Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Načo nám je Deň matiek?

Nie je to len marketing? Je byť matkou akési hrdinstvo? | 13.5.2014

Zdá sa, že dnes asi áno. Čo v minulosti bolo normálne, že takmer každá mladá žena sa stala skoro matkou a videla okolo seba, čo znamená byť matkou. Dnes to už nie je norma. Mladé ženy študujú, robia kariéru a materstvo je pre nich vyrušením z normálu. Ten normálny životný štýl je totiž chápaný ako neobmedzená autonómia užívať si spoločenský život, realizovať sa profesionálne, konzumne, rekreačne či neviem ako.

 

Materstvo však znamená stráviť veľa času uspávaním detí, prípravou jedla či šatstva pre deti, starosťou o ich program a výchovu, menej času pre seba a svoje aktivity. Sama som s tým niekedy bojovala, kým som to vnútorne neakceptovala, že to je to, čo znamená byť matkou a ešte nejaké desaťročia tak budem žiť, ak chcem mať viac detí. No pre mnohé ženy je to problém prijať už po prvom dieťati. To prvé si azda ešte vychutnajú, no s pocitom, že nie sú dosť dobrými matkami a deti sú náročné.

 

Pritom byť matkou dnes je oveľa jednoduchšie, ako kedy bolo. Toľko spotrebičov uľahčuje matke život, toľko hračiek, ktoré dokážu dieťa zabaviť, toľko času, ktorý tým vie získať. No v čase informačnej revolúcie zdá sa, že ženy ani nevedia ako byť matkami a práve internet využívajú, aby sa to naučili. Pritom dnes vďaka internetu či Facebooku sa nemusí ani cítiť sociálne vylúčená. Pochopiteľne, nikto jej nebráni vziať dieťa von, do obchodu, na kávu, zašportovať, či do záhradky od prvých dní po narodení.

 

Škoda, že už dnes je tak výnimočné stretnúť veľkú rodinu a získať pohľad na materstvo osobným príkladom od iných. To, čo bolo kedysi normálne sa dnes stáva hrdinstvom. Moderný svet so svojími očakávaniami nás ženy vzdialil od nás samých, od našich vnútorných túžob a ich naplnenia v rodine a nahradil ich umelými túžbami, ktoré nikdy nie sú dosť naplnené a tak naše duše tápu. A keď niekedy žena v sebe túžbu po materstve aj objaví, často ju zabije konflikt s očakávaniami od modernej ženy. Nenechať sa tým odradiť a dokázať byť modernou matkou je okúzľujúce. Poznám niekoľko takých žien, pre ktoré sú deti najkrajším „módnym doplnkom“.


Kategória: Materstvo