Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

USA zaznamenali extrémny nárast úmrtí vo veku 18 až 49 rokov – väčšina nie pre covid

Spravodajský portál The Epoch Times sa zahryzol do amerických štatistík úmrtnosti, ktoré v poslednom roku rapídne vyleteli hore v porovnaní s minulými rokmi. Zarážajúce je, že covidová úmrtnosť tvorí len menšinový zlomok týchto nadúmrtí.

Redaktor portálu zanalyzoval dáta podľa úmrtných certifikátov, ktoré sú dostupné na portáli amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Úmrtia mladých medzi 18. a 49. rokom života sa zvýšili o 40% za 12 mesiacov ku koncu októbra 2021 v porovnaní s tým istým obdobím v 2018-2019. Celkové dáta pritom nie sú úplné, lebo časť úmrtí je hlásená s oneskorením.

Nárast sa líši od štátu k štátu, pričom najvyšší nárast je na juhu, v strede a na západnom pobreží. Severné štáty mali menšie nárasty. Zdravotnícke úrady pre portál potvrdili, že tento fenomén študujú. Článok zverejnil aj mapu nárastu úmrtnosti naprieč štátmi.

Texas zaznamenal 61% nárast, z toho 58% predstavujú úmrtia na covid. Florida mala 51% nárast, pričom skoro polovica 48% z prípadov navyše boli covidové úmrtia. Nevada eviduje 65% nárast, z toho 36% na covid. Arizona 57%, z toho 37% v súvislosti s covidom. Tennessee 57%, z toho 33% covidových, Kalifornia 55%, z toho 42% covidových, Louisiana 51% z toho 32% covidových.

No Kolumbijský distrikt, kde sa nachádza hlavné mesto USA Washington D.C., videlo nárast o 72%, no žiadne sa nespájali s covidom. Ostatné štáty severne mali menšie nárasty, Massachusetts len 13%, z toho 24% covidových, New York 29%, z toho 30% covidových, New Hampshire bez nárastu.

CDC odhaduje, že 100 tisíc prípadov úmrtí má za príčinu predávkovanie liekami, z toho 2 tretiny predávkovanie synteitickými opiodmi ako fentanyl, ktorý sa vraj pašuje do USA z Číny cez Mexiko.

Čo nebolo v článku Epoch Times, ale zdieľané z amerických štatistík na Twitteri, stojí za pozornosť k tejto téme. Takto vyzerá krivka nárastu prípadov a krivka Covid úmrtí a prípadov v 10 najviac zaočkovaných (modrá) a 10 najmenej zaočkovaných (červená) štátoch USA. Práve v tých najviac preočkovaných je od septembra krivka nárastu úmrtí vyššie ako u najmenej zaočkovaných, ktoré mali vyššiu úmrtnosť v lete.

K najmenej preočkovaným štátom patrí 5 krajín v subtropickom pásme, kde majú či s vakcínami alebo bez nich letnú vlnu pre veľké horúčavy, keď sa väčšina zdržiava v klimatizovaných miestnostiach a nemá dosť zásoby vitamínu D3 zo slnka. Priemer tejto desiatky kompenzujú zas málo preočkované fly-over štáty na severe v strede, kde majú vyššiu úmrtnosť stále v jari pre nedostatok slnečného žiarenia.

Prehľad zaočkovanosti štátov USA možno pozrieť tu. Nožnice sa otvárajú v januári, kde je očividný priepastný rozdiel od konca roka, s ohromným nárastom úmrtí v preočkovaných štátoch. Ináč rozdiel doteraz nebol nijako presvedčivý v prospech očkovania. Ide o krivky covidovej úmrtnosti. Očividný je 400% nárast prípadov v najviac preočkovaných štátoch a len 100% v najmenej preočkovaných štátoch.

Epoch Times dopĺňa štatisiky aj za iné vekové kategórie. Pri celkovej úmrtnosti vo veku 50 až 84 rokov došlo k zvýšeniu o 27%, čo predstavuje 470 000 nadúmrtí. 77% malo na úmrtnom certifikáte uvedený súvis s covidom. Tí nad 85 rokov malo 100 000 nadúmrtí, čo predstavuje 12% nárast.

Vo vekovej skupine 18 až 49 rokov sa úmrtnosť oproti roku predtým zvýšila o 24%, pričom len tretina nadúmrtí bola v súvislosti s covid. Veková skupina 50 až 84 mala zvýšenie o 20% z toho 70% boli covidové a úmrtnosť najstarších vzrástla o 16%, pričom 90% v súvislosti s covidom.

Pre tých do 18 rokov, úmrtnosť klesla o 0,4% v roku 2020 v porovnaní s 2019. Ku koncu októbra 2021 úmrtnosť tejto vekovej skupiny klesla o 3,3% v porovnaní s tým istým obdobím 2018/2019.