Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Navrhované zákony blokujú malé, rodinné farmy. Pôda len pre veľké agrofirmy

Podporte hromadné pripomienky CBR | 18.6.2017

Vláda predkladá dva návrhy zákonov, ktorými sa zabetonuje pozícia agrobarónov a zablokuje rozvoj malých a rodinných fariem. Dosiahne sa to systémom predkupných práv, prednostného prenájmu doterajšiemu nájomcovi a prednostnému predaju podnikateľom v poľnohospodárstve. Občan bude môcť vlastniť maximálne 3ha pôdy, kým s.r.o. hoci i vlastnená cudzincami môže mať až 700ha. Kým Slovenský pozemkový fond /SPF/ má mať absolútne predkupné právo na predávanú pôdu, aby mohol pôdu prenajímať, občania nemôžu investovať do pôdy, aby mohli mať príjmy z prenájmu. Sú prehlásení za špekulantov! Tandém týchto zákonov len prispeje k ďalšej deštrukcii slovenskej ekonomiky a poľnohospodárstva. Je ďalším útokom na základné ľudské práva - právo na súkromný majetok.

 

CBR pripravilo hromadné pripomienky k obom zákonom. Prosím, preštudujte si ich, podporte svojim podpisom a šírte ďalej.

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy treba podpísať do 20.6. 2017. V nej CBR namieta: 1. obmedzovanie zmluvnej voľnosti, keď nanucuje prednostné právo na predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi, 2. zásah do vlastníckych práv užívaním pôdy bez vyslovného súhlasu a 3. povinnú registráciu nájomných zmlúv v katastri. Zároveň vysvetľuje prepad v poľnohospodárstve a deformácie spôsobené SPF.

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy treba podpísať do 23.6. 2017. CBR odmieta protiústavné zásahy do vlastníckych práv: 1. uprednostňovaním SPF a podnikateľov v poľnohospodárstve pri nadobúdaní pôdy, 2. obmedzením výmery vlastnenej pôdy pre občanov, no nie pre štátne organizácie 3. nemôžnosťou predať a darovať pôdu cirkvám či občianskym združeniam atď.

Eurostat graf

 

 

Pôdu v SR ovládajú veľké agrofirmy. So zastúpením malých fariem je SR na chvoste EÚ.

EUROSTAT /viď graf/ uvádza prehľad užívania pôdy podľa veľkosti fariem: zelená - malé farmy do 20ha, oranžová - stredné farmy od 20ha do 100ha, modrá - veľké farmy nad 100ha. Slovensko je na chvoste v EÚ v zastúpení malých a stredných fariem. 90% celkovej poľnohospodárskej plochy obhospodarujú veľké agrofirmy. Túto realitu odrážajú aj oba návrhy zákonov v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V sprievodnom dokumente k návrhu zákona Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je to otvorene priznané, že tieto návrhy sú pripravené na objednávku veľkých agrofiriem.

 

 

 


Kategória: Práva rodiny