Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Profesor z MIT: Dáta z Izraela ukazujú ohromný nárast infarktov a srdcových ochorení u mladých

Profesor Retsef Levi pôsobí 15 rokov na prestížnej americkej univerzite Massachussets Institute of Technology v Bostone a venuje sa analýze dát. Sám je zaočkovaný, narodil sa v Izraeli, kde aj 12 rokov pracoval pre ministerstvo pre oblasť špeciálnych spravodajských operácií

Retsef Levi
Retsef Levi

Počas koronakrízy poskytoval konzultácie pre americké vládne a zdravotnícke inštitúcie ohľadom protokolov a manažérskeho rozhodovania v súvislosti s pandémiou covid-19, vyhodnocovania rizika a rizikového manažmentu, analytických modelov predpovedí vývoja a pod.

Minulý týždeň natočil video, v ktorom vysvetľuje dáta, ktoré spracoval podľa vekovej skupiny pre výskyt infarktov a akútny koronárny (srdcový) syndróm za prvých 5 mesiacov 2021 v Izraeli a porovnal ich s údajmi za to isté obdobie v predchádzajúcich dvoch rokoch, čo spriemeroval. Z publikovanej tabuľky vyplýva 100% nárast srdcových problémov u detí vo veku 16 až 19 rokov, 84% nárast u žien 20 až 29 rokov a viac ako 50% nárast prípadov u žien 30 až 49 rokov.

Obr. Tabuľka z analýzy dát prof. Leviho o akútnom koronárnom syndróme

Naprieč vekovým skupinám vychádza mierny nárast infarktov, hoci ten je vyšší u mladých mužov v porovnaní so ženami. U 16-29 ročných sa zvýšil výskyt infarktov o 25%. Vidí v tom jasnú koreláciu s očkovaním a pre presnosť dodáva, že porovnávané obdobia zahŕňajú 1,14 mesiaca bez covid pandémie a bez vakcín, 2,1 mesiacov pandémie v dvoch vlnách a 5,5 mesiacov pandémie s vakcínami.

Obr. Tabuľka z analýzy dát prof. Leviho o srdcových infarktoch (cardiac arrests)

Svoju analýzu poslal ministerstvu zdravotníctva Izraela dvakrát a nedostal žiadnu odpoveď. Pre porovnanie uvádza, že vedcom v poradnej komisii Ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie posielal obdobnú analýzu ohľadom všetkých vakcín, nielen proti Covid-19, a bol do 5 minút po odoslaní kontaktovaný späť. Obratom ho spojili s liekovou agentúrou pre Britániu a okamžite mali záujem študovať analýzu.

 

Na základe tejto skúsenosti s izraelským ministerstvom zdravotníctva prof. Levi konštatuje, že ak má nejaká inštitúcia takto nastavené procesy, že nie je ochota kontrolovať a dosledovať svoje politiky, je to cesta ku katastrofe. Vedenie zdravotníctva by sa malo zaujímať o nárast srdcových ochorení bez ohľadu na to, či významným faktorom je nedávne očkovanie alebo hocičo iné.

Ďalej upozorňuje, že väčšina reportovaných prípadov myokarditídy sa vyskytla po 2. dávke očkovania, niektoré však už po 1. dávke vakcíny. Zaráža ho nezáujem o súvislostí, keďže sa dá predpokladať, že až 30% detí už prekonalo covid-19 bez symptómov a teda bez toho, aby o tom vedeli. Ak tieto deti môžu mať problémy po prvej dávke, čo to môže spôsobiť, ak dostanú aj 2. dávku? Treba poznamenať, že na rozdiel od SR, v Izraeli všetci, ktorí od začiatku pandémie v jari 2020 prekonali Covid-19, majú nateraz do konca tohto roka 2021 uznanú imunitu podľa doposiaľ známych vedeckých výskumov a garantovaný zelený pas.

Obr. Podmienky obdržania zeleného pasu v Izraeli

Apeluje, aby sa to nestavalo do extrémov – očkovať alebo vôbec neočkovať. Deti a mladí by mali mať možnosť zistiť, či majú prirodzenú imunitu proti covid-19 a podľa toho, či patria k rizikovej skupine, sa očkovali. Hovorí, že je tu ešte táto stredná cesta racionálneho prístupu, lebo väčšina mladých vakcínu nepotrebuje a riskuje len možné poškodenie. Levi poukazuje na prípady covid hospitalizovaných detí v Izraeli, ktoré však neboli primárne hospitalizované pre covid, len boli s inými diagnózami v nemocnici neskôr pozitívne testované na Covid.

MIT profesor odmieta „jeden prístup funguje na všetkých“. Poukazuje na klinické testy vakcín Moderny a Pfizera, ktoré vraj po 1. dávke u mladých ľudí navodili vysokú protilátkovú ochranu na rozdiel od starších. Vysvetľuje, že práve rizikoví potrebovali 2. dávku. Nezohľadňovanie rozdielov je preňho nepochopiteľnou politikou. Očkovať detí pre ochranu rizikových považuje za nepraktické a nerelevantné, nebude to mať žiaden účinok vzhľadom na to, že očkovaní tiež prenášajú vírus a deti nie sú významnými prenášačmi vírusu.

Video : Zaočkovaný Prof. Retsef Levi hovorí o svojej analýze a rizikách očkovania pre deti a mladých ľudí
 

Prof. Levi kritizuje izraelské ministerstvo aj za zavádzanie, že Pfizer vakcína podávaná masovo a ako podmienka Covid pasov, je riadne schválená. Aj v Izraeli ide len o podmienenčne schválenú vakcínu, ktorá neprešla riadnym schválením. Preto takúto vakcínu len s núdzovým schválením nie je podľa Prof. Leviho etické podávať deťom pre ich vlastnú ochranu a už vôbec nie pre ochranu iných.

Riziká vakcín pre deti sú značné a vyplývajú aj z jeho analýzy. Navyše, ako uvádza, očkovanie prispieva k prehnanej reakcii imunity u mladých po 2. dávke vakcíny a po 1. dávke u tých, ktorí už prekonali Covid-19. Apeluje na vládu, aby sa nenáhlila do očkovania detí, ale zhodnotila riziká a benefit vo svetle dnes známych dát.