Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

S koronou prichádzajú geneticky upravované vakcíny novej éry s nanoznakmi v koži

Už mesiace propagujú ikony ako Bill Gates a americký vládny expert Anthony Fauci vakcíny, ktoré majú mať imunitu od súdnych procesov, ako jediné riešenie, ktoré môže zachrániť svet v koronakríze, ktorú Gates nazýva „pandémiou I.“ Kým Microsoft News samogratulačne chváli Gatesovú nadáciu za preorientovanie všetkých jej priorít s cieľom venovať „plnú pozornosť“ pandémii, Fauci s prezidentom Trumpom sľubujú, že ešte do konca roka 2020 bude k dispozícii vakcína. Biely dom preto schválil tzv. „Operation Warp Speed“, (super rýchlu) iniciatívu farmaceutického priemyslu, federálnej vlády a armády s cieľom čo najviac urýchliť vývoj vakcíny a okamžite ju distribuovať obyvateľstvu so zapojením armády.

Celoplanetárne očkovanie proti COVID-19 je hlavný cieľ týchto hráčov slintajúcich v očakávaní, ktorí však ignorujú množstvo neodškriepiteľných prekážok. Po prvé, cieľom má byť RNA vírus SARS-CoV-2, ktorý „už zmutoval do najmenej 30 ďalších genetických variant“. 19 z nich úplne nových s takými „zriedkavými zmenami, aké si vedci nikdy ani len nedokázali predstaviť, že môžu nastať“. Poznanie týchto mutácií môže byť užitočné pre lekárov, ktorí chcú lepšie prispôsobiť liečbu COVID-19, ale rozšírenie týchto mutácií podstatne zneisťuje šancu pre vývoj efektívnej vakcíny.

Buďte bez starostí – uisťujú inštitúcie sponzorované Gatesom (a tiež Pentagonom). Vedci v oblasti syntetickej biológie sú si istí, že môžu prekonať prírodu použitím technológie novej generácie ako genový transfer a samozdružujúce sa nanočastice – umožňujúce invazívne podanie novej vakcíny a jej zaznamenávanie do kože prostredníctvom tzv. quantumového bodového tetovania čitateľného smartfónom (tzv. nanoznaky). Vadí, že vedci, ktorí experimentovali s tymito prístupmi, nikdy neboli schopní prekonať „hnusné nežiaduce účinky“? Zjavne to neprekáža. S finančnou podporou Gatesa a americkej armády sa plánuje veľkolepé uvedenie vakcíny.

Výrobcovia vakcín, hlavne tých proti vírusom, dlho bedákali nad obmedzeniami tradičných vakcinačných technológií, ktoré sa spoliehajú na procesy nevyhnutne vyžadujúce „značný čas medzi produkciou antigénu a dodaním vakcíny“. Čo vedci ešte v roku 2018 uviedli napr. v časopise Nature Reviews Drug Discovery, počúvame dnes všade: „pri novo sa objavujúcich vírusoch hlavnou prekážkou nie je účinnosť konvenčných prístupov, ale potreba rapídnejšieho vývoja a čo najširšieho podania populácii“. Rýchlosť je dôležitejšia ako bezpečnosť.

V 80-tych rokoch výrobcovia boli nadšení, keď vedci vyvinuli nové geneticky modifikované techniky (technológiou rekombinovania DNA), ktoré prostredníctvom používania „systémov expresie“ (baktéria, kvasnice, bunky hmyzu, cicavcov a rastlín ako napr. tabaku) umožnili naštartovanie produkcie vakcín s označením „subjednotkové“. Vakcína proti hepatitíde B bola vyvinutá ako prvá z tejto série „úplne nových vakcín“ a množstvo vakcín proti COVID-19 momentálne vo vývoji používa tieto techniky. Komplikujúcim faktorom subjednotkových vakcín je, že musia obsahovať „imunopotenciujúce“ adjuvanty, ktoré majú tendenciu spúšťať prehnanú imúnnu reakciu.

