Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

V Škripekových postojoch o potratoch to riadne škrípe

Keď je treba evanjelizovať evanjelizátora. | 29.1.2017

Ako môže byť proti zákonnej ochrane nenarodeného, t.j. proti núteniu nezabiť dieťa, keď ako europoslanec hlasuje za donucovaciu legislatívu pre občanov, firmy, úradníkov, rôzne profesie atď. k inému často triviálnemu konaniu? Tak je proti všetkým zákazom, či len proti zákazu potratov?

 

BabyCieľom pro-life hnutia nie je len nejaká ochrana života od počatia. Je to presne právna ochrana života v každom štádiu života. Dočasne sa síce snažíme zachraňovať aj bez pomoci zákona, ale zároveň vysvetľujeme, že najúčinnejším nástrojom je práve zákon, ktorý by garantoval ochranu života v každom štádiu vývoja. Ak je každý život rovnocenný, tak má mať rovnakú ochranu pred zákonom. Iste aj v Bruseli sa toto slovko nosí pre hocičo iné - rovnoprávnosť! To, že to pána Škripeka nenapadlo, je veľká škoda.

 

To, že práve kartu rovnocennosti nevytiahol, je potvrdením toho, že pro-life argumenty ani nepozná. Nemusí rovno argumentovať genocídou, hoci mu odporúčam si pozrieť aj tie argumenty v našom letáku - tu nájde všetky otázky vrátane potratovej turistiky a údajných pokútnych babíc zodpovedané. Ak by však liberálny novinár vytiahol otázku ohľadom genocídy napr. Židov, nemyslím, že by bol pán europoslanec proti jej zákazu. A tá potratová má doteraz najviac obetí - práve pred pár dňami to spočítali na 1 MILIARDU!

 

Dnes však z jeho rozhovoru vieme, čo si o ľuďoch, ktorí sú o zákaze potratov presvedčení, "evanjelizátor" Európskeho parlamentu myslí. Z jeho slovníka je zrejmé, že skôr pozná nálepky, pseudoargumenty a klišé obhájcov potratov. Môžu mu to jeho pro-life voliči odpustiť? Posielali ho do Bruselu v nádeji, že bude ľuďom vysvetľovať, na čom stojí kresťanstvo a to stojí aj na Desatore. A to sa zakladá na pravde, bez ktorej láska neexistuje. Je prejavom lásky hovoriť pravdu i otvárať oči druhým pravde. Ako europoslanec to môže robiť na priateľskej báze v osobných rozhovoroch so svojimi kolegami, čo sa pro-life aktivistom nedá. Je čas, aby Braňo objavil svoje poslanie a nebál sa byť prorokom. No proroci nie sú často vítaní s otvorenou náručou...

 

Ani v slovenskom parlamente. Je sklamaním, keď v strachu z liberálnych médií začnú politici popierať svoje pro-life presvedčenie /asi ho ani nemali/. A zaznejú také logické nezmysly ako z úst poslanca Richarda Vašečku, že nemôžeme byť vo veci umelých potratov represívni. Lenže najlepšou prevenciou je práve zákon, ktorý garantuje rovnakú právnu ochranu nenarodenému i narodenému dieťaťu. A žiaden zákon nemôže chrániť bez toho, aby trestal toho, kto poruší právo iného. Je na diskusiu, akou formou najlepšie trestať a kto je do akej miery zodpovední. Ale nie rozprávať logické skraty.

 

Pozrime sa na hlasovania, ako sú títo kresťanskí evanjelizátori proti represii. Keď príde na inú tému, nemajú problém zakazovať, pokutovať, trestať. Škripekovi sa podľa jeho slov protiví nútiť niekoho proti svojmu svedomiu, aby nezabil iného človeka. Ale neprotiví sa mu hlasovať napr. za to, aby ostatní boli nútení zaplatiť viac za novú kosačku či traktor kvôli sprísneným emisným normám, alebo zakazovať obchod so zvieratami z divočiny, či trestať tých, ktorí používajú tzv. "dizajnerskú drogu". Keď práve kvôli boju za zákaz drôg prichádzajú na trh vždy nové syntetické drogy, ktorých dôsledky sú neznáme a často nebezpečne. Na túto údajne zomrel jeden človek.

 

Droga poškodzuje toho, kto ju užíva a preto ho treba nútiť proti jeho vôli, aby s tým prestal? No v prípade potratov, keď ide o zabitie druhého človeka, tak nehovorme o zákaze?  Zákon má silu nútiť ženy k dobrému, aby dieťa porodili hoci aj len zo strachu pred trestom. Ale aj preto, že spoločnosť sa nestotožňuje so zabíjaním nevinných, žena bude hľadať pomoc u iných. Legalizácia potratov ju však nabáda k potratom, lebo jej okolie sa jej otočí chrbtom. Vyrieš si to sama. Taký zákon podporuje egoizmus.  Je pravda, že máme kopec zákazov a niektorých ani zákaz neodradí. Napr. vraždenie už narodených, dospelých. Krádež, týranie, korupcia atď. Napriek tomu to nie je dôvod, aby sme tieto zločiny legalizovali, lebo niektorých neodradia. Odradia mnohých.

 

"Učenie Krista nemožno šíriť mečom ani príkazom, on to tak nerobil ani to nikomu neschválil. Jednoducho nemôžeme niekoho do niečoho nútiť." - tvrdí Branislav Skripek. Až na to, že reč je o právach nenarodených detí a nie o šírení viery. Tu nám pán evanjelizátor podsúva, že potrat je náboženskou záležitosťou, ako to radi robia advokáti potratov. A ani sa neostýcha odvolávať sa na samotného Ježiša Krista. Dnes máme dostatok vedeckých dôkazov, dokonca z oblasti asistovenej reprodukcie o tom, že ide o človeka od počatia. Umelo vytvoreným embryám v prvých dňoch života je možné potvrdiť z ich génov pohlavie a dokonca predispozíciu na niektoré choroby. A okrem toho vizuálne zábery či ultrazvukom, fotografiou, videom - nie nejaké kresťanské zjavenia, učenia či proroctvá - jasne dokumentujú ľudskosť počatého dieťaťa už v prvom trimestri.

 

Verím, že aj vlna kritiky na adresu Branislava Škripeka, odradí jeho a ďalších kresťanských politikov od zradných slov v budúcnosti a ešte viac ich motivuje zasadiť sa za PRÁVNU OCHRANU nenarodeného života. Inteligentne, logicky, nekompromisne. Nekompromisne aj preto, že katolícky politik má morálnu povinnosť dať jasné vyhlásenie za zákaz každého priameho úmyselného zabitia človeka. Keď ide o hlasovanie, musí podporiť akýkoľvek zákon, ktorý čo i len trochu zlepší právnu ochranu nenarodeného dieťaťa. Taký zákon nemusí každý kresťan v politike predkladať. Niekedy to nie je priechodné. Ale ako to bude niekedy priechodné, keď pro-life politici budú zatĺkať a vykrúcať sa namiesto toho, aby formovali verejnú mienku logickými argumentami? Keď príde na reč alebo hlasovanie o potratoch, musia mať katolícki politici vo veci jasno. Len tí s dobre formovaným svedomím, argumentami a odhodlaním si zaslúžia nálepku evanjelizátori. Dávať si ju sám na čelo už dnes neobstojí.


Kategória: Potrat