Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Identická vízia Hitlera, Gatesa a Plánovaného rodičovstva

Eugenika | 4.10.2010

Adolf Hitler neprišiel s rasistickými myšlienkami prvý, len sa inšpiroval eugenickým hnutím, ktoré vzniklo v Británii, založené Darwinovým bratrancom Francisom Galtonom, a prekvitalo v Amerike od začiatku minulého storočia.

Eugenika podľa definície samotného Galtona bola zadefinovaná ako „veda o vylepšení ľudstva – nielen premysleným rozmnožovaním (ako u zvierat), ale aj čímkoľvek, čo dá vhodnejšej rase alebo krvi lepšiu šancu prežiť než majú menej vhodné rasy.“ Podľa toho istého „vedeckého“ princípu označili aj chudobných za podradnú triedu popri podradných rasách, akými boli černosi, Židia, Slovania a príslušníci ďalších rozvojových krajín.

Hitler bol v kontakte s prominentnými eugenickými autormi z USA a niektoré jeho eugenické „výskumy“ financovali nadácie Carnegieovcov a Rockefellerovcov. Eutanáziou desiatok tisícov chorých a sterilizáciou 400 tisíc „podradných“ len kopíroval zákony povinnej sterilizácie pre „sociálne neadekvátnych “ (čo zahŕňalo chudobných, nezamestnaných, siroty, chorých, černochov, ... teda tých menej vhodných, či chcených), ktoré vstúpili do platnosti po roku 1907 vo viac ako 30 štátoch USA. „Študoval som s veľkým záujmom zákony niekoľkých amerických štátov týkajúce sa predchádzaniu reprodukcie ľudí, ktorých potomkovia by so všetkou pravdepodobnosťou neboli žiadnou hodnotou alebo by poškodili rasový druh,“ povedal Hitler na margo amerických programov a špeciálne ohľadom bilionárom Kellogom financovanej Nadácie pre zlepšenie ľudstva. Koncentračnými tábormi sa zrejme tiež inšpiroval od samotnej zakladateľky Plánovaného rodičovstva Margaret Sangerovej, ktorá žiadala vládu USA, aby zhromaždila týchto „slabomyseľných“, ktorí sú ťarchou pre spoločnosť, na farmách a otvorených priestranstvách.

Do jej organizácie Americkej ligy pre kontrolu pôrodnosti, z ktorej neskôr vznikla Americká federácia pre plánované rodičovstvo, najväčšia sieť potratových kliník vo svete, tiekli obrovské granty od Rockefellerovcov (mimochodom spolumajitelia americkej národnej banky Federal Reserve Fund), Fordovcov, ... Uznanie získala od Eleonor Roosvelt, Katherine Hepburn, Albert Einstein, Julian Huxley, Nehru... zatiaľčo v jej časopise publikovali tak americkí ako aj nemeckí rasoví hygienici a sama iniciovala Negro projekt, ktorý šíril kontrolu pôrodnosti propagandou v černošských komunitách a prostredníctvom pastorov. Ďalšou obdivovateľkou Hitlera bola aj britská feministka Marie Stopes, ktorá je zakladateľkou inej siete potratových kliník Marie Stopes International. Tá dokonca písala Hitlerovi ľúbostné listy.

Eugenici jednoducho videli realizáciu svojich vízií v Nemecku. Počas 2. svetovej vojny začali byť pakty eugenikov s nacistami známe aj verejnosti a slovo kontrola nepohodlné. Preto sa Americká liga pre kontrolu pôrodnosti premenovala v roku 1942 na Plánované rodičovstvo, ktoré medzičasom vytvorilo Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo, najbohatšiu mimovládnu organizáciu sveta. Americká federácia pre plánované rodičovstvo prestala hovoriť o rasistickej agende proti černochom a chudobným a viac sa jej propagandický slovník zmenil na „pomoc ženám“, samozrejme tým, ktoré sú v kríze, znevýhodnení a pod. Potrat je tou „najlepšou“ pomocou! Kým na nelegálne potraty v USA chodili 5-násobne častejšie biele ženy, po legalizácii potratu na ne chodia 2-násobne častejšie černošky a hispánske ženy. Najmä vďaka účinnej propagande a umiestnení okolo 80% potratových kliník v oblastiach, kde žijú tieto menšiny. Podľa štúdie, zadanej Plánovaným rodičovstvom, číslo jeden faktor pri voľbe lokality nie je ani chudoba, ale práve rasa. Pre týchto podradných vyvinul Population Council, založený Rockefellerom, potratovú tabletku RU-486...  

Plánované rodičovstvo sa stalo nástrojom bielych supremistov aj v rozvojových krajinách. To samozrejme s podporou americkej vlády, ktorá len americkú federáciu denne financuje 1 miliónom dolárov za špinavú prácu, ktorú pre ňu robí. OSN začalo financovať medzinárodné aktivity Plánovaného rodičovstva od roku 1958. Bývalý prezident Plánovaného rodičovstva Allan Guttmacher prehlásil: „Ak USA pôjde k černochovi alebo žltému a povie spomaľ svoju mieru reprodukcie, budeme okamžite upodozrievaní zo skrytých motívov, aby belosi ostali dominantní vo svete. Ak však pošlete farebnú jednotku OSN, máte lepšiu páku a vybabrali ste s nimi."

Veľké čiastky do nej leje aj nadácia Billa a Melindy Gates, pričom ich kolega Buffet zas sponzoruje Planned Parenthood Fellowship, ktorý špeciálne trénuje gynekológov robiť potraty. V rozvojových krajinách má Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo svoje pobočky, ktoré propagujú masturbáciu a homosexuálne praktiky, ktoré nevedú k otehotneniu, ďalej hormonálnu antikoncepciu, ktorá chemicky zabíja týždňové embryo a legálnosť potratu, bez ktorého sa nedá znížiť miera pôrodnosti – tvrdí odtajnené Národné bezpečnostné memorandum vypracované za Kissingera pre presadenie zahraničných záujmov USA vo svete demografického rastu. Čínska pobočka vyše 20 rokov pomáha čínskej vláde v násilnej politike jedného dieťaťa.  Toto bolo víziou Margaret Sanger pre celý svet – žena si bude musieť žiadať povolenie od vlády mať dieťa a to maximálne jedno. Čínsky minister to na poslednom zasadnutí G7 aj navrhol pre celý svet a prešlo mu to bez akejkoľvek kritiky medzinárodných lídrov, či médií...

Kým Hitlerové praktiky boli neprijateľné pre spoločnosť, vďaka dobre financovanej propagande sa jeho vízia stáva realitou vďaka Gatesom podporovanej sieti Plánované rodičovstvo. Navyše sa tejto genocíde hovorí charita, lebo za to je Gates spolu s ďalšími bilionármi oslavovaný, a ako charitatívna organizácia je v USA zaregistrované aj Plánované rodičovstvo, hoci ročne dosahuje milióny dolárov zisku.

Viac faktov odhaľuje najnovší dokumentárny film Maafa 21, ktorý si nemôžete nechať dať újsť, ak chcete rozumieť politike 20. a 21. storočia: http://www.youtube.com/watch?v=ASrFufnMNDg