Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

LSNS predložilo návrh zákona na odvod z dane cirkvám pre zaistenie ich slobody od štátu

Posledný augustový deň bol do NR SR predložený návrh zákona z dielne ĽSNS, ktorý chce pomôcť cirkvám získať finančnú nezávislosť od politickej moci a odpútanie od vládnej garnitúry

kostol
Ilustračné foto

V dôvodovej správe sa uvádza: „Osobitná podpora cirkvi veriacimi touto formou sa javí ako vhodná aj pre neustále pretrvávajúce a silnejúce tlaky liberálneho vládneho krídla na dosiahnutie úplnej odluky cirkví od štátu, pričom ide v blízkej budúcnosti o reálne uskutočniteľnú záležitosť. Prijatím tohto zákona by sa predišlo možnému úplnému odstrihnutiu duchovných osôb od príjmu, v prípade schválenia hroziacej odluky cirkví od štátu.“

Dlhodobo odluku cirkví od štátu presadzuje vládna strana SaS, ktorej aktivity za predloženie návrhu v parlamente naberajú posledné mesiace na intenzite. Návrh chce dať možnosť občanom na báze dobrovoľnosti a slobodného rozhodnutia, prispieť registrovaným cirkvám časťou z daní s vysvetlením, že tým „sa podporí v značnej miere aj ústavné právo slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.“

K predloženiu návrhu, zdá sa podľa ďalšieho textu dôvodovej správy, motivovala opozičnú stranu súčasná situácia, ktorú predkladatelia opisujú ako „návrat k totalitným praktikám vládnutia spred r. 1989, za reálnej až servilnej podpory zo strany predstaviteľov cirkvi. Je zjavné, že tomu negatívnemu smerovaniu vládnutia s podporou duchovenstva, prispieva práve ich úzke finančné napojenie na rozpočet štátu.“

Takéto kritické slová biskupov pravdepodobne zabolia, hoci ich možno zamecú pod koberec. Predkladateľov zas evidentne bolí „viditeľný úpadok viery“, preto konkrétne a konštruktívne pomenúvajú veci, ktoré cirkvám, či ide o katolíkov, pravoslávie, reformované cirkvi alebo Židovskú obec, v dnešnej dobe vyčítajú:

 

„Ak bude záujem cirkvi rovnaký ako svetskej moci, také spojenie v dejinách nikdy nedopadlo ináč ako zotročovaním, rozdeľovaním, vraždením a prenasledovaním. Cirkev musí byť svedomím svetskej moci, vyzývať ku zmiereniu, k odbornej diskusii a nezúčastňovať sa propagandy, ktorú riadi a financuje štát.

Cirkev musí byť slobodná, čo v súčasnosti nie je. Je neprípustné, aby si cirkev nechala zasahovať svetskou mocou do liturgických predpisov či iných duchovných záležitostí týkajúcich sa vysluhovania sviatosti, alebo mlčala pri zjavnom porušovaní ústavného i medzinárodného práva, ktoré garantuje slobodu vierovyznania.“

A pridávajú aj historickú skúsenosť s komunizmom, kde podľa nich cirkevní predstavitelia urobili kompromisy podobné tým dnešným:

„… po skončení 2. svetovej vojny sa začal uplatňovať experiment riadený komunistami. Kolektivizácia vidieka a mnohé „hurá“ budovateľské akcie komunistickej vládnej strany, v mnohom pripomínajú súčasnú liberálnu propagandu s využitím tzv. protipandemických opatrení v súvislosti s vírusom Covid-19.

Namiesto jednotného národa, ktorý stáročia bojoval o svoju samostatnosť, máme dnes právom garantovanú tzv. samostatnosť rozbitej spoločnosti na všetkých úrovniach – rodina, obec, mesto, okres, kraj, štát, ktorá sa zmieta v hospodárskej a ekonomickej nestabilite, deštrukcii morálky a rozpadu hodnotového systému. Nebezpečnú, pre jednotlivca i celok, ideológiu komunizmu vystriedala ideológia ešte zákernejšia, ideológia liberalizmu.“

Zjavne je cieľom týmto návrhom zákona zobudiť biskupov, aby odporovali nástupu kovidovej totality a nie jej prisluhovali, čomu nasvedčujú aj tieto slová:

„Mlčanie zo strany cirkvi nijako nikomu neprospeje, len prehĺbi už vzniknuté rozdiely, zväčší chaos a prispeje k neslobode jedinca i spoločnosti. Mlčanie kompetentných duchovných osôb je neospravedlniteľné a aj táto zákonná úprava má dopomôcť k tomu, aby prehovorili, aby bránili Božiu česť, dobro človeka, aby ohlasovali pravdu.“

A hoci si Katolícka cirkev odluku nepraje, ĽSNS poukazuje na to, že „ako inštitúcia i ako spoločnosť určená na spásu človeka má vstúpiť do dialógu so svetom,“ a preto má mať zdravú autonómiu, teda aj finančnú.