Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Lenin a Hitler prví legalizovali potraty (2. časť)

S finančnou podporou Američanov ich má dnes legalizovať celý svet. | 5.4.2010

V roku 1973 Spojené štáty, kolíska eugenického hnutia, kam siahali ideové i finančné prepojenia nemeckých nacistických programov, rozhodnutím Roe vs. Wade legalizovali potrat ako právo ženy prakticky do pôrodu.

Rockefellerovci a Fordova nadácia paralelne iniciovali výskum rôznych metód antikoncepcie a rozšírenie kontroly pôrodnosti do rozvojových krajín prostredníctvom aktivít (dobrovoľných i násilných) americkej vlády a OSN. Terčom novodobých populačných politík je svetová populácia, ktorá príliš rýchlo rastie, podľa záveru najbohatších sveta... Vo februári 1970 Alan Guttmacher, prezident Plánovaného rodičovstva a viceprezident Americkej eugenickej spoločnosti, povedal pre Baltimore Magazine: “štatistika [miery pôrodnosti] sa nezníži veľmi, ak nebudú potraty legálne, resp. na žiadosť, ako tomu hovoríme... Mám pocit, že musíme vytiahnuť všetky stopky a zangažovať OSN... Je veľmi dôležité, aby to nerobili zatratení yankees, ale OSN. Pretože potom to nebude považované za genocídu. Ak USA pôjde k černochovi alebo žltému a povie spomaľ svoju mieru reprodukcie, budeme okamžite upodozrievaní zo skrytých motívov, aby belosi ostali dominantní vo svete. Ak však pošlete farebnú jednotku OSN, máte lepšiu páku a vybabrali ste s nimi.“

Rockefellerova nadácia podporovala nemecké projekty pred a po tom, čo nacisti prišli k moci. Kaiser Wilhelm Institut bol zodpovedný za „dôkaz“ fyzickej a psychickej defektnosti Židov. Riaditeľ tohto inštitútu Ernst Rudin sa stal prezidentom Nemeckej spoločnosti pre rasovú hygienu a implementoval nacistické eugenické politiky. Nemeckí eugenici boli ohromení americkými zákonmi o povinnej sterilizácii, ktoré boli zavedené v 30 štátoch USA po precedense v štáte Indiana v roku 1907. Tie sa týkali sociálne neadekvátnych: psychopatov, slabomyseľných, delikventov, epileptikov, závislých, chorých na TBC, syfilis, lepru a iné chronické infekcie..., slepých a hluchých, postihnutých a mrzákov, sirôt, bezdomovcov, trampov atď. V 20-tych rokov vznikol Úrad eugenických záznamov a v mnohých štátoch vplyvná Americká eugenická spoločnosť. V 30-tych rokov už takmer 400 amerických univerzít vyučovalo eugeniku ako predmet, ktorý sa dostal aj do osnov stredných škôl.
    
Články Dr Rudina nadšene publikovala v Americkom review pre kontrolu populácie, čo bola oficiálna publikácia Americkej ligy pre kontrolu populácie, „feministka“ a Hitlerova obdivovateľka Margaret Sanger. Liga v roku 1942 kvôli spojeniu s nacistami zmenila názov na Plánované rodičovstvo. Vo vedení mala Lothropa Stopddarda, autora viacerých antisemitických a belošskodominantných kníh. Margaret Sanger nerobila rozdiely medzi tými, ktorí neboli „fit“ pre rasové, zdravotné, či sociálne dôvody. Podľa jej názoru nemali mať deti aj násilne, ak bolo treba. Účinným nástrojom sa stalo presviedčanie, propaganda, redefinícia ľudských práv, za ktorými stojí dnes najbohatšia mimovládna organizácia sveta Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo, hrdiaca sa svojou zakladateľkou Margaret Sanger. Ide zároveň o najväčšiu sieť potratových kliník, ktorá má konkurenciu v inej sieti - Marie Stopes International. Dnes Britániou oslavovaná (dokonca na kráľovskych známkach) Marie Stopes je známa zasielaním básni Adolfovi Hitlerovi a propagáciou tzv. plánovania rodičovstva...

Národný i medzinárodný socializmus sa dnes pretransformovali na liberálny socializmus. Ich spoločnou utopickou víziou je blaho na zemi, ktoré mala najprv zabezpečiť kontrola produkcie. No kontrola reprodukcie sa zdá byť „účinnejšou“. Experiment s plánovaným hospodárstvom nevyšiel, no plánovanie rodičovstva pre dosiahnutie cieľov eugenikov je dnes realitou. Pocit prosperity charakterizoval všetky tri ideologické režimy, ako aj ohromný počet obetí, ktoré za falošnú prosperitu museli skryto zaplatiť svojimi životmi. Umelý potrat je spoločným menovateľom všetkých troch, pritom sa osvedčil ako najsofistikovanejšia metóda, ktorá ako pozostatok komunizmu a nacizmu prežíva v našej spoločnosti.


Kategória: Ideológia