Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Už začínajú strašiť aj deti, aby sa dali zaočkovať. MŠ SR vydalo leták pre školy

Hoci ešte ani len klinické skúšky vakcín proti COVID-19 na deťoch neprebehli, Ministerstvo školstva SR už vydalo indoktrinačný leták na zvýšenie ich ochoty očkovať sa. Jeho obsah prinášame do pozornosti rodičov, ktorí sa isto tešia, že niektoré deti sa už konečne budú môcť vrátiť do školy. Môžu sa pripraviť na takúto štátnu propagandu

 

Leták s názvom ŠKOLY proti COVID-19 a podtitulkami „Žiaci a prevencia – Očkovanie ako cesta zvládnuť pandémiu“ odobril odbor komunikácie Ministerstva školstva, ktoré ho aj financovalo. Doteraz sa očkovanie detí v SR realizuje len so súhlasom rodičov. Tentokrát tu však máme nový pokus o nabádanie detí a mladých sa očkovať. Keďže ide o vážny zásah do telesnej integrity, za ktorú zodpovedajú rodičia, tieto témy patria na diskusiu a informovanie detí ich rodičmi.

Snaha farmaceutických koncernov o očkovanie detí nad 11 rokov bez súhlasu rodičov nie je nič nové. Ešte pred COVID pandémiou mnohé štáty v USA riešili takéto legislatívne návrhy. A keďže všade boli zamietnuté, COVID-19 pandémia je skvelá príležitosť ich znova oprášiť. Prvým štátom, ktorý to nedávno schválil, je Washington D.C. Lobisti Big Pharmy nespia, môžeme si byť istí.

Deti a dospievajúci sú ovplyvniteľnejší pod nátlakom rovesníkov a autorít. Dieťa nie je schopné dobre posúdiť osobnú a rodinnú zdravotnú históriu, vrátane individuálnych reakcií na očkovanie, alergií, autoimúnnych alebo neurologických porúch. Deti nemajú ten istý druh kritického myslenia a emocionálnej zrelosti na posúdenie pomeru rizika a benefitu vakcíny ako rodič. Vakcíny môžu poškodiť zdravie, nakoľko vyše 4 miliardy boli v USA vysúdené ako odškodné obetiami vakcinácie.

Ale pozrime sa na náš slovenský letáčik. Do očí udrú pekné obrázky, ktoré majú povzbudiť deti nosiť rúška. Minister zdravotníctva priznal, že nie sú účinné ako ochrana proti novým variantom (tiež povedal, že aj vakcíny proti ním neochránia) a medzinárodní odborníci poukazujú na to, že podnecujú ľudí viac riskovať pre falošný pocit bezpečia. Letáčik samozrejme nezabúda pripomenúť deťom okrem rúšok aj potrebu dezinfekcie rúk a nestretávania sa s kamarátmi.

Veď načo by bolo deťom hovoriť o potrebe držania odstupu, predovšetkým od starých či rizikových ľudí? Je to také typické pre našich odborníkov – nariadiť nám radšej domáce väzenie ako dodržiavanie odstupu. Ministerstvo zdravotníctva kladie dôraz na rúška, hoci tie majú byť podľa medzinárodných odporúčaní len doplnkovou prevenciou. Prioritným opatrením, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb vyžaduje je ODSTUP. Naše ministerstvo zdravotníctva toto slovo zvyčajne zabúda, málokedy na tlačovkách odborníci a minister odstup držia. Nečudo, že aj tento leták slovo ODSTUP neobsahuje.

Leták však neopomenul obrazne znázorniť povinnosť sledovať správy v televízií, aby dospievajúci vedel, ako sa mení obmedzovanie jeho slobody z týždňa na týždeň a žil v neustálom strachu. Pekne vysvetľuje lockdown aj núdzový stav, aby dieťa rozumelo pojmom, čo neustále počuje z telke. Na záver presviedča, že sa treba zaočkovať, lebo „poznáme tiež prípady, kedy COVID-19 vážne poškodí zdravie aj mladých zdravých ľudí. Očkovanie má potenciál vrátiť naše životy späť do normálu“.

A hoci sa odstavec venuje aj téme ochorenia COVID-19, neprináša zásadnú informáciu, že deti a mladí ho najčastejšie prekonajú bez príznakov. Dalo by sa povedať, že COVID-19 je detská choroba, ktorú je bezpečnejšie prekonať v detskom veku ako v starobe podobne ako kiahne. Dieťa sa naozaj nepotrebuje chrániť experimentálnou vakcínou, ktorej dlhodobé účinky nie sú známe. Ak sa vyskytnú bude to mať dopad na zvyšok jeho života v porovnaní so starým človekom, ktorého možno postihne len na pár posledných rokov života.

Mechanizmus fungovania očkovania je náležite vysvetlený a dieťa je varované pred hoaxom, že vakcína môže zmeniť DNA. Skúmal výrobca epigenetiku? Prehlasuje, že ani len karcinogenitu a dopad na plodnosť nezisťoval. Na otázku prečo máme vakcínu proti COVID-19 a nie lieky sa v odpovedi píše aj takýto zavádzajúci nezmysel: „Napríklad proti chrípke síce lieky máme, no väčšinou sa nepoužívajú a každý rok sa vyvíja vakcína na novú mutáciu chrípkového vírusu. Pomocou vakcíny „naučíme“ náš imunitný systém bojovať s vírusom.“

Milé deti, ak ste náhodou nevedeli, väčšina populácie sa z chrípky vylieči bez liekov, tie sú také predpotopné. Iste ste nevedeli, že aj proti chrípke sa treba očkovať. Asi to netušíte preto, lebo pred nástupom COVID pandémie sa proti chrípke dávali očkovať najmä dôchodcovia a celkovo len menej ako 5% populácie. Prečo by zdravý človek riskoval možné poškodenie experimentálnou vakcínou proti COVID-19, ak vie, že chorobu v pohode prekoná? Pri liekoch sme ochotní riskovať nejaké nežiaduce účinky ale to len preto, že už sme chorí.

Milí rodičia, nedovoľte zastrašovanie ešte aj Vašich detí. Strach nie je dobrý radca, hoci pri vakcínach je to osvedčená stratégia už od narodenia detí. Vaše deti COVID-19 bez problémov COVID-19 prekonajú a získajú prirodzenú imunitu na desaťročia podľa najnovších vedeckých poznakov. Nedovoľte, aby štát bez Vášho súhlasu natláčal ideologickú agendu farmaceutických gigantov deťom. Za ich zdravie a vývoj nesiete zodpovednosť Vy. Ak ostanú poškodené po vakcíne, Vy sa o ne budete musieť starať.