Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Ochorenie po Covid-19, pre ktoré vraj chcú očkovať detí, sa objavuje aj po vakcíne. MZ SR sa odvoláva na MUDr. Jeseňáka, ktorý je na výplatnej páske farmakoncernov

Ešte vo februári sa v Izraeli objavilo 10 prípadov syndrómu multisystémového zápalu (PIMS) po očkovaní proti covid-19 podľa portálu Israel National News. Prvé prípady sú známe už aj v Európe a Amerike. Naši odborníci však tvrdia, že deti treba zaočkovať preto, aby sa vyhli tomuto ochoreniu po covid-19, hoci by ho mohli dostať práve po očkovaní

izrael ockovanie
Na snímke dievča dostáva vakcínu Pfizer-BioNTech COVID-19 v izraelskom meste Rišon LeZion

Izraelské ministerstvo vnútra vyzvalo nemocnice, aby informovali aj o ďalších prípadoch tohto syndrómu, ktorý sa vyskytuje tak u detí ako aj dospelých niekoľko týždňov po prekonaní covid-19. V Izraeli sa objavilo 50 prípadov ochorenia po covid-19, polovica u detí. Zaznamenali len jedno úmrtie aj to len preto, že sa na syndróm prišlo neskoro.

Izraelské ministerstvo však diagnostikovalo 10 prípadov tohto ochorenia po očkovaní. Ako sa dá čakať, žiaden súvis s očkovaním potvrdený nebol, no ministerstvo zostavilo komisiu pre prešetrenie po-vakcinačnej morbidity, ktorú vedie Prof. Dror Mevorach of Hadassah Ein Kerem. Zároveň boli kontaktované ostatné nemocnice, aby zbystrili pozornosť v súvislosti s týmto zriedkavým syndrómom aj po podaní vakcíny.

Najnovšie vydanie Žurnálu amerického CDC pre nastupujúce infekčné choroby opublikovalo štúdiu z Kalifornie o dospelých pacientoch, u ktorých sa objavil PIMS po očkovaní. Štúdia žiada monitorovanie týchto ochorení tak po covid-19 ako aj po očkovaní. Azda o prvom takom prípade informoval Britský medicínsky žurnál 0, keď mladý človek dostal vakcínu 6 týždňov po ľahkom prekonaní covid-19, a po druhej dávke vakcíny uňho potvrdili PIMS.

 

Pomer rizík a benefitov očkovania

Slovenské ministerstvo však tvrdí, že toto extrémne zriedkavé ochorenie je jediný dôvod v záujme dieťaťa, pre ktorý treba preočkovať všetky deti experimentálnou vakcínou, hoci 90% z nich má bezpríznakový priebeh a ostatní len ľahký priebeh covid-19. Ak sa vyskytlo nejaké úmrtie u detí s covid-19, tak tie mali iné vážne diagnózy. Riziká vakcíny však zahŕňajú krvné zrazeniny, zápal srdcového svalu až po smrť, ktoré sa v stovkách ba tisícoch objavujú v americkom i európskom systéme nahlasovania nežiaducich účinkov u dospelých.

 

Izraelský portál uvádza mieru úmrtia po očkovaní proti covid-19 a proti chrípke podľa amerického systému nahlasovania VAERS. Kým po vakcíne proti chrípke pripadá 1 smrť na 9 000 000 zaočkovaných, pri Covid-19 vakcíne je to 1 smrť na 35 000 dávok očkovania alebo 10 000, ak ide o plne zaočkovaných. Izraelský štát nemá verejne transparentný systém nahlasovania nežiaducich účinkov. Portál lamentuje, že ministerstvo dostatočne neinformuje a preto ľudia ani nemajú vedomosť o online formulároch, prostredníctvom ktorých nežiaduce účinky môžu nahlasovať.

Množstvo odborníkov po celom svete odmieta očkovanie detí pre opatrnosť, keďže možné dlhodobé následky vakcín nie sú známe. Tieto osoby sú cenzúrované, ostrakizované a pod. Jediný pandemický korektný názor je, že očkovať treba všetkých len, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu. Diskusia sa jednoducho nepripúšťa, diskutovať možno len o tom ako preočkovať čo najväčšiu väčšinu – samozrejme, aby to vyzeralo dobrovoľne, hoci je to nasilu.

