Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Nacisti o interrupcii a antikoncepcii

Podobnosť s dnešnou ideológiou nebude číro náhodná... | 8.12.2010

Uvádzam zopár citátov od prominentných nacistických ideológov. Sú až príliš podobné dnešnej ideológii, ktorá usiluje o zníženie svetovej populácie a prežitie len tých "kvalitnejších" jedincov. Čítam v knihe Úroda nenávisti, že podobne si nacisti dali za cieľ spacifikovanie cirkví, tradícií a morálky. Fakt som netušila, že Hitler pracoval na vytvorení Reichskirche. OSN dnes pracuje na vytvorení jedného svetového náboženstva s vlastnými etickými princípmi ako je "právo" ženy na potrat, "právo" na voľbu pohlavia/sexuality bez ohľadu na biologické danosti, "právo" detí na sex bez obmedzenia veku a pod.

 

Hitler povedal:

"... môžu používať antikoncepciu a podstupovať potraty - čím viac, tým
lepšie. Čo sa týka veľkých rodín domáceho obyvateľstva bude nám len
vyhovovať, ak tamojšie dievčatá a ženy budú mať tak veľa potratov, ako
je možné. Aktívny predaj antikoncepcie by mal byť podnietený vo
Východných teritóriach, keďže v žiadnom prípade nemôžeme mať záujem na
zvýšení negermánskej populácie."
Harvest of Hate (Úroda nenávisti), 1954, s. 273-4

25. 11. 1939, ríšska komisia pre posilnenie germanizácie (RKFDV), organizácia SS, vydala následovný dekrét v Poľsku:

"Všetky opatrenia, ktoré majú tendenciu limitovať pôrodnosť, musia byť
tolerované a podporované. Potrat v Poľsku musí byť prehlásený za
oslobodený od trestu. Nech sú potraty a antikoncepčné prostriedky
poskytované verejne bez policajného obmedzenia. Homosexualita (ktorá
bola ilegálna podľa poľského zákona) musí byť prehlásená za legálnu.
Inštitúcie a osoby profesionálne poskytujúce potraty nesmú byť
obmedzované zásahmi polície."
Secret Nazi Plans for Eastern Europe (Tajné nacistické plány pre Východnú Európu), 1961, p.171

Ten istý pro-potratový príkaz bol vydaný pre všetky teritória, ktoré
nacisti okupovali okrem populácií považovaných za "árijské" (Nórsko,
Dánsko, Holandsko a Flámske Belgicko). 27.4. 1943
Prof. Erhard Wetzel, rasový administrátor pre Ministerstvo pre východné
teritória Ríše, napísal v memorande:

"Každý prostriedok propagandy, predovšetkým tlač, rádio, filmy ako aj
letáky, brožúry a prednášky, musia byť použité na vštepenie presvedčenia
ruskej populácii, že je škodlivé mať viacero detí. Musíme zdôrazňovať
výdavky, ktoré deti predstavujú, ako i dobré veci, ktoré ľudia mohli mať
za peniaze, minuté na ne. Tiež je treba naznačovať nebezpečné dôsledky,
ktoré pôrod má pre zdravie ženy. Paralelne s touto propagandou treba
začať širokosiahlu kampaň na podporu antikoncepcie. Antikoncepčný
priemysel musí byť naštartovaný. Ani predaj a distribúcia antikoncepcie,
ale ani potraty nesmú byť trestne stíhané. Bude dokonca potrebné
otvoriť špeciálne potratové inštitúcie a vyškoliť pôrodné asistentky a
zdravotné sestry za týmto účelom. Populácia, ktorá praktizuje potraty
tým ochotnejšie, ak budú tieto inštitúcie prevádzkované kompetentne."

Harvest of Hate (Úroda nenávisti), s. 272-3


Kategória: Ideológia