Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Totalita na dosah: Ľudské právo Vašich detí určia lekári

Všetci sa asi zhodneme, že je nehorázne, keď psychiatri nariadia zmenu pohlavia, ak si to Vaše dieťa želá, a rodič tomu nemôžete stáť v ceste. A keď sudcovia pod vplyvom lekárskej lobby nariadia, že dieťa treba odpojiť od prístrojov, hoci jeho rodičia chcú skúsiť a financovať inú jeho liečbu, chce sa nám plakať. A už tu /v Británii/ bol aj pokus nanútiť umelý potrat žene s Downovým syndrómom, lebo je to priam ľudské právo pre jej dieťa, nielen pre ňu samú.

 

 
 

Po hororových medicínskych pokusoch na ľuďoch v koncentračných táboroch sa stala heslom pre svet zásada, ktorú zdôraznili Nurimberské tribunály, o tom, že nikto nesmie byť nútený podstúpiť žiaden medicínsky zákrok a teda má právo na slobodný a informovaný súhlas a teda aj nesúhlas.

 

Lenže dnes sme znova zmanipulovaní obhajovať násilné medicínske zásahy, dokonca na najmenších bezbranných deťoch. Farmaceutická lobby v nás vzbudila strach pred infekčnými chorobami, ktoré tu neexistujú, resp. ak sú, tak kedysi to boli bežné detské choroby, ktorých priebeh sa dá významne zmierniť bežne dostupnými vitamínmi napr. vitamín A proti osýpkam, vitamín C proti čiernemu kašlu, vitamín D3 proti kiahňam – hoci proti tým sa u nás ešte povinne neočkuje. Očkovanie sa prezentuje, ako jediná možnosť.

 

No čoraz viac rodičov sa prebúdza zo slepej viery v očkovanie, lebo videli okolo seba dôsledky očkovania, hoci niekedy si ich hneď s tým nespojili. Dnes viac ako kedysi na detské choroby zomierajú deti na rakovinu a zriedkavé neurodegeneratívne choroby, trpia autoimúnnymi ochoreniami. A keď sa ozvú rodičia, že sa toho boja, tak ich nikto nepočúva. Ako sa môže organizmus dieťaťa tak rýchlo poškodiť rakovinou, či neurodegeneratívnou chorobou, keď dieťa ešte ani nebolo vystavené škodlivinám v jedle, kozmetike, životnom prostredí? Čo vyprovokuje jeho imunitu k boju proti vlastnému organizmu?

 

Dnes už nikto nespochybňuje, že ak sa v tele – v mozgu naakumuluje hliník, môže spôsobiť neurodegeneratívne ochorenie u dospelého. Mnohí sa majú na pozore pred kozmetikou obsahujúcou hliník aj v obave z rakoviny prsníka. A čo to malé dieťa, ktoré hliník dostane rovno do krvného riečištia niekoľkokrát za rok, keď ešte prvý polrok života nemá vyvinutú encefalytickú bariéru na mozgu a prvé dva roky imunitu? Nadýchnuť sa ortute, je nebezpečné, pozor na to, ak si dávate odstraňovať staré plomby u zubára. Ale bábätku dajme rovno do svalu, veď to dáva lekár /presnejšie dával, teraz už "len" derivát ortute/. A vie ten Váš pediater, že súčasťou tej vakcíny, na ktorú má mať Vaše dieťa právo, je aj karcinogénny formaldehyd?

 

A Vy sa nebojíte dať svoje dieťa zaočkovať, keď medzi vedľajšími účinkami, ktoré uvádzajú príbalové letáky sú paralýza, neurologické poruchy, záchvaty, ďalšie neurologické prejavy poškodení? Kedy kto z rodičov videl príbalový leták? Kedy koho pediater informoval o možných vedľajších účinkoch? Veď tie podľa lekárov ani neexistujú okrem zvýšenej teploty. Lebo kto by si spájal poškodenia s takými medicínskymi zázrakmi, ako sú vakcíny? Azda len paranoidní rodičia.

 

No čo viac dodať? Podpíšte petíciu proti trestaniu rodičov odmietnutím škôlky pre ich dieťa. A prečítajte si ešte pár zaujímavých faktov z tlačovej správy k tejto petícii, ktorá chce získať 10 000 podpisov, aby poslanci museli pozvať rodičov na rokovanie minimálne výboru.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR v návrhu zákona odopiera neočkovaným deťom vstup do materských škôl, čím chce zabrániť možnému šíreniu nákazy. Konkrétne údaje však môžu dosvedčiť, že neočkované deti sa, naopak, vôbec nemusia podieľať na epidémiách. Z vyjadrenia ÚVZ SR sa dozvedáme, že v rámci epidémie osýpok, ktorá prepukla v okrese Michalovce v roku 2018,  z celkom zaznamenaných 438 prípadov sa nevyskytlo ani jediné dieťa neočkované pre odmietnutie. Ak túto skupinu detí teraz MZ SR označuje za takú rizikovú, je to nepravdivé a zavádzajúce. Nezverejnili sa žiadne podklady či analýzy, ktoré slúžili ako podklad pre takúto úpravu zákona, rovnako neboli poskytnuté ani na písomnú žiadosť viacerých rodičov.

Epidémia osýpok zasiahla aj okres Trebišov, a to  napriek 99-percentnej zaočkovanosti detí. Rovnako to bolo aj pri epidémii z rokov 1997 a 1998, za ktorú vtedy neoznačovali neočkované deti ako údajných pôvodcov nákazy (4). Na týchto príkladoch možno vidieť, že toto opatrenie nemá potenciál dosiahnuť želaný efekt. Pri osýpkach v roku 2018 sa až 87 percent  ochorení vyskytlo u ľudí s nízkym hygienickým štandardom, preto petícia navrhuje zamerať sa na zlepšenie životnej úrovne týchto obyvateľov.