Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Čo dnes oslavovať na EÚ? Únos demokracie, slobody prejavu, suverenity a najnovšie chce aj rodičov certifikovať

Európska únia je desaťročia kritizovaná za tzv. deficit demokracie, keďže v Bruseli rozhodujú nevolení eurokrati, na ktorých volič nemá dosah. Už si uzurpovali moc nakupovať vakcíny, zavádzať kovid pasy, najnovšie však chcú presadiť zákaz nenávistného prejavu, európske dane a certifikáty o rodičovstve… Pandémiu využívajú na zamaskovaný prechod k federalizmu, ktorý znamená stratu suverenity členských štátov

 

Kým sa u nás diskutuje o tom, ako využiť 6,5 miliardy, ktoré si Brusel chce požičať od svetových bánk a nám veľkodušne dať v rámci Plánu obnovy, málokto si všíma, že je to za cenu zavedenia daní odvádzaných priamo Bruselu. Kým doteraz Európa odolávala socialistickým snahám o federalizáciu Európy, počas pandémie sa to potichu realizuje. Pritom nejde o žiadnu obnovu v súvislosti s pandémiou. Plán obnovy zameraný na digitalizáciu a financovanie výskumu megakorporácií v oblasti energií je len ďalším stupňom prechodu ku kontrole obyvateľstva, ktoré zaťažuje životné prostredie.

Zavedenie zelených pasov, tzv. Covid imunitných certifikátov je len začiatok zavedenia digitálnej kontroly nad občanmi. Okrem histórie očkovania bude digitálne ID obsahovať aj biometrické údaje a stav účtov, keď sa zavedie bezhotovostná digitálna mena, ktorú Európska centrálna banka pripravuje. Už ohlásila vydanie prvých digitálnych obligácií, zrejme, aby mohla financovať trilióny, ktorými chce zadĺžiť Európanov a deti ich detí Plánom obnovy, ktorý ekonomiky nepotrebujú. Samozrejme ide o vylobované oblasti podpory, ktoré sa skrývajú za technologický pokrok a zelenú agendu.

Ako sa dalo očakávať, toto časom prerastie do požiadavky kontrolovať pôrodnosť v Európe. Prvým krokom má byť „európske osvedčenie o rodičovstve“, o ktorom na sociálnej sieti informovala europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann. Podľa nej Európska komisia pripravuje nový návrh „rozporuplného nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo v celej EÚ a zohľadnilo tak rôzne nové trendy „nadobúdania detí“. Varuje, že „v mnohých krajinách je ilegálna prax tzv. Náhradného materstva, keď sa dieťa v rozpore s ľudskou dôstojnosťou stáva predmetom obchodu“. U nej to vzbudzuje obavu, že potenciálni rodičia by na ceste za „dieťaťom na objednávku“ dostali takpovediac zelenú.

Miriam Lexman

Obava je, do čoho také osvedčenie prerastie. Niektorých osvedčí, iných nie. Kto bude definovať, čo je podmienkou nároku na rodičovstvo? Lexmann upozorňuje, že „nadobúdanie manželských a rodičovských práv je výlučne v kompetencii členských štátov. V jednotlivých krajinách sa navyše zákonné náležitosti významne líšia. Nevidím žiaden dôvod, aby EK pretláčala akékoľvek nové právomoci na úkor členských štátov a teda aj Slovenska.“ Samozrejme je to tlak na krajiny východnej Európy, kde doteraz LGBTI osoby nemajú nárok na adopciu detí, lebo štáty neuznávajú civilné partnerstvo.

 

Aj odpor voči tomu sa má čoskoro prevalcovať a EK v tom už koná. Pred mesiacom dala na pripomienkovanie návrh legislatívy, ktorý by definoval, čo patrí do slobody prejavu a čo nie. Už teraz žiada od členských štátov, aby zakázali popieranie holokaustu, čo napr. Británia neimplementovala a Fínsko zlyhalo, za čo je teraz disciplinované. Najnovšie chce, aby sa zaviedli aj zákony zakazujúce nenávistný prejav. Pričom samozrejme, kto môže a nemôže byť obeťou nenávistného prejavu, nadiktujú liberálni eurokrati. V tejto veci to predsa nemôžu nechať na členské krajiny.

A keďže EÚ má zo zakladajúcich zmlúv právomoc definovať zločiny a sankcie len pre oblasť terorizmu, obchodovania s drogami, zbraňami a ľuďmi, pre sexuálne vykorisťovanie žien, pranie špinavých peňazí, korupciu a počítačové a organizované zločiny, aj tento krok je mimo jej kompetencie. Darmo, že na národnej úrovni vlády budú chcieť viac slobody prejavu, európska direktíva určí jej jasné hranice.

Proti návrhu na regulovanie slobody slova sa ozývajú výrazne Česi. Slováci spia. Poliaci ohlásili návrh zákona zakazujúci cenzúru na internete, ktorú chcú trestať u technologických gigantov ako Facebook či Instagram do výšky 11 miliónov eur. Postaviť sa technokracii bude nemožné, keď navrhovanú legislatívu EK príjme Európsky parlament a jednohlasne odsúhlasí Európska rada. Zasa bude treba niečo vetovať a ten, kto sa postaví proti zákazu nenávistného prejavu bude pekne ostrakizovaný. Ďalší boj bude treba zvádzať za slobodu, kým medzitým si elity budú prerozdeľovať bohatstvo vďaka vytlačeným peniazom vo Frankfurte. Tie dajú svojim vyvoleným, aby s nimi mohli skúpiť čo najviac kapitálových statkov, kým občania začnú platiť dane v digitálnych eurách. Úniky už nebudú možné a nielen spod finančnej kontroly.