Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

K štyridsiatke umelý potrat zadarmo?!

73% zdravotných potratov pre diagnózu VEK | 24.3.2017

Súčasne platná vyhláška uvádza zoznam zdravotných dôvodov pre umelý potrat, ktorý bol schválený v roku 1986. Podľa nej sa umelý potrat prepláca zo zdravotného poistenia aj pre vek ženy. Vek ženy nie je medicínsky dôvod pre ukončenie tehotenstva. Ide o 737 potratov ročne (2015), ktoré spolufinancujú všetci občania, pre ženy, ktoré vo veku nad 40. rokov podstupujú potrat v podstate zdarma, ako formu plánovania rodičovstva.

 

Dnes, keď sa priemerná dĺžka života posúva, keď čoraz viac žien má práve prvé dieťa po štyridsiatke, a keď do tohto veku musela žena iste veľakrát, ak nie aspoň raz počuť o možnostiach ako tehotenstvu zamedziť, ak si už žiadne dieťa nepraje, napr. sterilizáciou, je táto vec nehoráznosťou. Ak je žena otvorená pre otehotnenie, rátajúc s tým, že aj antikoncepčné prostriedky zlyhávajú, musí sama niesť zodpovednosť za to, že sa dieťa počalo ako dôsledok jej sexuálnej aktivity.

 

40Zo štatistiky je zrejmé, že ide o 74% potratov z kategórie zdravotných dôvodov v 1. trimestri, ktorých je celkom cca 1000. Vek však nie je zdravotný dôvod ani diagnóza. Ak azda kedysi existovali obavy, že s vekom sa zvyšuje výskyt Downovho syndrómu u dieťaťa, pričom tento medicínsky stereotyp pretrváva, dnes vieme, že výskyt Downovho syndrómu súvisí s nedostatkom vitamínov B8 a B9, čo sa môže vyskytnúť tak u mladších ako i starších žien v závislosti od ich stravy.

 

Najnovšie štúdie potvrdili, že Downov syndróm a poruchy nervovej sústavy súvisia s nedostatkom vitamínu B9 a B8. Folát a metylfolát je prirodzenou formou kyseliny listovej (vitamín B9). Vitamín B8 sa nazýva aj inositol. Dnes už je dostatočne známe, že kyselina listová je potrebná pre zdravý vývoj dieťaťa, čo reflektuje aj gynekologická prax. Nereflektuje to len vyše 40 rokov stará vyhláška, ktorá nijako nejde s dobou, výskumom a medicínou. Nie je dôvod, aby starším ženám boli potraty preplatené len pre neopodstatnený dojem, že by mohli mať dieťa s Downovým syndrómom.

 

Štúdie v rodinách, kde bolo vysoké riziko postihnutia (už bolo postihnuté dieťa), povrdili, že práve príjem kyseliny listovej eliminuje výskyt Downovho syndrómu u dieťaťa. Výskum ukázal, že kombinácia príjmu folátu a inositolu pred otehotnením a v prvých týždňoch tehotenstva je efektívna pri prekonaní väčšiny porúch nervovej sústavy a Downovho syndrómu.  Ďalšou zložkou stravy na prevenciu mentálnych porúch je cholín, ak je prijímaný v strave počas tehotenstva.

 

Prvé krvné testy sa robia najskôr v 11. týždni tehotenstva a ak aj výjdu pozitívne na pravdepodobnosť Downovho syndrómu či iného poškodenia, nasleduje ďalší krvný test a amniocentéza. Potrat s preukázaným rizikom poškodenia plodu sa teda podľa slovenskej gynekologickej praxe dá podstúpiť až v 2. trimestri. Umelý potrat pre tzv. genetické dôvody sa vykonáva v 2. trimestri, teda ide o osobitnú kategóriu, kedy sa umelý potrat prepláca a za rok vykazuje 262 usmrtení nenarodených detí. Teda zrušenie preplácania poistenia potratov na základe veku by sa nijako nedotklo tejto kategórie potratov pre genetické dôvody.

 

Štúdie, ktoré potvrdzujú, že Downov syndróm nesúví s vekom, ale s výživou

1. Prof. Barkai, G., MD, Prof. Arbuzova, S., MD, Berkenstadt, M., PhD, Heifetz, S., MD, Prof. Cuckle, H. Dphil: “Frekvencia Downovho syndrómu a porúch nervovej sústavy v tých istých rodinách”, Lancet. 2003; 361: 1331–1335

 

Existujú dôkazy, že niektoré matky detí s Downovým syndrómom majú abnormálny metabolizmus folátu a metylu ako aj mutácie folatických génov, ktoré sú typické aj pre poruchy nervovej sústavy (PNS. Preto štúdia skúma, či Downov syndróm a PNS sa vyskytuje častejšie v tej istej rodine, teda by bolo dedičné, alebo je výskyt spomínaných porúch ojedinelý, nesúvisiaci. Na základe skúmaní cca 1000 rodín z Izreala a Ukrajiny, u ktorých mali vysoké riziko týchto porúch, zistili priamu súvislosť medzi Downovým syndrómom a PNS. Táto štúdia potvrdzuje, že príjem folátu (nie teda syntetickej kyseliny listovej – tá nie je absorbovateľná u každého), pred počatím môže znižiť výskyt Downovho syndrómu.

http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673603130802/abstract

 

 

2. Greene, NDE and Copp, AJ. Inositol predchádza poruchám nervovej sústavy u myší, ktoré súvisia s rezistenciou folátu. Nat Med. 1997; 3: 60–66

 

Klinické štúdie dokazujú, že až 70% poruchám nervovej sústavy sa môže predísť doplnkovou výživou kyseliny listovej v skorom tehotenstve, pričom zvyšok je rezistentný folátu. Tu demonštrujeme, že druhý vitamín myo-inositol, je schopný význame znížiť výskyt miechových PNS u myší. Náš výskum odhaľuje molekulárne cesty prevencii PNS a naznačuje možnú efektívnosť kombinovanej liečby s folátom a inositolom na prekonanie väčšiny PNS u ľudí.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8986742?dopt=Abstract

 

 

3. Cavalli, P and Copp, AJ. Inositol a poruchy nervovej sústavy súvisiace s rezistenciou folátu. J Med Genet. 2002; 39: e5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11836374?dopt=Abstract

 

 

4. Wald, N, Sneddon, J, Densem, J, Frost, C, Stone, R, and MRC. Vitamin Study Research Group. Prevencia porúch nervovej sústavy: výsledky Vitamínovej štúdie výboru pre medicínsky výskum. Lancet. 1991; 338: 131–137

Štúdia publikovaná v roku 1991 potvrdila schopnosť kyseliny listovej predchádzať PNS a odporúča príjem kyseliny listovej pred počatím I počas tehotenstva, pričom doplnkový príjem kyseliny listovej nepredstavuje žiadne riziko poškodenia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1677062?dopt=Abstract

 

5. Jiang X, Yan J. West AA, Perry CA, Malysheva OV, Devapatila S, Pressman E., Vermeylen F, Caudill MA: Príjem cholinu u matky mení stav epigenetiky génov na reguláciu kortizolu u ľudského plodu. FASEB J. 2012 Aug;26(8):3563-74.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549509

interpretované tu: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/08/choline-consumption-during-pregnancy.aspx#_edn2

 

Štatistika 2015

Tabulka potratov


Kategória: Potrat