Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Pustenie potratových tabletiek na náš trh je v rozpore s legislatívou.

Nelegálne potratové tabletky. | 10.1.2013

 

0

Slovensko 10. januára (HSP, CBR – Infografika HSP)

 

Legislatíva nedovoľuje vykonať potrat mimo zdravotníckeho zariadenia

Potratový zákon dovoľuje, aby umelý potrat bol vykonaný iba v zdravotníckom zariadení. To v prípade potratových tabletiek, ktoré sú schválené na lekársky predpis a budú vydávané lekárnikmi, nebude zabezpečené. Centrum pre bioetickú reformu preto poslalo riaditeľovi ŠÚKL žiadosť o urgentné zrušenie registrácie potratových tabletiek Medabon a Mifegyne pre ich nelegálnosť.

Jana Tutková, riaditeľka CBR, poukazuje na to, že ŠÚKL nemá vyššie kompetencie ako zákonodarca Národná rada SR a preto aj pri posudzovaní registrácií liekov sa musí riadiť zákonmi SR. V súhrne rozhodnutí Európskeho spoločenstva o autorizáciách marketingu medicínskych produktov (2007/C 174/05) sa konkrétne o výrobku Mifegyne uvádza, že predpisovanie a podávanie je možné len v súlade so zákonmi členského štátu.

Ešte horšie je, že takáto smrtonosná tabletka na extermináciu nenarodených bola zaregistrovaná ako “humánny liek”. Zároveň nebola splnená podmienka odbornej a verejnej diskusie, ku ktorej sa zaviazala SR ratifikovaním Dohovoru o ochrane ľudských práv a biomedicíne. Ľudské právo lekárnikov na výhradu svedomia nijako nebude chránené a vzhľadom na platný Trestný zákon hrozí im, ako aj ŠÚKLu, stíhanie za navádzanie žien na nelegálne ukončenie tehotenstva.

 

Potrat tabletkou je nebezpečný, lebo v prípade komplikácii žena nie je pod odborným dohľadom
CBR zároveň predostrelo vedeniu ŠÚKL výsledky najnovších odborných štúdií zo zahraničia, ktoré potvrdzujú, že chemický potrat tabletkou je nebezpečnejší ako chirurgický potrat. Tabletky nie sú ani dosť efektívne a 8-23% žien v závislosti od miery tehotenstva musí po požití potratovej tabletky ešte podstúpiť chirurgický zákrok. S tabletkou si žena zabitie svojho nenarodeného dieťaťa sama bolestne vytrpí aj niekoľko dní. V USA a v európskych štátoch sa vyskytlo mnoho prípadov smrti žien v dôsledku požitia potratových tabletiek. Všetky tieto fakty poukazujú na nepriaznivú vyváženosť rizika a benefitu, ktoré sú zákonným dôvodom na zrušenie registrácie uvedených “liekov”.

 


Kategória: Potrat