.

 

Paradoxne, oficiálnym zdôvodnením prečo mali byť nemedicínske výnimky a povinné vakcíny pre účasť v škole zavedené bolo, aby boli chránené deti, ktoré majú tzv. skompromitovanú imunitu, lebo oni vraj nemôžu byť očkované. Ameer je však jasný príklad, ktorý by mal dostať výnimku, keď to odporúča aj jeho neurológ, no žiaľ nemá právo na uznanie kontroindikácie. Schválené kontraindikácie sú takmer neexistujúce. To, že vážne neurologické záchvaty nie sú platná kontraindikácia by malo zobudiť mnohých, keďže febrilné kŕče sú výrobcom uvádzaným nežiaducim účinkom väčšiny vakcín.

 

12. 11. 2019 miestny sudca vydal dočasné nariadenie, aby Ameer mohol navštevovať svoju školu počas pokračovania súdneho prípadu. Súdny proces totiž pokračuje v decembri. Takých prípadov je však veľa. Nie sú to anti-vaxxeri, ale ex-vaxxeri. V auguste vyšiel článok rodičov, ktorí prestali očkovať svoje deti, keď ich najstarší syn dostal autoimúnnu encefalitídu po vakcíne proti HPV a bol hospitalizovaný 31 dní. A koľko rodičov si ešte stále nespojilo, že tá detská cukrovka, že alergia, neurodegeneratívne ochorenie, dokonca dnes čoraz zvláštnejšie druhy rakoviny už u detí môžu byť dôsledkom, niekedy oneskoreným, po podaní vakcín s kumulatívnym efektom?

 

Politici v najliberálnejších a zároveň najľavicovejších štátoch Kalifornia a New York schválili nedávno zákony, ktoré odstraňujú zákonné právo lekárom na profesionálny úsudok udeliť deťom medicínsku výnimku pre očkovanie, tzv. uznanie kontraindikácie. Poradná komisia pre imunizačné praktiky /ACIP/ Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb /CDC/ uznáva len tieto dva typy reakcií po očkovaní, na základe ktorých je možné získať medicínsku výnimku:

1. Život ohrozujúca alergická anafylaktická reakcia, ktorá sa objaví za pár minút po očkovaní

2. Výskyt encefalopatie, ako predĺžených záchvatov, kómy a ďalších mozgových disfunkcií v rámci 7 dní po podaní kombinovanej vakcíny proti čiernemu kašľu, ale len ak lekár verí, že encefalopatia „nesúvisí s iným prípadom“.

 

CDC je federálna agentúra pod Ministerstvom zdravotníctva USA. Jej poradná komisia napr. hovorí lekárom, že tehotenstvo a vážna imunodeficiencia sú kontraidindikáciami pre vakcíny so živým vírusom ako MMR /vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke/ a herpes zoster. Ale neaktivované vakcíny nie sú absolútne kontraindikáciou pre žiadnu z týchto skupín. Na druhej strane tvrdia, že odporúčané vakcíny musia byť povinné pre žiakov škôl, aby vraj chránili tehotné a vážne imunodeficientné osoby, ktoré aj tak majú dostaťvšetky neaktivované vakcíny.

 

CDC príjima ročne milióny dolárov od výrobcov liekov a vakcín cez svoju CDC nadáciu. Tá tie poskytuje CDC po odpočítaní poplatku. Napriek tomu CDC si dlhodobo nepravdivo uvádza, že „neakceptuje žiadnu komerčnú podporu“ a „nemá finančné záujmy alebo iné vzťahy s výrobcami komerčných výrobkov“. Niekoľko mimovládok, tzv. watchdogs vyzvalo nedávno CDC, aby prestalo tieto nepravdy uvádzať. Len v rokoch 2014 až 2018 CDC prijalo 79,6 milióna od výrobcov liekov a ďalších výrobcov, načo v roku 2015 prvýkrát upozornil Britský medicínsky žurnál. CDC podľa údajov z roku 2017 je držiteľom 56 patentov týkajúcich sa rôznych aspektov vývoja, výroby a dodania vakcín a adjuvantov vo vakcínach. CDC teda priamo profituje z patentov pri predaji vakcín a preto by malo byť podrobené preskúmaniu finančných vzťahov s výrobcami vakcín a toho, aký dopad majú tieto vzťahy na ich odobrenia vakcín ako „bezpečných“. Podobne vládny Národný inštitút zdravia mal za rok 2009 najvyššie príjmy z licenčných poplatkov z patentov týkajúcich sa výskumu na HPV, ktorý licencoval firmám Merck, MedImmune a GSK.

 

Uvediem jeden z mnohých príkladov využitia grantu, ktorý dostala Marylandska agentúra pre prevenciu a propagáciu zdravia od CDC a tiež od Asociácie manažérov pre imunizáciu, ktorú financujú top vakcinačný giganti Merck, Pfizer, Sanofi Pasteur. Agentúra minulý rok zorganizovala HPV sympózium pre pediatrov a ministerských úradníkov, na ktorej prednášajúci, platený Merckom, ponúkol pediatrom 5000 USD v hotovosti, ak dosiahnu isté ciele v predaji vakcíny proti HPV. V tom istom roku bol v Marylande predložený návrh zákona, ktorý nanucuje produkt Mercku deťom ako podmienku navštevovania školy. Návrh zákona žiada zaviesť túto nepotrebnú a nebezpečnú vakcínu už aj v New York a tlak je všade vo svete. Dokonca aj na Slovensku, kde ju začal nedávno hradiť štát, no snaha je, aby sa stala povinnou.

 

Tento text je kombinovaným prekladom dvoch článkov /Výnimka pre Ameera a CDC v konflikte záujmov/ publikovaných tento mesiac na portáli Dr. Mercolu, ktorý je najnavštevovanejšou webstránkou o prirodzenom zdraví na svete s 30 mil. návštevníkov mesačne a s miliónom odoberateľov emailových správ, pričom eviduje každý deň 1000 nových prihlasovateľov. Joseph Mercola dlhé roky prispieva do Hufftington Post, býva hosťom televíznych relácií amerických staníc a autorom mnohých kníh, z toho dvoch NY Times bestsellerov. Všetky tvrdenia v tomto texte je teda možno dohľadať v odkazoch uvedených v anglickom origináli spomínaných článkov, nakoľko články na mercola.com spĺňajú vysoké novinárske aj odborné štandardy.