Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Je ozbrojovanie morálne zlo a opak mieru, ako naznačuje pápež?

Nech Dieťa z Betlehema prinesie lásku, nádej a pokoj do Vašich sŕdc aj tieto Vianoce, lebo ako dospelý Ježiš hovorí: "Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem..." Pápež František nám pripomína, že Ježiš je Kniežaťom pokoja, ale je aj Kniežaťom svetového mieru?

Pápež 25. decembra 2023 v Urbi et Orbi vyzýval k svetovému mieru azda si uvedomujúc, že krajiny sveta sú v štádiu čoraz väčšieho zbrojenia a v príprave na čoraz viac konfliktov, ktoré môžu prerásť do väčších vojen, či do 3. svetovej vojny. Z Ríma zaznelo od pápeža: "Povedať "nie" vojne znamená povedať "nie" zbraniam... Veď ako môžeme čo i len hovoriť o mieri, keď výroba, predaj a obchod so zbraňami sa zvyšuje?"

Stará múdrosť však hovorí: "Si vis pacem para bellum." Ak chceš mier, buď pripravený na vojnu. Aj moderná história to len potvrdzuje - preteky v zbrojení počas studenej vojny viedli k desaťročiam mieru medzi východom a západom a dokázali odradiť od 3. svetovej vojny nukleárne veľmoci.

Právo na sebaobranu je zakotvené v legislatívach väčšiny demokracií a samotné nosenie zbrane jednotlivcami odrádza potenciálneho útočníka. Napokon počas pápežovho príhovoru bola v pohotovosti ako vždy švajčiarska garda ozbrojená samopaľmi. A pred návštevou v zahraničí Vatikán vysiela bezpečnostných zabezpečiť miesto a ochranu pápeža.

Swiss guards

Paralela sa dá načrtnúť s požiarmi. Budeme pokojnejšie spať, keď vieme, že sme pripravení na prípadné vypuknutie požiaru. Je však na mieste predpokladať, že inovácie a výroba hasiacich prostriedkov a technológií povedú k väčšiemu výskytu požiarov? Či azda výrobcovia budú hľadať spôsoby zvýšiť výskyt požiarov? Lebo toto predpokladá pápež v oblasti zbrojenia.

Žiaľ, je naivné si myslieť, že nikto nikdy nezaloží požiar ako aj to, že nikto nikdy nezneužije zbrane, nezíska ich aj nelegálne, alebo ako štát ich použije v rozpore s medzinárodným právom. Je zásadné, aby obete mali prostriedky a legálnu možnosť sa brániť. A ozbrojenie potenciálnej obete je nie raz dôvodom odvrátenia útoku zločinca.

Podobné však pápež nepredpokladá pri pandémii. Žeby výrobcovia vakcín mali záujem na výskyte pandémií, aby predali čo najviac vakcín či liekov? Pápež rád spropagoval nové experimentálne vakcíny a nepochybne podporuje snahu o tzv. pandemickú pripravenosť. Štáty sa už teraz pripravujú na budúcu pandémiu, pred ktorou už od Covidu varuje šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom a Bill Gates, šéf nadácie, ktorá je 3. najväčším sponzorom WHO. Pandemická pripravenosť je veľmi logická vec, ak je overené, že vakcíny sú naozaj život zachraňujúce a nie naopak, že ho môžu poškodiť.

Modlitba za mier vo svete je na mieste a nijako nie je v rozpore s ozbrojovaním, či už individuálnym alebo kolektívnym, za predpokladu, že sú dodržané právne normy. A všimnime si, že keď v uznaných zjaveniach (Fatima, Akito, la Salette...) Panna Mária varuje pred trestom vo forme vojny, vždy žiada obrátenie, nie modlitbu za mier. Prečo teraz nepočuť výzvu k obráteniu? Tak sme sa báli neviditeľného nepriateľa – vírusu so spike proteínom, že sme až kostoly pozatvárali. Teraz niet strachu z nukleárnej vojny? Táto hrozba by mala viesť biskupov k výzve na obrátenie a politikov k zadováženiu kvalitných zbrojných systémov určených na sebaobranu.

