Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Farmaceutické spoločnosti o antikoncepcii klamú

Hormonálna antikoncepcia zabíja týždňové embryo | 25.10.2012

Podstatné skutočnosti firmy zamlčujú

Centrum pre bioetickú reformu vyzvalo Kanceláriu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, aby ukončila svoju spoluprácu s firmou Bayer na zavádzajúcom propagovaní hormonálnej antikoncepcie medzi stredoškolákmi. Firma Bayer na svojich letákoch a webstránke hovorí iba o benefitoch kombinovanej antikoncepcie a zamlčiava, že v roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia takú antikoncepcia vyhlásila za vysokokarcinogénnu pre ľudí.

„Bayer ďalej klame ženy a mladých o základných biologických faktoch, keď tvrdí, že antikoncepcia zabráni uhniezdeniu vajíčka v maternici. Nikdy sa neuhniezďuje v maternici vajíčko, ale týždňové embryo! Na základe toho Bayer šíri, že antikoncepcia neznamená potrat. Pravda je, že každá hormonálna antikoncepcia môže spôsobiť zabitie týždňového embrya!“ uvádza Jana Tutková, riaditeľka CBR.

 

Na letáku su modrou farbou vyznačené nepresnosti, ktoré zavádzajú potencionálnych užívateľov
 

 

Hormonálna antikoncepcia má tri mechanizmy pôsobenia, z ktorých každý môže zlyhať. Práve preto, že i pri užívaní hormonálnej antikoncepcie môže dôjsť k dozretiu vajíčka, ktoré spermia môže oplodniť, nastupuje mechanizmus,  keď hormón zabráni zhrubnutiu steny maternice, aby nemohla prijať týždňové embryo. Nie vajíčko, ako uvádza Bayer, ani oplodnené vajíčko –  o tom sa dá hovoriť len prvých 24 hodín od preniknutia spermie do vajíčka. Týždňové embryo je novým človekom s vlastnou a kompletnou DNA, stovkou buniek a kontinuálnym rastom, ktorý je zastavený nemožnosťou uhniezdenia v maternici. Človek v embryonálnom štádiu zomiera.

CBR požiadala riaditeľku Kancelárie SZO v SR, MUDr. Darinu Sedlákovú, aby okamžite ukončila spoluprácu s firmou, ktorá ide za ziskom aj cez klamstvo a mrtvoly. MUDr. Sedláková spolu s firmou Bayer vyzvala stredné školy listom, aby sa prihlásili na školenie a sprostredkovali stredoškolákom vyučovanie o antikoncepcii. Na firmu Bayer v USA boli podané tisícky žalôb práve pre antikoncepciu určenú pre tínedžerov s pôsobením proti akné. Od minulého roka tieto typy antikoncepcie preveruje tak Európska agentúra pre lieky (EMA) ako i americká FDA

Pre sťažnosti adresované minulý týždeň Rade pre reklamu firma Bayer stiahla viacero klamlivých stránok zo svojej webstránky www.antikoncepcia.com. Klamlivá letáková kampaň však už vyše roka beží na gynekologických ambulanciach. Podľa zákona o reklame je zakázaná reklama na lieky na lekársky predpis. Takými je aj hormonálna antikoncepcia.


Kategória: Antikoncepcia