Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Kalifornská analýza: 6-násobne vyššie riziko zápalu srdca u zaočkovaných detí ako riziko hospitalizácie na Covid-19

MUDr. Juraj Mesík upozornil na kalifornskú analýzu dát, ktorá prepočítala pomer rizika a prospechu z vakcíny Pfizer proti covid-19 pre deti 12-15 ročné: „Vyšlo v britskom Telegraphe v čase keď Hegerov človek na MZ pretláča podávanie mRNA deťom”

Juraj Mesík
Na snímke doktor Juraj Mesík

„Analýza teamu z Kalifornskej univerzity ukázala, že chlapci vo veku 12 až 15 rokov majú po dvoch dávkach S-proteín kódujúcej mRNA v priemere 6,1-krát vyššie riziko myokarditídy a nežiadúcich srdcových účinkov, ako je riziko, že budú hospitalizovaní na covid.

Analyzovali dáta od januára do júla 2021: v januári bolo riziko vakcinácie 4,3-krát vyššie, v júli (to už šlo o deltu, ale zabralo slnko a vitamín D) bolo riziko vakcinácie 22,8-násobné! V skupine 16- a 17-ročných chlapcov bolo riziko za sledovaných 7 mesiacov 3,5-násobné.”

Nezávislý analytik a lekár Mesík ďalej dodáva, že hospitalizácie amerických detí boli zbytočne vysoké v dôsledku toho, že mnohým nebola vďaka všemožnému tlaku úradov, zastrašovaniu lekárov a občanov sfanatizovanými masmédiami poskytnutá efektívna a včasná liečba. Ďalším faktom je, že mnohé deti boli hospitalizované ešte pred nakazením sa v nemocnici.

Bez akýchkoľvek dát, bez núdzového schválenia Európskej či americkej liekovej agentúry a čo i len bez dokončenia klinických skúšok vakcíny Pfizer na deťoch vo veku 5 až 11 rokov minister Lengvarský oznámil spustenie očkovania Pfizer vakcínou pre túto vekovú kategóriu, hoci pri schvaľovaní vakcíny Sputnik najväčším problémom boli dlho akési chýbajúce dáta. Tento krok prichádza po tom, čo sa verejne usvedčil z toho, že vykonáva odporúčania farmakoncernu Pfizer.

 

Mesíkovi navyše vadí, že toto rozhodnutie „Hegerovho človeka” prichádza práve v čase, keď je tlak na médiá, aby dali priestor pre otvorenú diskusiu. Vo svojom prejave 1. septembra dokonca aj premiér Heger spomína potrebu vecnej diskusie týmito slovami: „Mám obavy, že plodnú diskusiu a vecnú polemiku sa dnes snaží vytlačiť z nášho života nenávisť, neochota vzájomne sa počúvať, zlomyseľnosť, ale aj účelová manipulácia s faktmi. Nedopusťme to.”

Premiér však nič pre plodnú diskusiu už dva týždne neurobil, namiesto toho nechal generálministra vypustiť výzvu experimentálne očkovať deti nad 5 rokov bez ohľadu na chýbajúce dáta a známe fakty o rizikách.