Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Zvažujete, či zaočkovať dieťa vakcínou z potratených plodov?

Morálne problematické stanovisko katolíckych bioetikov | 27.11.2013

Subkomisia pre bioetiku zriadená Konferenciou biskupov Slovenska vo svojom stanovisku k očkovaniam zaväzuje katolíkov k morálnej povinnosti očkovať ich deti, hoci nie pod hrozbou ťažkého hriechu.

Cieľom stanoviska bolo zodpovedať otázky zneistených prolife cítiacich rodičov, či majú odmietnuť vakcíny vyrobené z umelo potratených ľudských plodov. Toto stanovisko je chybné, lebo prichádza k morálnemu hodnoteniu prehliadaním závažných faktov. 

Po prvé, prehliada, že v súčasnom očkovacom kalendári je jedinou takou MMR vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Toto sú ochorenia, ktoré patrili k rituálom detstva mojej generácie a nepredstavujú značné zdravotné riziko pre deti ani obyvateľstvo. Každá choroba sa môže skomplikovať, napokon súčasná kampaň za očkovanie proti chrípke zdôrazňuje, že hrozí aj smrť. Napriek tomu táto vakcína nie je povinná, hoci iste by si to jej výrobcovia želali - každý rok každého preočkovať...

Napr. Asociácia britských lekárov vydala stanovisko, že očkovanie pre také choroby ako osýpky, mumps a ružienka by nemalo byť povinné. (Británia nemá očkovania povinné ako aj ďalších 14 európskych štátov.) Preto je namieste uplatniť odporúčanie Pápežskej akadémie pre život z roku 2005: Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a morálne akceptovateľné, je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku.

Subkomisia mala apelovať na rodičov odmietnuť túto vakcínu i za cenu riskovania pokuty a lekárov vyzvať uplatniť si výhradu svedomia, ako žiada dokument pápežskej akadémie: Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) i vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené morálne prijateľné vakcíny. Bojkot je jednou z účinných metód politického i ekonomického nátlaku. MMR má však tieto solo alternatívy, ktoré ešte nie sú registrované u nás: Masern Impfstoff Mérieux (osýpky), Pro Concepta Zug Measles vaccine live (osýpky), Medi-Mumps (mumps) a Takahashi (ružienka) (str. 7)

Ďalšiu chybu subkomisia robí, keď nad rámec svojej pôsobnosti prehlasuje vakcíny za obrovský úspech v prevencii chorôb, pre ktoré sú vyvinuté. Pritom dnes sú zásluhy vakcín čoraz viac spochybňované vo svetle iných faktorov, ktoré prispeli k eliminácii týchto ochorení. Štatistické údaje potvrdzujú, že smetiari a vodári urobili viac ako preventívna medicína. No povedzme, že je to na diskusiu, ale výskumníkov, nie bioetikov či morálnych teológov.

Subkomisia však ďalej ignoruje ochorenia spôsobené vakcínami. Odporcovia vakcín tvrdia, že tzv. adjuvanty vo vakcínach, čo sú toxické zlúčeniny hliníka, a prídavné látky ako zlúčenina ortute či rakovinotvorný formaldehyd priamo súvisia s rapídnym nárastom ochorení ako astma, alergie, autizmus, detská cukrovka či autoimúnne ochorenia. U nás každé tretie dieťa trpí alergiami a nárast autizmu hovorí za všetko. Podľa amerických štatistík ide o jedno z 50 detí, kým pred pár desaťročiami to bolo len jedno z 10 000. Náklady s tým spojené nepochybne predstavujú vyššie sumy ako náklady na liečbu chorôb ušetrenú vakcínou MMR. Práve tá je najčastejšie spájaná so vznikom autizmu u malých detí.

Vládne inštitúcie v niektorých štátoch, naposledy v USA, postupne uznávajú, že neexistujú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť vakcín, ktoré sa podávajú už bábätkám. Fakt, že v zahraničí deti poškodené vakcínami sú finančne odškodňované a u nás nie, subkomisia znova prehliada. Rodič má byť pripravený obetovať zdravie, niekedy aj život svojho dieťaťa pre dobro spoločnosti. Imunita každého dieťaťa je iná, čo súčasný očkovací program nezaujíma a ani to nijako neskúma. Ide tu totiž vraj o väčšie dobro – kolektívnu imunitu – mýtus, že až takmer 90% populácie je nositeľmi protilátok. Faktom je, že väčšina vakcín má účinnosť 2-5 rokov a teda väčšina populácie nie je chránená, ak nie je pravidelne preočkovávaná aj v dospelosti, čo spravidla nie je.

Subkomisia dáva ruku do ohňa za všetky vakcíny, hoci časom sa pravdepodobne uzná vážnosť ich nežiadúcich účinkov. Nebude to prvýkrát, čo medicínska komunita uznala chybu, napr. ako v prípade fajčenia či náhradnej hormonálnej terapie. Už dnes potvrdzujú štúdie, že kedysi s vakcínou proti detskej obrne sa šíril aj dedičný karcinogénny vírus SV-40. A čo, ak sa v budúcnosti zavedú aj u nás vakcíny, ktoré budú spôsobovať neplodnosť, ako sa stalo vo Filipínach, Nikarague, či Mexiku? Stanovisko subkomisie odobrujúce povinné očkovanie neumožňuje však rodičom odmietnuť škodlivé vakcíny.

Keď existujú morálne dôvody v prípade aspoň jednej vakcíny odmietnuť ju hoci aj čo len pre nepriamu pasívnu spoluprácu na umelom potrate, je to dobrý dôvod na to, aby subkomisia žiadala zrušenie povinného očkovania a nie naopak. Navyše, keď je teoreticky i prakticky možné, že vakcíny môžu byť aj škodlivé, na mieste je opatrnosť. Systém založený na informovanej voľbe rodičov je najspravodlivejší, pretože sú to oni, ktorí budú niesť ťarchu v prípade negatívnych následkov vakcín.

Povinné očkovanie oslabuje dôveru voči lekárom. A tí naozaj dnes nič nevysvetľujú a o problematickosti zloženia vakcín často počujú prvýkrát od svojich pacientov. Povinne ich chcú zavádzať a diskusiu o nich zakázať sponzori kultúry smrti, okrem ich výrobcov aj Gatesova a Rockefellerova nadácia, či Svetová zdravotnícka organizácia. Ak sú tak skvelé a dokonca zdarma, prečo treba ľudí nútiť? Nie je to nevhodné posilňovanie štátu na úkor občianskej slobody a veľmi špecifické propagovanie konkrétnej medicínskej procedúry subkomisiou KBS?

V mene ochrany rodičovských práv by sa mali veriaci obrátiť na biskupov a žiadať, aby subkomisia pre bioetiku prehodnotila svoje stanovisko. Tento proces by mal byť otvorený aj odborníkom a aktivistom, ktorí upozorňujú na najrôznejšie problematické aspekty súčasných vakcín. Členovia subkomisie totiž priznali, že takéto názory na očkovanie pri svojom rozhodovaní vylúčili. Zároveň je treba rázne žiadať, aby boli z rozhodovania subkomisie vylúčení členovia v konflikte záujmov, ktorí sú akokoľvek profesionálne napojení na výrobcov vakcín.


Kategória: Materstvo