 

Čo viac vieme o syndróme PIMS

V časopise Pediatric Investigation uverejnili výskumníci z Bostonskej nemocnice pre deti, ktorá spolupracuje s Harvardskou univerzitou, článok pod názvom Komplexnosti COVID‐19 vakcín a syndróm multisystémového zápalu u detí (PIMS) s týmto tvrdením:

„Zistilo sa, že deti, ktoré boli diagnostikované s vážnym PIMS, majú vyššie hladiny protilátkovej odpovede na SARS-CoV-2 vrátane vyšších hladín domény naviazania na receptory, neutralizačných títrov a protilátok proti spike proteínu a virálnemu nukleokapsidu. Tento tip zápalového rizika je pri vývoji vakcíny veľkou výzvou hlavne pre pediatrickú populáciu. Ak by vakcína vedela navodiť takýto typ protilátkovej odpovede, potom be potenciálne mohla vystaviť zdravé deti riziku vážnych následkov po očkovaní, ktorého zámerom je predísť ochoreniu z vírusu SARS-CoV-2. Hoci len v malom počte, toto je vážna obava.“

Klinická štúdia pre vakcíny Pfizer ani len nedosledovala polovicu zaočkovaných dlhšie ako jeden mesiac, druhú polovicu len dva mesiace. Keďže ide o zriedkavé ochorenie, tak by sa v počte 1131 zaočkovaných v klinickej štúdií ani nemuselo vyskytnúť. Objavuje sa po týždňoch a väčšina detí, aj tých s vážnymi kardiologickými príznakmi sa vylieči do 30 dní. Zvyčajné symptómy zahŕňajú teploty, bolesť brucha a svalov, únavu, tlak v hrudi.

 

PIMS, Covid-19 alebo Kawasaki choroba – nebude to to isté?

Žurnál americkej medicínskej asociácie uverejnil štúdiu výskumníkov, ktorá sledovala 1116 hospitalizovaných vo veku do 21 rokov od marca do októbra 2020 s príznakmi, ktoré zodpovedali navzájom podobným ochoreniam: covid-19, PIMS a Kawasaki choroba. Výskumníci porovnávali klinické a laboratórne výsledky, aby mohli zistiť ako presnejšie diagnostikovať PIMS.

Zistili, že PIMS je ťažké diagnostikovať, pretože má podobné respiračné a gastrointestinálne príznaky ako ťažký covid-19. Ostatné príznaky MIS-C sú veľmi podobné Kawasaki chorobe, ktorá spôsobuje zápal krvného riečištia. 80% detí s MIS-C a covid-19 malo vážne respiračné symptómy, ale viac detí s PIMS bez covid-19 malo zasiahnuté orgány vrátane problémov srdca a slizníc ako napr. vyrážky a začervenanie očí ako sa vyskytuje u pacientov s Kawasaki chorobou.

Záver je, že PIMS sa viac vyskytuje u detí (6-12 rokov) hispánsko-latino pôvodu a černošskej populácie, ktoré majú už existujúce diagnózy. Naozaj teda naše detí nie sú vo vážnom ohrození týmto raritným syndrómom. Viac ich ohrozujú známe a neznáme riziká očkovania proti Covid-19. Kawasaki choroba prevláda najmä vo východoázijskej rasy a u deti vo veku 2 až 3 roky.

Ako ináč, Kawasaki ochorenie podľa medicínskych autorít nijako nesúvisí s očkovaním, hoci to nikto nikdy neskúmal. Pritom vedeckých dôkazov, že dieťa môže byť prvé roky života v chronickom zápale a v cytokínovej nerovnováhe  práve pre množstvo dávok vakcín s hliníkom, je už dosť. Neprekvapí, že dieťa so zníženou imunitou v takom stave ťažšie znáša priebeh infekčného ochorenia, hlavne ak lekári imunitu nepodporujú ani v procese liečby covid-19.

 

Alebo ešte niečo iné by to mohlo byť?

