Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Kotleba v parlamente prirovnal dnešnú situáciu k časom kolaborácie cirkvi v Pacem in terris

Dnes v parlamente bežala rozprava o návrhu novely zákona z dielne ĽSNS, ktorým by sa financovali registrované cirkvi ale aj ďalšie treťosektorové aktivity odvodom ďalších 2% daní. Podľa predkladateľov by prijatie zákona zaistilo potrebnú mieru nezávislosti cirkví, aby nemuseli prisluhovať štátnej moci a neprispievali k prehĺbeniu rozdelenia spoločnosti, chaosu a kríze

Marian Kotleba
Na snímke Marian Kotleba

V rozprave vystúpil predseda ĽSNS Marián Kotleba so zásadným výrokom, že dnešná situácia zavádzania segregácie pre neočkovaných, ktorú kresťanské cirkvi u nás doteraz nijako nekritizovali, ba práve naopak vzorne túto segregáciu zavádzajú medzi prvými, sa veľmi podobá začiatkom budovania komunizmu.

Vtedy si ateistickí komunisti nedovolili zatvoriť chrámy, ale si kňazov získali pre spoluprácu na svojom ideologickom programe v rámci združenia Pacem in terris. Podľa Kotlebu by komunisti bez podpory kňazov nemohli nič a nikdy by nezískali moc. Podľa Kotlebu dnes biskupi obdobne kolaborujú s nastupujúcim totalitným režimom.

Poslanec Rastislav Schlossár citoval z Sv. Písma, že Boha treba viac počúvať ako ľudí. Stanislav Mizík, tiež z klubu ĽSNS, vyzval kresťanov z ďalších politických strán k podpore zákona, lebo ináč by išli proti sebe. Štefan Kuffa z Život – Národná strana prehlásil, že pápež vo vecí očkovania nie je neomylný a že je pravda, že sa Katolícka cirkev zľakla opatrení.

Poslanec Martin Beluský argumentoval, že ekonomicky prijatie novely by nebolo záťažou ani pre štátny rozpočet, malo by pomôcť najmä farnostiam, ktoré sú teraz značne obmedzené v narábaní s prostriedkami vyzbieranými z 2% daní. Kto nechce podporiť cirkvi, môže občianske združenia. Beluský ďalej odcitoval z dôvodovej správy:

 

„Ak bude záujem cirkvi rovnaký ako svetskej moci, také spojenie v dejinách nikdy nedopadlo ináč ako zotročovaním, rozdeľovaním, vraždením a prenasledovaním. Cirkev musí byť svedomím svetskej moci, vyzývať ku zmiereniu, k odbornej diskusii a nezúčastňovať sa propagandy, ktorú riadi a financuje štát.“

Dlhodobo odluku cirkví od štátu presadzuje vládna strana SaS, ktorej aktivity za predloženie návrhu v parlamente naberajú posledné mesiace na intenzite. Návrh chce dať možnosť občanom na báze dobrovoľnosti a slobodného rozhodnutia, prispieť registrovaným cirkvám časťou z daní s vysvetlením, že tým „sa podporí v značnej miere aj ústavné právo slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.“