Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Tieto štúdie vysvetľujú, ako covid-19 vakcína poškodzuje srdce

V júli 2021 americká armáda upozornila v odbornom časopise, že 23 vojakov po očkovaní proti covid-19 utrpelo zápal srdcového svalu. Potom sa tomuto problému média a vládni experti chvíľu venovali v súvislosti s očkovaním detí, no vyhodnotili to tak, že benefity prevyšujú riziká 

infarkt, srdce
Ilustračné foto

Dr J. Patrick Whelan je pediatrický reumatológ, ktorý varoval Americkú liekovú agentúru pred mikrovaskulárnymi poškodeniami, ktoré môže vakcína spôsobiť obličkám, mozgu, pečeni a srdcu ešte predtým, než boli schválené pre masové očkovanie. Whelan sa špecializuje na liečbu syndrómu multisystémového zápalu u detí v súvislosti s covid infekciou. Nespochybňoval prínos vakcíny, len upozornil na to, čo mnoho lekárov a vedcov pozorovalo.

Štúdia z decembra 2020 ukázala, že spike proteín koronavírusu poškodzuje endoteliálnu funkciu. Jednoducho všetci tí, ktorí vakcínu schvaľovali, sa s touto predprintovou štúdiou mohli oboznámiť, hoci recenzenti ju schválili na tlač až v marci 2021, keď vyšla v časopise Cirkulácia Americkej srdcovej asociácie. V tejto štúdii vedci vytvorili pseudovírus, ktorý obsahoval spike proteín, ale nie vírus. Na zvieracom modeli ukázali, že vírus nie je potrebný, aby spôsobil poškodenie a zápal. Keď sa S proteín pripojil na ACE2 receptor, narušil signalizovanie mitochondriám a spôsobil poškodenie a fragmentáciu. S proteín znížil mieru ACE2 a narušil bioschopnosť NO2. Zmeny vo funkcii mitochondrií boli potvrdené ako súčasť potlačenia ACE2 signalizácie v laboratóriu.

Výsledky tiež ukázali, že vírus môže spôsobiť zápal endotelu buniek a endotelitídu, čo podľa vedcov „vysvetľuje, prečo niektorí ľudia majú porážku a ďalší problémy v iných častiach tela. Spoločným menovateľom je vaskulárny endotel“. Spoluautor štúdie Uri Manor to vysvetlil následovne v tlačovej správe Salk Inštitútu.

„Keď odstránime rozmnožovacie schopnosti vírusu, zvyšný spike proteín má stále značne poškodzujúci efekt na vaskulárne bunky, jednoducho len preto, že stále má schopnosť naviazať sa na ACE2 receptor S proteínovým receptorom, teraz presláveným vďaka covidu. Ďalšie štúdie so zmutovaným spike proteínom poskytnú nové pohľady na nefektívnosť a závažnosť zmutovaných SARS CoV-2 vírusov.“

Ďalšie štúdie to potvrdzujú. V marci 2021 bol opublikovaný výskum potenciálu S proteínu spôsobiť zápal na bunkovej úrovni. Vedci chceli potvrdiť, či spike proteín bol príčinou hyperzrážanlivosti zistenej u covid infekcií. Masová spektrometria ukázala, že spike proteín poškodil fibrinogén, protrombin a komplement 3, všetky zložky potrebné pre zrážanlivosť. Zistili, že prítomnosť proteínu prispela k hyperkoagulácii a mohla spôsobiť veľké mikrozrazeniny, ktoré boli pozorované vo vzorkách plazmy pacientov chorých na covid19.

 

Znova výskum potvrdil, že to nebol vírus, ktorý spôsobil poškodenia endotelu, čo viedlo k poškodeniu orgánov, aké sa našli v srdci, pečeni a obličkách covid pacientov, ale bol to spike proteín, taký, ako vytvára telo na príkaz mRNA kokteilu napichaného pod názvom vakcína. Tretia štúdia publikovaná 27. apríla 2021 znova na zvieratách odhalila, že samotný spike proteín stačil na to, aby vážne poškodil pľúca. No vládne orgány ani na chvíľu nezapochybovali o svojom nanucovaní genetického experimentu všetkým.

Ďalšia štúdia, publikovaná v časopise Hranice kardiovaskulárnej medicíny, ukázala, že spike proteín znižuje expresiu spájacích proteínov nájdených v cievach. Vedci tejto štúdie skonštatovali: „…tieto experimenty odhalili, že spike-podnietená degredácia endoteliálnych spájacích proteínov ovplyvňuje funkciu endoteliálnej bariéry a vysoko pravdepodobne spôsobuje vaskulárne poškodenie, ako pozorujeme u jednotlivcov chorých na covid-19.“

Mainstreamové média, vládne agentúry a zdravotní experti svorne ignorujú tieto zistenia, dokonca identifikované mechanizmy, ako k poškodeniu spike proteínmi dochádza. Zvýšenie úmrtí a výskytu kardiovaskulárnych ochorení môžu niektorí pripisovať následkom covidu. Pýtala sa na to aj iná štúdia z marca 2021, či je po covide bezpečné pre športovcov vrátiť sa k profesionálnemu športu. Vedci vyšetrili 789 profesionálnych atlétov, ktorí mali covid-19 a nenašli žiadne nežiaduce kardiovaskulárne účinky. V tejto skupine zdravých jednotlivcov nenašli žiadne systemické dôsledky spike proteínov.

Účinok covidu na srdce je dobre zdokumentovaný. Zdá sa však, že tí, ktorí boli včasne liečení a nemali vážny priebeh, nemali žiadne kardiovaskulárne udalosti ani mesiace po covide. Jediný výskum týchto súvislosti robil Dr. Vladimir Zelenko, ktorí v jari 2020 včasne liečil tri tisíc pacientov hydroxochloroquinom, azitromycinom a zinkom. Z nich len traja mali vážnejší priebeh. Nasadenie liekov v prvých dňoch príznakov covidu zabránilo dlhodobým dôsledkom po covide.

A to v kontraste so štúdiou Washingtonskej univerzity z roku 2021, ktorá zistila za to isté obdobie ako Dr. Zelenko, že až takmer tretina zo 170 pacientov mala dlhodobejšie následky po prekonaní ochorenia. Týmto následkom sa hovorí dlhý kovid. Môže ísť práve o príznaky mesiace po prekonaní v dôsledku vaskulárneho poškodenia spôsobeného spike proteínom. Štúdia, financovaná nadáciou Gatesovcov, uvádza, že poškodenie a zápal kapilár pre endotelitídu, naštartované covidom, môžu viesť k dlhodobým príznakom tým, že negatívne ovplyvňujú okysličovanie tkanív. Najčastejším príznakom býva únava.

Ľudia, ktorí covid nemali, ale si nechali pichnúť injekciu, ktorá naštartovala tvorbu spike proteínov v ich tele, majú podobné problémy. Umelá inteligencia sociálnych sietí nestíha cenzurovať príbehy a dôkazy poškodení po očkovaní. Ľudia publikujú na No more silence a na 1000 Covid Stories. Dokedy budú títo ľudia ignorovaní? Oni sú tou treťou kategóriou občanov, ktorí sa síce nebránili pichnutiu, napriek tomu si ďalšiu dávku už nedajú, čím stratia alebo už stratili svoje „slobody“. Ostávajú diskriminovaní ale aj poškodení bez odškodnenia, až kým pravda nevýjde najavo. Pomôžte jej von šírením aj týchto faktov.