Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Rada Európy: Demokracia v Európe je dnes v ohrození. S Covid pasom opatrne, udeľovanie privilégií je v rozpore s ľudskými právami?

Generálna sekretárka Rady Európy, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv a slobôd v Európe, zdôraznila „jednoznačný a znepokujúci stupeň úpadku demokracie“ vo svojej výročnej správe o úrovni demokracie, ľudských práv a právneho štátu naprieč kontinentom. EÚ už o mesiac chce spustiť „digitálny zelený pas“ v čase, keď covid-19 v Európe znova vymizol ako aj minulé leto. Tento krok čiste pre zvýšenie zaočkovanosti je ďalším stupňom v devastovaní európskej demokracie

Rada Európy
Na snímke logo Rady Európy

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy už pred časom vydalo rezolúciu k dobrovoľnosti očkovania s tým, že nemožno vytvárať na nikoho politicky, sociálny či akýkoľvek nátlak k očkovaniu, ak si to nepraje. Čo je však Covid pas, ak nie nátlak? Nanucuje test alebo vakcínu, pričom práve neustále testovanie má za účel dokopať ľudí k očkovaniu.

Rada Európy sa veľmi diplomaticky vyjadrila aj ku Covid pasom alebo tzv. imunitným certifikátom: „používanie takejto certifikácie a dát o očkovaní pre nemedicínske účely pre udelenie privilégovaného a exkluzívneho prístupu k právam vzbudzuje mnoho otázok v súvislosti s rešpektom k ľudským právam a malo by byť zvažované s náležitou opatrnosťou.“

Asi ťažko čakať, že Štrasburg na rovinu zahlási, že tvorcovia plánu digitálnych zelených pasov, t.j. premiéri členských krajín EÚ a predovšetkým Európska komisia pripravujú schému pre porušovanie ľudských práv alebo rovno, že idú vytvárať občanov druhej kategórie z tých, ktorí covid pasy odmietnu, čo už sa podobá na prvú fázu genocídy. Tie totiž na začiatku vždy oberú istú skupinu o práva, ktoré dovtedy všetkým patrili, a následne sú upierané ďalšie práva, pričom sa to deje legálne.

Takáto inštitúcia nemôže ani priamo vyhlásiť, že Covid pas je nátlak k očkovaniu a obmedzuje slobodu občanov, nedajbože podozrievať politikov a eurokratov z diktatorských chúťok či pošramotenia integrity skorumpovanej Big Pharmou. Mohla by síce, ak by nebola tiež ovplyvňovaná tými istými, ktorí na Covid pasy tlačia. A to nepochybne je. Je už na sudcoch Európskeho súdu pre ľudské práva dať jasné stanoviská vo svojich rozsudkoch k predloženým žalobám, ktoré sú aj záväzné.

 

Minulý týždeň generálna sekretárka Rady Európy Marija Pejčinovic Buric prezentovala výročnú správu, v ktorej uviedla: „V mnohých prípadoch, problémy predchádzali pandémiu koronavírusu, ale bez pochýb, legitimizovanie opatrení národnými autoritami v reakcii na covid-19 zhoršilo situáciu. Existuje nebezpečenstvo, že naša kultúra založená na demokracii sa celkom „neuzdraví.“

 

„Naše členské štáty dnes stoja pred voľbou. Buď budú pokračovať a dovolia tento úpadok demokracie alebo sa spoja zvrátiť tento trend, posilnia a obnovia európsku demokraciu, tak aby vytvorili prostredie, kde sú ľudské práva rešpektované. Toto je správna cesta pre 830 miliónov obyvateľov, ktorí žijú v členských krajinách Rady Európy.“

Na základe zistení rôznych inštitúcií Rady Európy, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, jej správa vyhodnocuje nedávny vývoj v oblasti politických inštitúcií a nezávislosti súdov, slobody prejavu a združovania sa, ľudskej dôstojnosti, anti-diskriminácie a demokratickej participácie. Správa žiada, aby sa členské štáty vrátili k princípom Rady Európy a to konkrétne:

– návrat k fundamentálnym demokratickým princípom a právnym štandardom, vrátane implementácie rozsudkov Rady Európy,

– kovid reštrikcie a opatrenia musia byť nielen nevyhnutné a proporčné, ale aj obmedzené v trvaní,

– národné vlády musia uznať, kde ich aktivity a legislatívy znížili mieru demokracie tak zredukovaním občianskeho priestoru ako aj zastrašovaním alebo bránením jednotlivcom a organizáciám v slobodnom prejave a zhromažďovaní alebo tým, že osoby byli vylúčené z plnej účasti v spoločenskom živote.

Vyhlásenia Rady Európy nie sú záväzné, majú len deklaratórny charakter, prichádzajú však z inštitúcie, ktorá má dohliadať nad dodržiavaním ľudských práv v Európe. Paradoxne, volanie po Covid pasoch prichádza práve z Grécka, kolísky demokracie, kde sa v posledných desaťročiach rozmohol socializmus a korupcia politikov, čo skončilo ohromným zadlžením a bankrotom krajiny, z ktorej sa stále ešte nepozviechala. Dnes reálne hrozí, že Grécko stiahne celú Európu nielen do finančného a ekonomického bankrotu ale aj do úpadku demokracie