Iní výskumníci publikovali podozrenie, že ide o syndróm tzv. aktivácie mastocytov (žírnych buniek). Symptómy sú podobné aj tejto chorobe, na ktorú je známa liečba, potláčajúca mastocyty, ktoré sa aktivizujú v cytokínej burke pri ochorení covid-19. Pri covide sa totiž spúšťa zápalová cytokínová búrka a trombogenickí agenti, čo má za následok deštrukciu pľúc. Mastocyty sú imunitné bunky, ktoré zohrávajú patogenickú úlohu v mnohých zápalových procesoch. Tie sú zvýšené u covidových pacientoch v krvnom sére a pľúcnom tkanive.

PIMS je tak veľmi zriedkavé ochorenie po covid-19 (jeden na ???? prípadov) napokon ako zriedkavý je aj zápal srdcového svalu u mladistvých po očkovaní (jeden na 3 000-6000). Ak post-vakcinačná myokartidída, ktorá podľa našich odborníkov po týždňoch odzneje bez následkov, nie je problém, prečo potom má byť problém post-kovidový PIMS, ak odzneje po týždňoch a bez následkov? Dnešná medicína ho už vie včasne diagnostikovať a aj účinne liečiť, ak je vôľa liečiť. No neprekvapili by štúdie, uverejnené v čase, keď vakcíny majú ambíciu byť schválené pre deti, v ktorých deti nebudú liečené, aby sa z PIMS vyrobila zámienka očkovať deti.

 

Záujem dieťaťa alebo vakcinačných molochov je na 1. mieste?

Po covidovej sezóne 2020/21 sme poučení, že možno čakať všetko. Navyše, dnes keď už aj vedecká komunita uznáva, že vírus bol umelo vytvorený, hoci to bolo dlho zakázané si čo i len myslieť, treba si ponechať kritického duchu hlavne voči tým, ktorí nám natláčali dogmu, že ide o prirodzený vírus, a teraz nám natláčajú očkovanie pre deti bez ohľadu na známe a neznáme riziká. Ak klamali raz, budú klamať znova. A za ten rok sme videli najrôznejšie manipulácie, objednané modelovania, sponzorované štúdie, schválenia efektívnosti neefektívnych patentovaných liekov a hlavne veľa cenzúry a nálepkovania.

 

Očkovanie detí sa skrýva za pseudoargument, že je v ich záujme, aby sa predišlo PIMS. S takýmto odôvodnením ohlásilo naše ministerstvo otvorenie čakárne na očkovanie detí. Odvolalo sa pritom na odborníka na výplatnej páske farmafiriem. Prezident imunológov Miloš Jeseňák vykázal pomimo svojho platu v prvom polroku 2020 príjem 43 tis. Eur. Podobne o čosi viac mu v priemere vyšlo aj za predchádzajúce dva polroky. Z toho aj pekne sumičky od výrobcov vakciny. Takáto osoba v konflikte záujmov tvrdí, že očkovať deti treba ako súčasť „globálneho boja proti tomuto ochoreniu… lebo deti môžu predstavovať zdroj infekcie pre iných“.

Deti musia podľa týchto farmaexpertov podstúpiť očkovanie, aby sme údajne vykynožili vírus, lebo tvrdia, že tak vykynožili iné choroby. Ich zamieňanie príčin a dôsledkov pripomína frázy komunistov, ktorí tvrdili, že socialistické zriadenie je príčinou pokroku, hoci ten bol ešte rýchlejší na Západe. Dnes presviedčajú, že choroby vymizli vďaka očkovaniu, hoci niektoré choroby ako týfus vymizli aj bez očkovania. Ďalšie majú dnes tak ľahký priebeh ako šarlach, že o nich nič nepočuť práve preto, že sa zlepšila hygiena a strava. Len demagógovia môžu tvrdiť, že jedinou príčinou toho, že je menší výskyt ochorení, proti ktorým sa očkuje, sú vakcíny. Hlavne, keď je aj historicky a štatisticky podložené, že očkovať sa začalo po tom, čo úmrtnosť na tie choroby klesla takmer k nule… (viď graf 1 tu)