Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Nové bilbordy odporúčajú dôchodcom 4000 IU vitamínu D3 denne ako prevenciu Covid-19. Nejde o vládnu kampaň, hoci by sa žiadala

Na Mikuláša sa v uliciach slovenských miest objavili bilboardy apelujúce na dôchodcov, aby užívali vitamín D3 ako prevenciu covid-19. Hlavným posolstvom bilboardov, zdá sa je, aby sa ľudia dozvedeli, koľko vitamínu majú užívať ako prevenciu, keď ho niet dostatok zo slnka.

bilboardZ bilboardu je zrejmé odporúčanie 4000 IU denne. Stane sa toto odporúčanie, naznačené len ako otázka vnučky starým rodičom, zámienkou pre kontroverziu, aké sme tu už mali v minulosti? Vládni odborníci totiž neradi odporúčajú vitamíny, ich favoritom je jedine vakcína. Radšej strašia predávkovaním a myslia si, že aj vitamín D3 sa dá získať v dostatočnom množstve zo stravy. Čo hovorí táto nová kampaň?
 

Kampaň na webe pripomína výzvu 200 vedcov z celého sveta, ktorý vyzvali vlády zvýšiť užívanie vitamínu D3 na úspešný boj s covid-19. V ich výzve sa uvádza: „Množstvo nezávislých štúdií vrátane tzv. randomizovaných, naznačuje, že vitamín D3 by mohol byť veľmi efektívnou prevenciou a liečbou…. Vplyv vitamínu D3 na covid-19 je vysoko pravdepodobne príčinný, nielen korelačný.“

Webstránka Berieme D3 odkrúca mýtus o predávkovaní a dáva jasné rady pre ľudí ako sa chrániť vitamínom D3. Bezpečná a účinná dávka pre dospelého je denne 4 000 IU denne. U obezných je pre rovnaký účinnok potrebná aj dvakrát taká dávka, ak sú dôchodcovia, tak môžu pridať tisícku-dve IU navyše. Najlepšie je si však dať zmerať hladinu vitamínu D3, ktorá by mala byť 125 nmol/L , alebo 50mcg/ml vitamínu v krvi, aby chránila pred ťažkých priebehom covidu.

vyše 144 nezávislých štúdií na vyše 100 000 účastníkoch, ktoré boli opublikované v odborných časopisoch potvrdilo, že dostatočná hladina D3 je efektívnou prevenciou hospitalizácií a úmrtí.

9 najčastejších otázok a odpovedí zahŕňa aj to, kde kúpim najlacnejší vitamín D3 a aký je preplácaný poisťovňou. Poisťovňa prepláca, hlavne pre rizikových, aj test na hladinu vitamínu D3, ktorú je dôležité poznať, ak chce byť človek pripravený na akúkoľvek virózu covid sezóny. Je však ochranou aj pred inými ochoreniami.

Za touto mikulášskou nádielkou je občianske združenie Centrum pre bioetickú reformu. Ako cieľ kampane uvádza snahu informovať o účinnej prevencii hospitalizácií a úmrtí na covid-19 formou vitamínu D3, ktorý je etickým, bezpečným a prijateľným riešením pre všetkých, očkovaných i neočkovaných. Na december dalo oblepiť 100 reklamných plôch po Slovensku.

Ako tvorca kampane prehlasuje, že „táto kampaň vznikla bez podpory firiem, ktoré vyrábajú, alebo predávajú vitamíny. Ich finančná podpora ako aj podpora kohokoľvek, kto rovnako ako my, vidí význam v ochrane vitamínom D3, je však veľmi vítaná. Ak by ste chceli podporiť aspoň jeden takýto bilboard, prispejte prosím štedrou sumou 40 eur/ks na účet CBR.“ Bankové spojenie sa uvádza na webe.

„Centrum pre bioetickú reformu usiluje o rešpekt ľudskej dôstojnosti bez diskriminácie na základe veku, zdravotného stavu či vakcinačného statusu. Sme presvedčení, že ako spoločnosť máme usilovať o nenásilné riešenia dokonca aj v pandemických časoch a kedykoľvek. Obhajujeme prirodzené ľudské práva a tam patrí aj právo na prirodzenú imunitu,“ uvádza sa na webe BeriemeD3.info

Bilboardy CBR podľa týchto informácií stáli cca 4 000 Eur, kým jesenná vládna kampaň s maskotom koronavírusu vyšla daňových poplatníkov na 47 tisíc Eur aj to bez toho, aby to zahŕňalo vysielací čas. Zo zmluvy MZ SR s reklamnou agentúrou MUW/SASTCHI & SAATCHI nie je zrejmé, či súčasťou ceny kampane za očkovanie bol aj prenájom reklamných plôch a tlač bilboardov. Skôr z nej vyplýva opak.

Podľa zverejnenej zmluvy mala agentúra vypracovať len strategický plán, prezentovať 2 kreatívne návrhy, poskytovať podporu počas kampane v rámci svojho know-how a byť garantom kvality pri produkcii. Posledné je v zmluve vysvetlené ako „odborný dozor reklamnej agentúry pri následných produkčných výstupoch, ktoré budú realizované v súlade so stratégiou a ideovým konceptom vybraným MZ SR.“

Kampaň MZ SR kritizovali okrem politikov aj reklamní experti. Vytýkali jej aj to, že vyzerá, ako by ju robili len očkovaní pre neočkovaných, ktorí im však vôbec nerozumejú. Pre neodbornú väčšinu však kampaň vyznieva skôr ako zameraná pre deti. MZ SR však oznámilo, že reklamnú kampaň zameranú na očkovanie detí ešte len pripravuje.