Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Najnovšia štúdia potvrdzuje imunitu prekonaných aj po 20 mesiacoch, ďalšia aj proti Omikronu

4. januára 2022 opublikoval odborný časopis Lancet štúdiu švédskych výskumníkov z Univerzity v Umea, ktorí sledovali riziko reinfekcie a hospitalizácií na covid-19 u tých, ktorí ho už prekonali. Štúdia ukázala, že „riziko znovunakazenia aj po 20 mesiacoch bolo veľmi nízke. Očkovanie mRNA vakcínou sa zdá, že znížilo riziko, hoci rozdiel v absolútnych meraniach bol malý“. Záver teda bol, že „prioritou pre očkovanie majú byť vysokorizikové osoby bez akejkoľvek imunity“.

Napriek tomu medicínske autority stále odporúčajú očkovať sa aj po nakazení covidom a to dokonca len niekoľko týždňov po prekonaní. Súčasťou covid pasu je uznanie nadpráv pre prekonaných, ale len 180 dní, tj len 6 mesiacov na základe odporúčania Európskeho Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) z 8. septembra 2021. Ešte pred jeho zverejnením bol už opublikovaný dostatok štúdií, ktoré ukázali, že imunita u prekonaných trvá oveľa dlhšie, aj vyše roka.

Pritom írski vedci opublikovali ešte v máji analýzu s týmito závermi: „Bolo identifikovaných 11 obrovských štúdií, ktoré odhadovali riziko SARS-CoV-2 infekcie v čase, vrátane troch so zdravotníkmi a dvoch s rezidentami a pracovníkmi domovov dôchodcov. Naprieč štúdiami, celkový počet pozitívnych účastníkov na základe PCR alebo Ag testov bol 615 777 a maximálna dĺžka ich sledovania viac ako 10 mesiacov v troch štúdiach. Reinfekcia bola nezvyčajnou udalosťou (absolútna miera 0-1,1%) s tým, že žiadna štúdia nezistila nárast rizika reinfekcie s odstupom času po prekonaní.“

Vládam, ktoré nakúpili vakcíny niekoľkonásobne počtu svojho obyvateľstva, vyhovuje vyhovárať sa na zastaralé odporúčanie ECDC, ktoré je už dlho v rozpore s vedou, lebo cez Covid pasy dokopávajú svojich občanov k očkovaniu, ktoré je však nepotrebné a dokonca aj kontroverzné pre tých, čo imunitu už majú. V septembri sa nad tým pozastavoval v článku pre Washington Post aj šéfredaktor odborného portálu MedPage, Marty Makary, ktorý je profesorom medicíny na John Hopkins Univerzity vo Washingtone D.C.

Najnovšie počúvame niektorých našich odborníkov, ktorí spochybňujú účinnosť prirodzenej imunity u prekonaných v strete s variantom Omikron. Či očkovaní alebo nie, naháňajú všetkých ísť si po booster, veď vakcín je ešte dosť na skladoch. Ale aj tieto ich dohady už vyvracia štúdia z 28.12.2021 s názvom: Odpovede T-buniek na spike SARS-CoV-2, navodené očkovaním alebo infekciou, zostávajú robustné proti Omicronu. Vedci „zistili, že študijná skupina si udržala 70-80% reakcií CD4 a CD8 T-buniek na spike. Navyše, množstvo krížovo reaktívnych T-buniek na Omicron bolo podobné tým voči Beta a Delta variantom, hoci Omicron má oveľa viac mutácií.“

Špeciálne vedci upozorňujú na „tieto výsledky ukazujúce, že napriek rozsiahlym mutáciam Omikronu a zníženej náchylnosti neutralizačných protilátok, väčšina odpovedí T-buniek, navodená očkovaním alebo prirodzenou infekciou, krížovo rozoznáva variant. Dobre zachovaná T-bunková imunita na Omikron pravdepodobne prispeje k ochrane pred ťažkým covid-19, podporujúc skoré klinické pozorovania z Južnej Afriky.“

Krížovú reaktivitu potvrdila už desiatka štúdií, ktoré naznačili nielen ochranu z prekonania covid-19 ale aj z nakazení inými koronavírusmi, ktorá účinkuje aj pri SARS-CoV-2. Nič nové na svete, no tlačová agentúra Reuters, ktorej do 2020 šéfoval James C. Smith (stále šéf jej nadácie), člen predstavenstva Pfizeru, to teraz vypustila do sveta ako novinku: T-bunky z bežného prechladnutia môžu poskytnúť ochranu proti covid-19 – štúdia. Tú publikoval Imperial College of London, univerzita preslávená scestným modelovaním pandémie a financovaním od Gatesovej nadácie. Prečo asi teraz? Pfizer chce premorenie, lebo má registrovaný liek Paxlovid za 600 eur?