Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

O porušovaní zákonov pro-potratovými organizáciami

Nielen obchádzanie zákonov v snahe o ich dekriminalizáciu potratov | 18.10.2010

Tento víkend sa v Severnom Írsku, kde sú potraty zakázané, konal tréning pre lekárov z celého Írska o metódach potratu až do konca druhého trimestra. Jeho organizátorom bola členská organizácia Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (IPPF), najbohatšia mimovládna organizácia sveta a najväčšia sieť potratových kliník.

Prolife organizácie protestovali, biskupi túto aktivitu odsúdili, začalo sa prešetrovanie nelegálnosti podujatia políciou. Podľa írskych zákonov ide o teroristickú aktivitu porovnateľnú s tréningom IRA či Al-Kaida o bombových útokoch na civilné obyvateľstvo. Za teroristickú aktivitu sa totiž považuje aj pripravovaný „útok na osobu chránenú ústavou“, čo nenarodené dieťa v Írsku je, ako aj „aktivity zamerané na destabilizovanie základných politických, ústavných, ... štruktúr krajiny“.

Táto snaha ide ruka v ruke s ďalšou provokáciou írskej pobočky IPPF, keď pred časom pripravila sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v mene anonymných osôb. Paradoxne, napriek tomu, že boli preskočené všetky súdne úrovne v domácom štáte, ktoré overujú evidenciu a skúmajú dôkazy, štrasburský súd túto sťažnosť akceptoval. Ide pri tom o prípad, ktorý môže byť úplne vymyslený a anonymné osoby neexistujúce, čo teda Štrasburg skúmať ani nebude. IPPF sa totiž nádejá, že tak ako sa štrasburským rozsudkom podarilo zrušiť írsky zákon kriminalizujúci homosexuálne aktivity v 80. rokoch, tak Štrasburg rozhodne o dekriminalizácii potratov.

Potom zrejme môžeme čakať, že okrem Bieloruska nebude členom Rady Európy už ani Malta a Poľsko. Napokon členstvo v Rade Európy nie je podmienkou členstva v EÚ a neprináša žiadne výhody. Ide o spoločenstvo štátov, ktoré si stanovujú rovnaké hodnoty, teda ľudské práva, ktoré sa riadne odklonili od tých pôvodných. Rada Európy dáva možnosť štátu do polroka od oznámenia z tohto spoločenstva vystúpiť.

Rozsudky Rady Európy sa používajú pri nátlaku na štáty legalizovať homosexuálne partnerstvá a pod. Tie ešte nemá uznaných 11 štátov EÚ, zatiaľčo 16 už tak urobilo. Viac členov Rady Európy smerom na východ je napriek tomu v prevahe, keď ide o nelegálnosť homosexuálnych partnerstiev, no postkomunistickí členovia, vrátane Ruska, majú potraty dekriminalizované. Po rozsudkoch v prospech transvestitov, sexuálnych orgií, adopcie detí homosexuálmi, atď. by taký rozsudok ani neprekvapil.

Možno však niekoho prekvapia praktiky pro-potratových organizácií. Nie je totiž ojedinelou záležitosťou, že IPPF porušuje zákony krajiny v snahe presadiť svoju eugenickú agendu. V snahe legalizovať potraty v celom svete, populační kontrolóri nemajú škrupule obchádzať zákony krajín, ktoré zakazujú potraty. V dokumente z roku 1984 Ľudské právo na plánovanie rodičovstva Medzinárodná federácia pre plánovanie rodičovstva prehlásila: „Členovia Plánovaného rodičovstva a ich partneri by nemali využívať chýbajúci zákon alebo existenciu nevhodných zákonov ako výhovorku pre ničnerobenie: aktivity mimo zákona, alebo dokonca ich porušenie, je súčasťou procesu stimulácie zmeny.”

„V snahe legalizovať potraty v celom svete populační kontrolóri nemajú škrupule obchádzať zákony krajín, ktoré zakazujú potraty.“ Zdieľať

Príkladom môže byť takmer 20 mil. sterilizácií (.pdf), vykonaných v poľných klinikách Plánovaného rodičovstva v Brazílii napriek nelegálnosti procedúry. Ďalšie potratové organizácie ako Marie Stopes International alebo Lekári bez hraníc priznali, že vykonávajú nelegálne potraty v krajinách, kde sú potraty zakázané. Populačný fond OSN (UNFPA) financuje ďalších takýchto partnerov, ktorým porušovanie národnej legislatívy neprekáža (“New Approaches to Early Abortion” (.pdf), Outlook, volume 16, number 2, October 1998. PATH and UNFPA).

Medzinárodná koalícia za zdravie žien o tom otvorene hovorí: „Kde sú bezpečné služby slušne dostupné nepriek reštriktívnym zákonom, snaha liberalizovať zákony by mohla viesť k viacerým, nie menej, reštrikciám a k prísnejšej implementácii existujúcich zákonov. Napr. v Bangladéši, kde sú ,služby menštruačnej regulácie´ široko poskytované v systéme verejného zdravotníctva a v súkromnom sektore, existuje presvedčenie, že verejná diskusia o potratovom zákone by mohla tieto služby ohroziť.“ (Adrienne Germain and Theresa Kim, “Expanding Access to Safe Abortion: Strategies for Action” (.pdf), International Women’s Health Coalition, 1998, p.15.)

Tu paramedičky používajú ručný „menštruaciu vysávací respirátor“ na vykonávanie umelých potratov, hoci sú zakázané. Prístroj vysáva obsah maternice do 16. týždňa tehotenstva a dáva politickú ochranu UNFPA. Ak sa dokáže, že tento prostriedok bol použitý na potrat, môže sa tvrdiť, že išlo o jeho zneužitie, lebo nástroj pomáha pri spontánnom potrate. Okrem toho, že UNFPA doteraz pomáha oficiálnej násilnej čínskej politike jedného dieťaťa, v Peru v 90. rokoch asistovala pri nútených sterilizáciach bez súhlasu na stovkách tisícoch chudobných žien.

UNFPA si to s imunitou OSN môže dovoliť. Jej prestíž zakrýva aj ďalších partnerov, akými sú IPPF či Marie Stopes International, najväčší príjemcovia zdrojov od UNFPA.


Kategória: Potrat