Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Záver množstva štúdií reinfekcie: Prirodzená imunita prekonaných je lepšia ako napichaná

Až 27-násobne lepšia je ochrana prekonaných pred covidom ako ochrana opichaných 2 dávkami Pfizer vakcíny – vyšlo v štúdii, publikovanej izraelskými výskumníkmi koncom augusta minulého roka. Výskum realizovali od júna do začiatku augusta (pri nástupe ich letnej Delta vlny) a porovnavali mieru nakazenia 700 tisíc jednotlivcov v 3 skupinách – zaočkovaných dvoma dávkami, prekonaných bez očkovania a zaočkovaných po prekonaní jednou dávkou, pričom očkovanie alebo prekonanie sa uskutočnilo v januári-februári 2021.

Vedci zistili, že zaočkovaní mali 13-násobne vyššiu šancu nakazenia Deltou a 27-násobne vyššiu šancu symptomatického priebehu (tj Covid-19) ako tí s prirodzenou imunitou po prekonaní. Riziko hospitalizácie bolo 8-krát vyššie u dvakrát zaočkovaných ako u prekonaných. Autori štúdie na záver konštatujú: „Táto analýza ukazuje, že prirodzená imunita predstavuje dlhšie trvájúcu a silnejšiu ochranu proti infekcii, symptomatickému ochoreniu a hospitalizácii pri Delta variante SARS-CoV-2 v porovnaní s imunitou navodenou očkovaním 2 dávkami BNT162b2.“

Obdobné priznáva aj článok v časopise Science z 26.8.2021: “Izraelci, ktorí ochorenie prekonali, mali viac ochrany pred Delta variantom koronavírusu než tí, ktorí dostali vysoko účinnú vakcínu proti covid-19… novopublikované dáta ukazujú, že kto raz bol nakazený SARS-CoV-2, mal oveľa menšiu pravdepodobnosť znovunakazenia Deltou, rozvoja príznakov alebo potreby hospitalizácie pre ťažký covid ako zaočkovaní, ktorí predtým ochorenie neprekonali.”

V júli 2021 to potvrdili aj štatistiky z Izraela, kde titulky v médiach hlásili takýto stav z nemocníc: 40% hospitalizovaných sú po očkovaní 2 dávkami, kým len menej ako 1% sú tí, ktorí ochorenie prekonali. Medzitým vieme, že aj očkovaní 3. dávkou sa už dostávajú do nemocnice s covidom.

Napriek tomu medicínske autority stále odporúčajú očkovať sa aj po prekonaní a to dokonca len niekoľko týždňov po prekonaní. Pritom ešte štúdia z 15. 3. 2021 uverejnená v časopise Clinical Infectious Disease potvrdila skvelú ochranu aj po 8 mesiacoch od prekonania ochorenia a spochybnila potrebu očkovania jednou dávkou.

Štúdia zahŕňala 150 325 pacientov, ktorým PCR test potvrdil COVID-19 od 12.3. 2020 do 30.8. 2020. Tí boli následne testovaní až do 24.2.2021, aby sa sledovala mieru ich reinfekcie. „Ochrana, ktorá poskytovala predchádzajúca infekcia, bola 81,8% (95% interval dôvery [CI], 76.6-85.8) a proti symptomatickej infekcii 84.5% (95% CI, 77.9-89.1). Táto ochrana sa zvyšovala v čase.“

Výskumníci uzavreli: „V tejto štúdii jedného zdravotného systému, predchádzajúca infekcia sa ukázala, že poskytuje vysokú mieru ochrany proti symptomatickej infekcii ako aj ťažkému ochoreniu na najmenej 8 mesiacov. Vo svetle týchto zistení ako aj pre ďalšie dôkazy o trvácnosti imunity po prekonaní by malo CDC prehodnotiť odporúčanie o očkovaní tých, ktorí infekciu prekonali. Na základe tejto štúdie, pacienti so známou históriou infekcie by mali zvážiť odklad očkovania najmenej na 8 mesiacov, čím uvoľnia vakcíny pre ochranu viac zraniteľných.“

Štúdia, publikovaná v júni 2021, skúmala kumulatívny výskyt reinfekcie u vyše 52 tisíc amerických zdravotníkoch. Ani jeden z 1359 predtým nakazených neočkovaných zdravotníkov znova neochorel na covid po 5 mesiacoch a preto konštatovala ako záver „nepravdepodobnosť prospechu z kovid očkovania u tých, ktorí SARS-CoV-2 infekciu prekonali.

V júni publikovaná štúdia Cleveland Clinic o zdravotníkoch, ktorí boli často vystavení vírusu, potvrdila, že po prekonaní ani jeden z nich nebol testovaný ako pozitívny znova. Autori skonštatovali, že „jednotlivci, ktorí boli nakazení SARS-CoV-2, pravdepodobne nebudú mať žiaden prospech z očkovania proti Covid-19.“ Viaceré štúdie potvrdili, že to platí aj pre tých, ktorí mali len mierny priebeh. O tom ďalší blog.

Ani pri Alfe to nebolo iné. Výskumníci v Rakúsku zistili 40 reinfekcií u 14 840 prekonaných z prvej vlny (0,27%) a 253 581 infekcií u 8 885 640 obyvateľov (2,85%), čo predstavuje mieru 0,09… relatívne nízkej miery reinfekcie SARS-CoV-2 v Rakúsku. Ochrana po prekonaní ochorenia je porovnateľne vysoká s najvyšším odhadmi účinnosti vakcín – tvrdili už vtedy vedci. Dodatočne, hospitalizácie sa vyskytli len u 5 zo 14 840 prekonaných (0,03%) a smrť u jedného, čo predstavuje 0,01%.

Už v decembri 2020 britská štúdia s grantom od Welcome Trustu konštatovala, že viaceré štúdie potvrdili zanedbateľnú mieru znovunakazenie po prekonaní ochorenia po 6 mesiacoch. Medzitým však vyšli desiatky novších štúdií, ktoré sledovali mieru reinfekcie alebo ochranu pamäťovej imunity a zistili obdobie viac ako 12 mesiacov a najnovšie štúdia ukazuje ochranu 20 mesiacov. Napriek tomu politické rozhodnutie v Európe tlačiť prekonaných do očkovania po 6 mesiacoch je čisto politické a nie založené na vedeckých poznatkoch ako sme ukázali.

Konštatuje to aj prof. Marty Makary z John Hopkins Univerzity a šéfredaktor odborného portálu Medpage v článku pre Washington Times už v septembri: „je ok mať nesprávne vedecké hypotézy. Ale keď nové dáta dokážu, že sú chybné, je treba ich zmeniť. Žiaľ, mnohí politici a zdravotní úradníci sa už príliš dlho držia hypotézy, že prirodzená imunita poskytuje nespoľahlivú ochranu proti covid-19 – čo už rýchlo veda vyvrátila.“ A potom uvádza štúdie, ktoré som tu už spomínala.