V túžbe po vyvinutí rýchlo vyrobiteľných vakcín sa od polovice 90-tych rokov vedci začali pohrávať s vakcínami nukleových kyselín, ktoré zahŕňajú DNA a tzv. mRNA (messenger RNA) vakcíny. Ako forma tzv. genovej terapie, oba predstavujú značný odklon od klasických vakcín. Kým tie pôvodné zavádzajú antigén pre vyvolanie imunitnej reakcie, vakcíny na báze nukleových kyselín namiesto toho posielajú telu inštrukcie, aby ho samo vyprodukovalo. Ako jeden výskumník vysvetľuje, nukleové kyseliny „spôsobujú to, že samé bunky vytvárajú časti vírusu“ s cieľom, „aby imunitný system potom vytvoril reakciu na tieto časti vírusu.“

Výskumníci rýchlo zistili, že tak DNA ako aj mRNA vakcíny majú svoje problémy a výsledkom je, že vakcíny tohto typu nedostali nikdy udelené schválenie. Napriek tomu skoro jedna štvrtina (20/83) vakcín na zozname WHO potenciálnych kandidátov na vakcínu proti COVID-19 z 23. apríla, zahŕňajúcom aj dvoch najväčších favoritov Inovio (DNA) a Moderna (mRNA), je na spomínanej báze (pozrite tabuľku).

DNA vakcíny sú dizajnované tak, aby úplne prenikli do jadra bunky. Podla jedného biotechnického vedca: „Toto je nesmierne ťažká úloha nakoľko naše jadrá sa vyvinuli tak, aby zabránili preniknutiu cudzej DNA (pomyslite na vírusy!)“ Nie je prekvapujúce, že niektoré DNA vakcíny, ktoré sa dostali až do štádia klinického testovania pred cca 10 rokmi, vykazovali menej ako optimálny potenciál. Potom vedci prišli s nápadom, ako vyriešiť tento problém napomohnutím tzv. „elektroporáciou – elektrické šoky aplikované na mieste podania vakcíny (použitím smart zariadenia), aby urobili membrány buniek priepustnejšími a nasilu dostali DNA do buniek. Tieto vylepšenia v účinnosti vakcín boli tak významné, že elektroporácia zostáva kľúčovou črtou dizajnu niektorých dnes kandidátskych vakcín proti COVID-19, vrátane vakcíny spoločnosti Moderna, ktorá dnes napreduje do druhej fázy klinických skúšok.

Druhý aspekt DNA vakcín – ich schopnosť meniť gény – je ešte problematickejší. DNA vakcíny už podľa definície prichádzajú s rizikom „integrácie cudzej DNA do hostiteľského genómu, čo môže spôsobiť vážnu mutáciu génov a podnietiť nové choroby.“ Jednoduchšie povedané – „narušenie DNA je ako primiešanie cudzej látky do existujúceho receptu, čo môže zmeniť výsledné jedlo“. Trvalé zabudovanie syntetických génov do DNA príjemcu v podstate produkuje geneticky modifikovanú ľudskú bytosť s neznámymi dlhodobými účinkami. Na adresu DNA genovej terapie, jeden výskumník poznamenal: „Genetické integrácie používajúce virálne genové terapie… môžu mať devastujúci vplyv, ak táto integrácia je umiestnená na nesprávnom mieste genómu“.

Prehľad Harvardskej univerzity o globálnom zdraví uviedol o DNA vakcínach toto: Potenciálne nežiaduce účinky môžu zahŕňať chronický zápal, nakoľko vakcína neprestajne stimuluje imunitný systém k produkcii protilátok. Ďalšie obavy zahŕňajú možné začlenenie plasmidovej DNA do genómu tela hostiteľa, výsledkom čoho budú mutácie, problémy s replikáciou DNA, spúšťanie autoimúnnych reakcií a aktivácia génov spôsobujúcich rakovinu.“

O druhom type – RNA vakcín – pokračovanie nabudúce. Tento blog je prekladom prvej časti článku Nadácie na obranu zdravia detí, ktorej zakladateľom a prezidentom je Robert F. Kennedy, významný americký právnik z klanu Kennedyovcov, synovec prezidenta JFK. Všetky odkazy na uvádzané fakty a citácie je možno nájsť v anglickej originálnej verzii článku tu.