Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Detto cigánstva Bittó Cigánikovej o chemickej exterminácii nenarodených

Pani poslankyňa zas v nedeľu chŕlila na RTVS: Vyhladovať zviera NIE, ale vyhladovať nenarodeného človeka ÁNO. Chce nám naordinovať potratovú tabletku na utýranie nenarodených vyhladovaním, lebo veď ide len o embryo (na obr. do 8. týždňa tehotenstva), aj to nechcené. Ešte škoda, že jej Marián Kotleba neskočil do reči, že pre niektorých občanov sú nechcenými len Rómovia… Nenarodený človek je pre ňu druhá kategória s menej právami. Tak sa k nechceným skupinám staviali aj ďalší obhajcovia genocíd.

Minulý rok polícia objasnila 22 prípadov týrania zvierat, kým tých nechcených potratov (všetci sú vraj proti nim) sme zaznamenali okolo 6000 (cca 20 za deň)! Za týranie zvierat sú sankcie na úrovni zabitia človeka. Taký zákaz Bittó Cigániková vehementne podporuje. Lenže kým pri týraní zvierat či žien zákazy problém riešia, pri potratoch podľa jej zvrátenej logiky nie. Ak tu potraty stále budú, tak aj týranie žien a zvierat tu stále bude. Len ich bude menej, keď sú nelegálne, ako keď sú legálne a široko akceptované. Prečo však radšej nenavrhuje zlepšenie ekonomických podmienok pre týranov zvierat namiesto zákazu?

Ku koncu pridala ešte klamstvo, že tabletku treba aj na to, aby žena mohla porodiť mŕtve dieťa, ktoré zomrelo spontánne pri tzv. zamlknutom potrate. Asi jej odborníci na potraty, na ktorých sa rada odvoláva, zabudli povedať o tom, že u nás na špeciálny dovoz nemocnice obstarávajú misoprostol pre vypudenie mrtvého plodu. Misoprostol je aj účinná látka druhej tabletky používanej pri chemickom potrate. Prvá tabletka s mifepristonom počaté dieťa zabíja (na Západe sa používa aj v 2. trimestri) a druhá s misoprostolom mrtvolku vypudí. Prvú k tomu nepotrebujeme, druhú používame.Doteraz šírila svoje pomýlené dojmy, že všade po zavedení potratovej tabletky, počet potratov klesal. Tieto grafy zo Škandinávie (s údajmi príslušných štatistických úradov) jasne ukazujú, že počet aj miera potratov vzrástli niekoľko rokov po zlegalizovaní tabletky. Zavedenie totiž spravidla nasleduje nejaký čas po jej registrácii (vyznačené žltou čiarou v grafoch) a výrobca tabletky sa časom dostane do povedomia s reklamou, kedysi v ženských časopisoch, teraz aj na internetových portáloch. (Chirurgický potrat sa zas tak nepropaguje.) Škandináviu uvádzam preto, lebo Cigániková si na svojom blogu do tabuľky, ktorú potom ukazovala na TA3, vybrala tieto krajiny a roky tak, aby mohla povedať, že to kleslo, keď medzitým bol pritom nárast.

4 larger nordic

Analýza, na ktorú odkazuje tímlíderka SaS, poukazuje na nárast potratov vo Švédsku po roku 2000, hoci ona uviedla rok zavedenia tabletky o 10 rokov skôr ako naozaj bol, len aby jej vyšiel pokles. Až v poslednej dekáde počet potratov v niektorých krajinách klesá, a to nepochybne vďaka pro-life osvete a vizuálnemu vyobrazeniu embrya, či plodu šírenom na sociálnych sieťach či internete. Hoci napr. v Británii počet aj miera potratov je na historickom maxime, aj keď je tam antikoncepcia zdarma. Na Islande stúpa aj podľa jej prepočtu, lebo, ako tvrdí, pred tabetkou boli zakázané. Graf ju však usvedčuje z ďalšieho klamstva. Legislatíva sa nemenila od 1975 do 2017, až minulý rok bol tu legalizovaný potrat na žiadosť. 

england and iceland
 

Vo svojej tabuľke scestne uvádza percento potratov na všetkých graviditách, hoci odkazuje na zdroj, ktorý zobrazuje počet potratov na 1000 živých narodení. To percento vypočítava delením potratov živými narodeniami, čo nedáva zmysel. Aby dostala podiel potratov na tehotenstvách musela by ich počet vydeliť súčtom umelých a spontánnych potratov plus živých narodení. Smerodajný je počet potratov na 1000 žien v reprodukčnom veku, ktorý štandardne používajú všetky štatistiky pre porovnanie. Predsa 16,9 potratov na 1000 žien vo Švédsku je o dosť viac ako v 4,7 v SR.

SE abortions ratio births vs rate

Počet tehotenstiev je irelevantný pre štatistiku potratov. Na natalitu má vplyv veľa faktorov: prisťahovalectvo, používanie antikoncepcie, sociálna či dôchodková politika, religiozita a pod. Ak tehotenstvá na ženu stúpajú rýchlejšie ako potraty, počet potratov môže stúpať, kým pomer potratov a živých narodení klesá. Príkladom je tento graf zo Švédska. Napr. v roku 1997 Cigánikovej „miera potratov na tehotenstvách“ alebo správne pomer potratov a živých narodení tu bola najvyššia, kým v skutočnosti miera potratov na 1000 žien bola najnižšia. Aj v tejto pre feministky ideálnej krajine počet potratov jednoznačne stúpa.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 pre zmenu Jana Bittó Cigániková zahlásila, že potraty neklesajú pre tabletku, ale celosvetovo je taký trend poklesu. Ako som spomínala už minule, aj napr. v USA liberálne média poukazujú na problém so štatistikami a tvrdia, že nejde o pokles, počet potratov je vyšší a až raketový počas koronakrízy. Komunistická strana Číny tvrdí, že počet potratov klesá, dá sa im veriť? V Afrike sú potraty nelegálne, ich počet sa iba odhaduje. Počet miniinterupcií stúpa v rozvojových krajinách, kde dlhodobo miliardári ako Gatesovci, Rockefellerovci, W. Buffett, G. Soros i T. Turner (CNN) – financujú programy na legalizáciu potratov a potratových tabletiek (len cca tretina krajín sveta má potraty na žiadosť legálne). Zákony sa obchádzajú tzv. reguláciou menštruácie (známe aj ako MVA).

Škoda, že aj SaS sa bojí preľudnenia a razí líniu legalizácie zabíjania najmenších namiesto ekonomických riešení, ktoré pomáhajú chrániť aj životné prostredie aj vytrhávajú ľudí z chudoby. Cesta za kariérou žien cez mrtvoly nie je humánnym riešením, ale genocidálnou eugenickou praktikou, ktorá popiera rovnosť ľudí bez ohľadu na vek, veľkosť či zdravotný stav. Potrat nijako ženy nezrovnoprávňuje, lebo muži stále nenesú dôsledky za neviazaný sex.