Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Výzva ministra prijatá: Ako zabrániť úmrtiam, OTVORIŤ a zároveň vyhovieť tým, čo chcú lockdown

 

Vzhľadom na nové mutanty koronavírusu, proti ktorým ani vakcína nechráni, na ohromný nárast úmrtí od októbra a stále zimný február a marec je nevyhnutné preštudovať COVID19 politiky iných krajín, vziať do úvahy konštruktívnu kritiku a rastúce výhrady verejnosti. Výsledkom je zmena stratégie ako vyrovnať a znížiť krivku hospitalizácií bez ekonomického prepadu a obmedzenia slobôd nerizikových občanov, pre ktorých nakazenie nie je rizikom pre zdravotný systém. Tu je nový plán: DIO

 

1. Ľudia sú už unavení z lockdownových a testovacích opatrení, ktoré sú dlhodobo vnímané ako nezmyselné a represívne, až tak, že im odporujú. Ľuďom nemožno upierať základné sociálne potreby stretávania sa, lebo sme predsa spoločenské tvory. Vláda musí priznať, že urobila chyby, hoci sa radila s odborníkmi - tí vidia jediné riešenie v lockdownoch. Naozaj nemá význam robiť to isté, keď to nefunguje. Sú aj iní odborníci a tí radia ináč. Minister musí vymeniť svojich poradcov.

 

2. Vízia je návrat do normálu od apríla, keď je dostatočné slnečné žiarenie, čo znižuje šírenie vírusu a posilňuje imunitu. Rizikoví dovtedy by dovtedy nemali riskovať. Opatrenia nateraz treba zmeniť tak, aby chránené boli hlavne rizikové osoby. Je rozumnejšie a ekonomickejšie izolovať tých, ktorí sú ohrození ako tých, pre ktorých COVID nie je rizikom, aby sme im my ostatní mohli pomáhať.

 

3. Dôraz v prevencii treba presunúť z rúšok na odstup a zároveň na prevenciu hospitalizácií, ktorá je založená na posilňovaní imunity občanov.

 

Vláda musí dať zodpovednosť do rúk občanov. Situácia je horšia ako kedykoľvek predtým, úmrtnosť nám stále mierne narastá. MZ SR namiesto sekírovania ľudí sa musí sústrediť na zefektívnenie liečby COVID-19 a zlepšenie ambulantnej liečby na prevenciu hospitalizácií podľa Marikovho protokolu z USA. Zodpovednosť chrániť svoje zdravie a zdravie rizikových osôb, lebo ináč nemusí byť pre nich už miesto v nemocnici, je na občanoch. Tak to robia úspešne v krajinách, kde je oveľa nižšia úmrtnosť bez lockdownov, môže to skúsiť aj Slovensko.

 

DIO znamená následovné:
 

D – Vitamín D3 je jednoznačne faktor spôsobujúci rozvoj príznakov COVID u SARS-CoV-2 pozitívnych a zhoršenie ochorenia. Slovenské obyvateľstvo trpí v zime nedostatkom tohto vitamínu. Ministerstvo nájde spôsoby, ako ho čo najskôr dostať k obyvateľom. Hlavne rizikoví pacienti by si mali dávať 5 000 IU denne a pri potvrdení pozitivity alebo pri prvých príznakoch až po 50 000IU v priebehu prvých troch dní pre lepšiu absorpciu s magnéziom a selénom. Len toto je úspešná prevencia hospitalizácií. Vláda prezistí možnosti úhrady vitamínu D3 zo zdravotného poistenia alebo priameho nákupu pre rizikových, resp. sociálne odkázaných občanov. Nateraz občania môžu využiť výhodnú ponuku súkromnej firmy VitaSolaris, ktorá zdarmo distribuuje 365 000 IU vitamínu D v tabletách tým, čo sa zaregistrujú na jej webstránke - len za poštovné 1,95 Eur.

 

I - Izolácia rizikových obyvateľov

Je potrebné, aby sa izolovali rizikoví občania, buď nariadením vlády alebo odporúčaním. Výnimku pre voľný pohyb dostanú len osoby do 70 rokov a osoby bez chorôb, ktoré predstavujú vyššie riziko pre COVID-19. Rizikoví nebudú môcť ani do obchodu, len von na prechádzky a k lekárovi. Rodiny a komunity sa budú musieť o nich postarať, pomôcť im so zabezpečením nákupu ešte najbližší mesiac, možno dva, kým nebude dosť slnka. Ľudia žijúci v jednej domácnosti s takýmito osobami by mali zabezpečiť ich oddelené bývanie alebo držať od nich odstup 2m aj doma, hoci na vlastné riziko. Občania, ktorí svojim nevládnym blízkym zabezpečujú starostlivosti, by sa mali spoločne izolovať. DSS budú mať špecifické podmienky pre zvýšenu ochranu s respirátormi a odstupom, príp. aj príplatok za izoláciu so starými klientami pre zamestnancov. Riešením môžu byť aj denné antigénové alebo iné neinvazívne testy zamestnancov DSS pri príchode do práce. S príchodom jari by bolo vhodné umožniť aj rizikovým nákup v obchode. Izolovať by sa pochopiteľne mali aj chorí.