Strach z nukleárnej vojny často využíva Rusko v súčasnom konflikte na Ukrajine, keď sa snaží paralyzovať vedenie a verejnosť členských štátov NATO práve jej hrozbou. A tak tí, ktorí sa jej boja, často hovoria o tom, že s Ruskom na Ukrajine treba uzavrieť mier ihneď, de facto sa mu vzdať a vyhovieť akýmkoľvek jeho požiadavkám, len aby sa neprelievala krv. Lenže Ukrajina už uzavrela Minskú dohodu I., a keď ju separatisti, vyzbrojovaní Ruskom, porušili, prišiel Minsk II. Aká je záruka, že akákoľvek dohoda bude dodržaná, hlavne keď dochádza k posunu ruských požiadaviek?

V polovici decembra bolo medializované vyhlásenie prezidenta Ruska, ktorý vidí Rusov a Ukrajincov ako jeden národ a chce pripojiť k Rusku celú Ukrajinu. Takto postupuje vojnová propaganda. Na začiatku som si aj skutočne myslela, že mu išlo len o autonómiu Donbasu a Luhanska, hoci už vtedy bola známa jeho vízia veľkého Ruska načrtnutá v istej akademickej prednáške z leta 2021, ktorú Kremlin zavesil na svoju webstránku v angličtine. Aj preto jeho výhovorka vyprovokovania k vojne neobstojí. Rozhodnutie invázie, pravdepodobne v domnení rýchlej vojny bez odporu, má na svedomí Putin, ktorý v mnohom koná podľa vzoru invázií USA. A tie väčšinou odsudujeme.

Aký mier sa dá vyjednať pre Ukrajinu s takým človekom? Žiaden, lebo aj keď by Ukrajinci pristúpili na prímerie za cenu demilitarizácie, tak následne budú zhltnutí bez možnosti akejkoľvek sebaobrany. Teraz má Ukrajina šancu získať vojenskú výbavu – stíhačky F16 a ďalšie moderné zariadenia na svoju obranu. Ak by však uzavreli prímerie, západné krajiny stratia motiváciu poskytnúť im moderné zbrane. So zbraňami zo sovietskej éry totiž nedokázali ubrániť svoju vlasť a to je aj ďalší argument, prečo krajiny legitímne usilujú zabezpečiť si technologicky výkonné zbrane.

Rusko čas prímeria využije na mobilizáciu vojenských zdrojov a nepripravený Západ, ktorý sa teraz len zobudil, bude ešte menej pripravený pre možný vojenský stret, ak by nasledoval po ruskej expanzii na Ukrajinu. A čo je zárukou, že sa Rusko zastaví len na Ukrajine a nezaútočí napr. na Pobaltie? Veď odtiaľ je dolet strategických zbraní na Moskvu takmer rovnaký ako z Ukrajiny, čo je vraj dôvod prečo Rusko je proti vstupu Ukrajiny do NATO, hoci sa Ukrajina o to usiluje.

Aj tí, ktorí vidia cestu v ozbrojovaní Ukrajiny, nášho napadnutého suseda, majú na zreteli práve túto hrozbu nukleárnej vojny. Nenechajú sa však zastrašiť vyhrážkami, o aké by sa každý zločinec pokúšal, aby paralyzoval odpor napadnutej obete. Právo na sebaobranu a znovuzískanie okupovaných oblastí, dokonca aj bez podpory Západu má na Ukrajine dlhodobo vysokú podporu, ktorá v posledných dňoch klesla na 58%, čo je stále väčšina. S riadnou podporu Západu až 87% obyvateľstva Ukrajiny v súčasnosti podporuje protiofenzívu.

Vydajme sa tieto Vianoce na cestu bližšie k Bohu (na cestu obrátenie - metanoia) aj veľmi konkrétne - malými skutkami. Ja som sa so svojou rodinou rozhodla doslova ísť za Ježiškom - pozrieť betlehémy v rôznych chrámoch v okolí a pri tej príležitosti sa pomodliť ale aj zúčastniť na sv. liturgii, či sv. omši. Čo už je lepšou modlitbou ako liturgia a prijatie Eucharistie? Naše putovanie chceme obetovať za obrátenie Ruska, ktoré nás vyzvala vyprosovať Panna Mária vo Fatime. Sv. Lucia potvrdila, že „ak tomu úbohému národu nevyprosíme obrátenie, Boh ho použije na potrestanie sveta...“

Stále možno pridať aj modlitby za tých, ktorí bránia svoju vlasť ale aj tých, ktorých Rusko poslalo do boja a ich obete. Aj dnes sú na Ukrajine stále civilné obete, keďže ruské útoky pokračujú aj stovky kilometrov za frontovou líniou, či sú Vianoce alebo nie.