 

O – Odstup všade

Odstup vždy mimo domova aspoň 1m, výnimka je len pre členov rodiny. Ak ide aj o rodiny, kde je členom riziková osoba alebo je zdieľaná spoločná domácnosť s rizikovou osobou na vlastnú zodpovednosť, ktorej neviete zabezpečiť izoláciu, dodržiavajte odstup 2 metre! Ak neviete dodržať odstup, noste rúško alebo respirátor.

 

Covid automat sa zruší a zruší sa povinnosť nosenia rúšok. Ostatný život sa otvorí s nejakými obmedzeniami počtu osôb a s nasledovnými odporúčaniami.

 

Testy: Testy budú k dispozícií obyvateľom, ktorí majú obavy o svojich rizikových blízkych. Pre deti vláda nakúpi čo najskôr bezkontaktné testy, ktoré budú k dispozícií, ale nie ako podmienka školskej dochádzky. Vo fabrikách, kde nie je možné dodržiavať odstup, môžu byť zamestnanci pretestovaní. Testovanie nebude podmienkou okrem prácu s rizikovými občanmi.

 

Stretávanie sa: Každý by mal znížiť mieru stretávania. Odporúča sa stretávať sa s inými vonku a vyhnúť sa návštevám viac ako 5 hostí alebo jedna väčšia rodina, ak je dosť priestoru na odstup 1m pre každého.

 

Verejná doprava: Vyhýbať sa cestovaniu MHD, autobusom a vlakom, ak sa to dá. V opačnom prípade dodržiavať 1m odstup, vetrať a príp. si dať rúško alebo respirátor.

 

Obchody: Všetky obchodné centrá a obchody musia mať obmedzenie na počet zákazníkov. V obchodných centrách nemôže byť viac osôb ako je Xm2 na spoločnú plochu mimo obchodíkov.

 

Školy a škôlky: Školy sa otvoria a budú učiť deti odstup. Krúžky a športové aktivity sa znova umožnia.

 

Prevádzky: Otvoria sa reštaurácie, kaviarne a bary s obmedzením do 21h. Podmienkou je dodržiavanie odstupu medzi stolmi 2m a za stolom môžu sedieť len 4 osoby. Striktné dodržiavanie 1m odstupu medzi osobami, ktoré nie sú z tej istej domácnosti. Alkohol je možné predávať iba osobám, ktoré konzumujú varené jedlo. Všetci hostia musia sedieť a alkohol sa podáva za stolom.

 

Fitness a wellness centrá sa môžu otvoriť s podmienkou dodržiavania odstupu. Lyžiarske, zábavné a detské centrá sa otvoria s dôrazom na odstup. Koncerty s výnimkou takých, kde sa sedí alebo stojí s odstupom. Kaderníctva, pedikúry, masáže a pod. musia používať dezinfekciu pri poskytovaní svojich služieb a pri kontakte kde sa nedá dodržať 1m odstup od tváre.

 

Kostoly: Odstup 1m medzi stojacimi či sediacimi. Podávanie prijímania aj pod obidvoma spôsobmi, ale s jednotlivými lyžičkami.

 

Oslavy: Rodinné oslavy ako svadby, krstiny, pohreby a iné, príp. aj výročia umožnené len s odstupom 1m a len pre nerizikových v prevádzkach alebo von. Maximálna účasť je 100 osôb v závislosti od veľkosti prevádzky, pri dodržiavaní odstupu stolov.

 

Športové aktivity: Dospelí môžu participovať v športových podujatiach vonku za podmienky, že môžu dodržiavať potrebný odstup.

 

Režim na hraniciach: Vzhľadom na britský variant, ktorý tu už máme a sami sme nebezpečná krajina, stačilo by poučenie na hranici – držať odstup 14 dní a ísť len tam, kde je to nevyhnutné. Pri prvých príznakoch kontaktovať lekára, absolvovať antigénny test a izolovať sa. Pre ohrozenie juhoafrickým či brazílskym variantom by azda malo zmysel vyžadovať domácu karanténu, ale varianty budú aj v budúcnosti. Stále by sme museli byť zatvorení, aby sme si niečo neimportovali.

 

Na záver, aj tieto uvedené reštrikcie treba odstrániť pre nerizikových od apríla. Rizikoví sa potom musia riadiť podľa odporúčaní a vlastného uváženia o svojom zdraví. Poučili sme sa, že nemožno všetko vsádzať na vakcínu aj vzhľadom na schopnosť rýchlej mutácie vírusu, lebo potom stále budeme potrebovať nové a nové vakcíny aj s ich rizikami ale aj lockdowny. Javí sa ako účinnejšie aj finančne výhodnejšie zamerať sa na posilňovanie imunity ľudí a pomoc rizikovým k zmene životného štýlu. Jednotlivé vakcíny zaberajú len na jednotlivé varianty, pričom investovanie do vitamínov a minerálov znamená dobrú šancu zdolať akúkoľvek chorobu i variant bez komplikácií a hospitalizácií. Keď ľudia majú dostatok vitamínu D3, teda keď je leto, je prekonanie COVID-19 podstatne miernejšie a vytvára sa prirodzená imunita na desaťročia. Hoci by sa aj v budúcnosti znovu nakazili zmutovaným vírusom aj s príznakmi, tie sú len mierne u tých, čo už majú imunitu voči pôvodnému vírusu.